Сряда, 27.03.2019

Галерия

Дата: 14.06.2017 г.

Административен съд – Благоевград проведе Ден на отворените врати

   В Деня на отворените врати – 14.06.2017г. от 11.00 часа ученици от Езикова гимназия „Академик Людмил Стоянов” - гр. Благоевград представиха дейността на административните съдилища, видовете дела, които се разглеждат в Административен съд – Благоевград, начина на образуване, разпределение и движение на делата. Учениците представиха и симулиран съдебен процес по касационно наказателно-административен характер дело по Закона за движение по пътищата.
   На учениците бяха връчени сертификати за участие в симулирания съдебен процес по касационно наказателно-административен характер дело и презентацията на тема „Дейността на административните съдилища”, по повод инициативата „Ден на отворените врати”.
   Удостоверения за участие в Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”, проведена през учебната 2016/2017 година, бяха връчени и на всички ученици от 10 е и 10 д клас на Езикова гимназия „Академик Людмил Стоянов” – Благоевград.
Представяне на дейността на административните съдилища


Симулиран съдебен процес по касационно наказателно-административен характер дело по Закона за движение по пътищата

Връчване на сертификати на участниците в инициативата "Ден на отворените врати"Годишен доклад за дейността на Административен съд – Благоевград за 2016 година и 10-години от създаване и функциониране на
Административен съд – Благоевград


   На 13.03.2017 г. Председателят на Административен съд - Благоевград г-жа Мария Тодорова представи годишния доклад за изтеклата 2016 година и се отбеляза 10-годишнината от създаването и функционирането на съда. На представянето присъстваха: Боян Магдалинчев – Заместник-председател на Върховния административен съд и ръководител на ІІ-ра колегия, Мирослав Мирчев – Председател на Осмо отделение на Върховния административен съд на Република България, Василка Шаламанова и Емилия Кабурова - Съдии във Върховния административен съд, Димитър Узунов – Представляващ Висшия съдебен съвет, Елка Атанасова, Магдалена Лазарова и Галя Георгиева – Членове на Висшия съдебен съвет, административните ръководители на Окръжен съд – Благоевград, Окръжна прокуратура – Благоевград, Административен съд – София област, Административен съд – Перник, представители на Адвокатска колегия – Благоевград, Областна администрация – Благоевград, Община Благоевград, Общински съвет – Благоевград, ОД на МВР - Благоевград и на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград.
Административен съд - Благоевград проведе Ден на отворените врати


   В Деня на отворените врати – 12.12.2016г. от 10.30 часа ученици от Природо-математическа гимназия "Акад. С. Корольов" - гр. Благоевград представиха дейността на административните съдилища, видовете дела, които се разглеждат в Административен съд – Благоевград, начина на образуване, разпределение и движение на делата. Учениците представиха и симулиран съдебен процес по касационно наказателно-административен характер дело по Закона за движение по пътищата.Гости, магистрати, журналисти и ученици от Природо-математическа гимназия "Акад. С. Корольов " - Благоевград Гости, магистрати, журналисти и ученици от Природо-математическа гимназия "Акад. С. Корольов " - Благоевград Ученици от Природо-математическа гимназия "Акад. С. Корольов" - Благоевград

Представяне на дейността на административните съдилища
Симулиран съдебен процес по касационно наказателно-административен характер дело по Закона за движение по пътищата

Връчване на сертификати на участниците в инициативата "Ден на отворените врати"

На 26.02.2016 г. Председателят на Административен съд - Благоевград г-жа Мария Тодорова представи годишния доклад за изтеклата 2015 година. На представянето присъстваха: Мирослав Мирчев – Председател на Осмо отделение на Върховния административен съд на Република България, Василка Шаламанова - Съдия във Върховния административен съд, Елка Атанасова – Член на Висшия съдебен съвет, административните ръководители на Окръжен съд – Благоевград и Окръжна прокуратура – Благоевград, представители на Адвокатска колегия – Благоевград, Областна администрация – Благоевград, ОД на МВР - Благоевград и на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград.г-жа Мария Тодорова - Председател на Административен съд - Благоевград

г-н Мирослав Мирчев – Председател на Осмо отделение на Върховния административен съд

г-жа Елка Атанасова – Член на Висшия съдебен съвет

Съдии, служители и гости на Административен съд - Благоевград

г-жа Мария Тодорова - Председател на Административен съд - БлагоевградНа 16.04.2015г. Административен съд - Благоевград проведе Ден на отворените врати.


г-жа Мария Тодорова - Председател на Административен съд - Благоевград. Ден на отворени врати.
Гости, магистрати, журналисти и студенти от Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград
Студенти от Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград

Студенти от Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград

Студенти от Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград

Студенти от Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград

Студенти от Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград

Студенти от Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград

Студенти от Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград

Студенти от Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград

Студенти от Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград

Студенти от Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – БлагоевградНа 06.03.2015 г. Председателят на Административен съд - Благоевград г-жа Мария Тодорова представи годишния доклад за изтеклата 2014 година. На представянето присъстваха: Боян Магдалинчев – заместник-председател на Върховния административен съд на Република България и ръководител на Втора колегия , Магдалена Лазарова - член на Висшия съдебен съвет, Бисер Михайлов – Областен управител на Област Благоевград, Атанас Камбитов – Кмет на Община Благоевград, Радослав Тасков – Председател на Общински съвет - Благоевград, Васил Митов – Директор на ОД на МВР - Благоевград и др.


г-жа Мария Тодорова - Председател на Административен съд - Благоевград
г-жа Мария Тодорова - Председател на Административен съд - Благоевград

г-н Боян Магдалинчев – Заместник-председател на Върховния административен съд на Република България и ръководител на Втора колегия

г-жа Магдалена Лазарова - Член на Висшия съдебен съвет

Съдии, служители и гости на Административен съд - Благоевград

Съдии, служители и гости на Административен съд - Благоевград

Съдии, служители и гости на Административен съд - Благоевград

Съдии, служители и гости на Административен съд - Благоевград   На 22 Февруари 2011 г., Председателят на Административен съд - Благоевград г-жа Василка Шаламанова, представи годишния доклад за изтеклата 2010 година. На представянето присъстваха: Бисерка Коцева – председател на ІІІ-то отделение на Върховния административен съд на Република България, Мая Кипринска - член на Висшия съдебен съвет, Вельо Велев – член на Висшия съдебен съвет, Ана Караиванова - главен инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет, проф. Иван Мирчев - Ректор на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, Валери Смиленов - Областен управител на Област Благоевград и др.
   От проверяваните показатели за натовареност на съда откъм брой дела за разглеждане, брой свършени дела, срочност и качество на правораздаването през изминалата година се наблюдава подобряване работата на съда.
   През отчетната 2010 година са разгледани 1860 дела, свършени през отчетния период са 1579, от които 1088 админстративни дела и 491 касационни дела. В срок до 3 месеца от образуване на делото през 2010 година са свършени 74,8% от разгледаните и приключили дела. Резултатите от касационната проверка на съдебните актове са следните: 73,6% от проверените от касационната инстанция съдебни актове на административния съд са потвърдени, 23,5% са отменени изцяло и 2,9% са частично отменените съдебни актове.
   Всичко изнесено като цифри дава основание да се даде положителна оценка за работата на Административен съд - Благоевград.


1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7На 06 Март 2009 г., Председателят на Административен съд - Благоевград г-жа Василка Шаламанова, представи годишния доклад за изтеклата 2008 година.

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7На 30 Октомври 2008 г. от 9.30 ч. в гр. Благоевград, хотел "Езерец", Председателят на Административен съд - Благоевград г-жа Василка Шаламанова откри двудневен семинар на тема - “Ролята и значението на вътрешния одит за подобряване дейността на органите на съдебната власт”. Участници в семинара са председатели, съдебни администратори и главни счетоводители от Административните съдилища в страната.
За лектори са поканени Валентин Емилов Ангелов - Директор на Дирекция "Вътрешен одит" и Валентин Христов Tомов - държавен вътрешен одитор в Дирекция "Вътрешен одит" към ВСС.

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10На 28 Февруари 2008 г., Председателя на Административен съд - Благоевград, представи годишния доклад за изтеклата 2007 година.

Доклад на председателя на Административен съд - Благоевград
Доклад на председателя на Административен съд - Благоевград
Оценка от Председателя на ВАС Константин Пенчев
Оценка от Председателя на ВАС Константин Пенчев
Служители, съдии и гости, които присъстваха на представянето
Служители, съдии и гости, които присъстваха на представянетоОт Май 2007 г., Административен съд - Благоевград се премести в нова сграда, близо до Окръжен и Районен съд.

Атриум
Атриум
Прерязване на лентата
Прерязване на лентата
По вода
По вода