Сряда, 27.03.2019


Съдебен състав при Административен съд - Благоевград


Председател: Мария Тодорова

Заместник-председател: Марияна Мицева

Съдии: Ваня Вълкадинова
Илонка Рашкова
Стоянка Пишиева-Сахатчиева
Иван Шекерлийски
Радина Карамфилова-Десподска
Саша Алексова
Иван Петков