Понеделник, 18.11.2019

НОВИНИ

Дата: 12.06.2018 г.


Административен съд – Благоевград проведе Ден на отворените врати


    В Деня на отворените врати – 12.06.2018 г. от 10.30 часа ученици от Природо-математическа гимназия „Академик Сергей Корольов” - гр. Благоевград представиха дейността на административните съдилища, видовете дела, които се разглеждат в Административен съд – Благоевград, начина на образуване, разпределение и движение на делата. Учениците представиха и симулиран съдебен процес по касационно наказателно-административен характер дело по Закона за движението по пътищата.

   На учениците бяха връчени сертификати за участие в симулирания съдебен процес по касационно наказателно-административен характер дело и презентацията на тема „Дейността на административните съдилища”, по повод инициативата „Ден на отворените врати”.

    Удостоверения за участие в Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”, проведена през учебната 2017/2018 година, бяха връчени и на всички ученици от 9-ти и 10-ти клас на Природо-математическа гимназия „Академик Сергей Корольов” – Благоевград.

г-жа Мария Тодорова - Председател на Административен съд - Благоевград
Гости и ученици от Природо-математическа гимназия "Акад. С. Корольов " - Благоевград
Гости, магистрати, журналисти и ученици от Природо-математическа гимназия "Акад. С. Корольов " - Благоевград

Представяне на дейността на административните съдилища

Симулиран съдебен процес по касационно наказателно-административен характер дело по Закона за движение по пътищата


Връчване на сертификати на участниците в инициативата "Ден на отворените врати"Дата: 11.06.2018 г.


        На 12.06.2018 г. (вторник) от 10.30 часа Административен съд – Благоевград организира Ден на отворените врати, който ще се проведе в сградата на съда, находяща се в гр. Благоевград, ул. “Тодор Александров” №47, ет.3.
      Инициативата Ден на отворените врати е заложена в годишната програма за дейността на Висшия съдебен съвет и е насочена към популяризиране дейността на съда с цел постигане на по-добра информираност и прозрачност при осъществяване на съдебната дейност.
        В Деня на отворените врати от 10.30 часа граждани и журналисти могат да посетят сградата на Административен съд – Благоевград, съдебна зала №1, където ученици от Природо-математическа гимназия "Акад. С. Корольов" - гр. Благоевград ще представят дейността на административните съдилища, видовете дела, които се разглеждат в Административен съд – Благоевград, начина на образуване, разпределение и движение на делата. Учениците ще представят и симулиран съдебен процес по касационно наказателно-административен характер дело.
Дата: 04.05.2018 г.


Административен съд – Благоевград приключи образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” през учебната 2017/2018 година


    На 03 май 2018 год. съдия Ваня Вълкадинова проведе петата и последна лекция по Образователната програма, на тема: Правата ни като граждани на Европейския съюз. Как може да защитим правата си чрез съдебните институции? Видове съдебни услуги. Достъп до правосъдие. Как да се предпазим да не станем жертва на престъпления? Детско правосъдие. Непълнолетните лица и правосъдието – жертви и извършители на престъпление. Основни положения в законодателството, свързани със статута на учениците. Правила и поведение в училище. Права и задължения на учениците. Съдебни процедури с участие на деца и правата на децата в тези процедури. Органи, които могат да им предложат подкрепа и защита, в Административен съд – Благоевград, Съдебна зала № 1, пред ученици от 10 д и 10 е клас на Езикова гимназия „Академик Людмил Стоянов” – Благоевград.

    Като успешна и полезна се оценява реализираната от Административен съд – Благоевград образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” - инициатива на Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието и науката, в която Върховният административен съд и всички административни съдилища на територията на Република България са партньори.

  Всеки ученик от Природо-математическата гимназия „Академик Сергей П. Корольов” – Благоевград и Езиковата гимназия „Академик Людмил Стоянов” – Благоевград, взел участие в лекционния курс по програмата през учебната 2017/2018 година, ще получи Удостоверение от Висшия съдебен съвет и Административен съд – Благоевград.

Дата: 02.05.2018 г.

Административен съд – Благоевград ще проведе петата лекция в изпълнение на поетия ангажимент по образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ през учебната 2017/2018 година


        Петата лекция по образователната програма ще се проведе от Ваня Вълкадинова – Съдия в Административен съд – Благоевград, на тема: Правата ни като граждани на Европейския съюз. Как може да защитим правата си чрез съдебните институции? Видове съдебни услуги. Достъп до правосъдие. Как да се предпазим да не станем жертва на престъпления? Детско правосъдие. Непълнолетните лица и правосъдието – жертви и извършители на престъпление. Основни положения в законодателството, свързани със статута на учениците. Правила и поведение в училище. Права и задължения на учениците. Съдебни процедури с участие на деца и правата на децата в тези процедури. Органи, които могат да им предложат подкрепа и защита.
        Лекцията ще се проведе на 03 май 2018 год. (четвъртък) от 13.00 часа в Административен съд – Благоевград, Съдебна зала № 1, пред ученици от 10 д и 10 е клас на Езикова гимназия „Академик Людмил Стоянов“ – Благоевград.

Дата: 27.04.2018 г.


Административен съд - Благоевград продължава своето участие в образователната програма „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ през учебната 2017/2018 година


      На 26 април 2018 година Председателят на Административен съд – Благоевград Мария Тодорова проведе четвъртата лекция от Образователната програма, на тема: „Що е административно правосъдие? Върховен административен съд. Компетентност на административните съдилища в Република България. Административно нарушение - престъпление ли е то? Последици от административните нарушения, административни наказания. „Виновен ли си и каква е вината ти, ако…./казус/. Ако пътен полицай ми състави акт за нарушение на Закона за движение по пътищата, но аз считам, че не съм извършил нарушение – какво следва? Как практически следва да подходят учениците в често срещани житейски ситуации, в които се изискват минимални правни познания /като ползватели на услуги, като свидетели на престъпления, като участници в ПТП и др./?”, пред ученици от 10 д и 10 е клас на Езикова гимназия „Академик Людмил Стоянов“ – Благоевград в сградата на училището.

    Председателят на съда обясни по разбираем и достъпен за възрастта начин какво е административно правосъдие, компетентността на административните съдилища, какво е административно нарушение и как можем да защитим правата си. Учениците следяха с голям интерес лекцията и взеха активно участие в обсъждането на темата.

Дата: 25.04.2018 г.

Административен съд – Благоевград ще проведе четвъртата лекция в изпълнение на поетия ангажимент по образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ през учебната 2017/2018 година


       На 26 април 2018 година (четвъртък) от 12,35 часа Председателят на Административен съд – Благоевград Мария Тодорова ще проведе четвъртата лекция от Образователната програма, на тема: Що е административно правосъдие? Върховен административен съд. Компетентност на административните съдилища в Република България. Административно нарушение - престъпление ли е то? Последици от административните нарушения, административни наказания. „Виновен ли си и каква е вината ти, ако…./казус/. Ако пътен полицай ми състави акт за нарушение на Закона за движение по пътищата, но аз считам, че не съм извършил нарушение – какво следва? Как практически следва да подходят учениците в често срещани житейски ситуации, в които се изискват минимални правни познания /като ползватели на услуги, като свидетели на престъпления, като участници в ПТП и др./? , пред ученици от 10 д и 10 е клас на Езикова гимназия „Академик Людмил Стоянов“ – Благоевград в сградата на училището.
Дата: 25.04.2018 г.


Административен съд – Благоевград проведе лекция по образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” през учебната 2017/2018 година


     На 24 април 2018 година съдия Ваня Вълкадинова проведе лекция от Образователната програма на тема: Съдебната система в Република България. Структура на съдебната система. Функции на съдебната власт. Разделение на властите според Конституцията на Република България. Върховния административен съд и административните съдилища като част от съдебната система в България, пред ученици от 10 д и 10 е клас на Езикова гимназия „Академик Людмил Стоянов“ – Благоевград в сградата на училището.

        Лекторът подробно разясни структурата на съдебната система, функциите на съдебната власт и разделението на властите според Конституцията на Република България.

Дата: 23.04.2018 г.

Административен съд - Благоевград продължава своето участие в образователната програма „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“


       Третата лекция по образователната програма ще се проведе от Ваня Вълкадинова – Съдия в Административен съд – Благоевград, на тема: Съдебната система в Република България. Структура на съдебната система. Функции на съдебната власт. Разделение на властите според Конституцията на Република България. Върховния административен съд и административните съдилища като част от съдебната система в България.
        Лекцията ще се проведе на 24 април 2018 год. (вторник) от 11.50 часа в сградата на Езикова гимназия „Академик Людмил Стоянов“ – Благоевград, пред ученици от 10 д и 10 е клас.

Дата: 20.04.2018 г.


Административен съд – Благоевград проведе лекция по образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”


    На 19 април 2018 година съдия Стоянка Пишиева-Сахатчиева проведе лекция от Образователната програма на тема: Професия „Съдия“. Как се става съдия – изисквания, според Закона за съдебната власт? Човекът под тогата – качества, които трябва да притежава съдията. Статут на административните съдии в Република България, пред ученици от 10 д и 10 е клас на Езикова гимназия „Академик Людмил Стоянов“ – Благоевград в сградата на училището.

       В рамките на темата бяха изяснени на аудиторията законовите изисквания за заемане на длъжността „съдия”, качествата, които трябва да притежава съдията и същността на професията.


Дата: 18.04.2018 г.

Административен съд – Благоевград ще проведе лекция в изпълнение на поетия ангажимент по образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”


       На 19 април 2018 год. от 12.35 часа (четвъртък) в сградата на Езикова гимназия „Академик Людмил Стоянов“ – Благоевград, съдия Стоянка Пишиева-Сахатчиева ще проведе лекция на тема: Професия „Съдия“. Как се става съдия – изисквания, според Закона за съдебната власт? Човекът под тогата – качества, които трябва да притежава съдията. Статут на административните съдии в Република България, пред ученици от 10 д и 10 е клас на Езикова гимназия „Академик Людмил Стоянов“ – Благоевград.

Дата: 18.04.2018 г.


Административен съд – Благоевград проведе лекция в изпълнение на поетия ангажимент по образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”


    На 17 април 2018 година съдия Иван Петков проведе лекция от Образователната програма на тема: : Конституцията на Република България. Защо Конституцията е основният закон на страната ни? Преглед на основните начала в Конституцията на Република България. Преглед на основните права и задължения на гражданите. Съдебната власт според Конституцията на Република България, пред ученици от 10 д и 10 е клас на Езикова гимназия „Академик Людмил Стоянов“ – Благоевград в сградата на училището.

    Съдия Петков запозна учениците с основните начала, основните права и задължения на гражданите, регламентирани в Конституцията на Република България. Интерес сред учениците предизвика лекцията в частта й относно Глава VІ от Конституцията – Съдебна власт.


Дата: 16.04.2018 г.

Административен съд – Благоевград продължава изпълнението на образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“


       На 17 април 2018 год. от 11.50 часа (вторник) в сградата на Езикова гимназия „Академик Людмил Стоянов“ – Благоевград, съдия Иван Петков ще проведе лекция на тема: Конституцията на Република България. Защо Конституцията е основният закон на страната ни? Преглед на основните начала в Конституцията на Република България. Преглед на основните права и задължения на гражданите. Съдебната власт, според Конституцията на Република България, пред ученици от 10 д и 10 е клас.


Дата: 28.02.2018 г.

Годишен доклад за дейността на Административен съд – Благоевград за 2017 година на Административен съд – Благоевград


       На 27.02.2018 г. Председателят на Административен съд - Благоевград г-жа Мария Тодорова представи годишния доклад за изтеклата 2017 година. На представянето присъстваха: Георги Чолаков – Председател на Върховния административен съд, Йордан Константинов – Председател на Първо отделение на Върховния административен съд, Ваня Анчева – Председател на Седмо отделение на Върховния административен съд, Василка Шаламанова - Съдия във Върховния административен съд, представители на Окръжен съд – Благоевград, Окръжна прокуратура – Благоевград, Районен съд – Благоевград, Районен съд – Сандански, Адвокатска колегия – Благоевград, Общински съвет – Благоевград и на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград.Дата: 22.02.2018 г.


    На 27 февруари 2018 година (вторник) от 15:00 часа в Зала № 1, в сградата на Административен съд – Благоевград, ще се представи годишният доклад за дейността на съда за 2017 година. На представянето са поканени Георги Чолаков – Председател на Върховния административен съд, председатели на отделения и съдии във Върховния административен съд, членове на Висшия съдебен съвет, Инспектората към Висшия съдебен съвет, представители на съдебната и изпълнителната власт, академичните среди и др.


Уведомяваме Ви, че насроченото за 27.02.2018 г. представяне на годишния доклад за дейността на Административен съд – Благоевград за 2017 година ще се проведе от 16.00 часа.

НОВИНИ

Дата: 12.06.2018 г.


Административен съд – Благоевград проведе Ден на отворените врати


    В Деня на отворените врати – 12.06.2018 г. от 10.30 часа ученици от Природо-математическа гимназия „Академик Сергей Корольов” - гр. Благоевград представиха дейността на административните съдилища, видовете дела, които се разглеждат в Административен съд – Благоевград, начина на образуване, разпределение и движение на делата. Учениците представиха и симулиран съдебен процес по касационно наказателно-административен характер дело по Закона за движението по пътищата.

   На учениците бяха връчени сертификати за участие в симулирания съдебен процес по касационно наказателно-административен характер дело и презентацията на тема „Дейността на административните съдилища”, по повод инициативата „Ден на отворените врати”.

    Удостоверения за участие в Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”, проведена през учебната 2017/2018 година, бяха връчени и на всички ученици от 9-ти и 10-ти клас на Природо-математическа гимназия „Академик Сергей Корольов” – Благоевград.

г-жа Мария Тодорова - Председател на Административен съд - Благоевград
Гости и ученици от Природо-математическа гимназия "Акад. С. Корольов " - Благоевград
Гости, магистрати, журналисти и ученици от Природо-математическа гимназия "Акад. С. Корольов " - Благоевград

Представяне на дейността на административните съдилища

Симулиран съдебен процес по касационно наказателно-административен характер дело по Закона за движение по пътищата


Връчване на сертификати на участниците в инициативата "Ден на отворените врати"Дата: 11.06.2018 г.


        На 12.06.2018 г. (вторник) от 10.30 часа Административен съд – Благоевград организира Ден на отворените врати, който ще се проведе в сградата на съда, находяща се в гр. Благоевград, ул. “Тодор Александров” №47, ет.3.
      Инициативата Ден на отворените врати е заложена в годишната програма за дейността на Висшия съдебен съвет и е насочена към популяризиране дейността на съда с цел постигане на по-добра информираност и прозрачност при осъществяване на съдебната дейност.
        В Деня на отворените врати от 10.30 часа граждани и журналисти могат да посетят сградата на Административен съд – Благоевград, съдебна зала №1, където ученици от Природо-математическа гимназия "Акад. С. Корольов" - гр. Благоевград ще представят дейността на административните съдилища, видовете дела, които се разглеждат в Административен съд – Благоевград, начина на образуване, разпределение и движение на делата. Учениците ще представят и симулиран съдебен процес по касационно наказателно-административен характер дело.
Дата: 04.05.2018 г.


Административен съд – Благоевград приключи образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” през учебната 2017/2018 година


    На 03 май 2018 год. съдия Ваня Вълкадинова проведе петата и последна лекция по Образователната програма, на тема: Правата ни като граждани на Европейския съюз. Как може да защитим правата си чрез съдебните институции? Видове съдебни услуги. Достъп до правосъдие. Как да се предпазим да не станем жертва на престъпления? Детско правосъдие. Непълнолетните лица и правосъдието – жертви и извършители на престъпление. Основни положения в законодателството, свързани със статута на учениците. Правила и поведение в училище. Права и задължения на учениците. Съдебни процедури с участие на деца и правата на децата в тези процедури. Органи, които могат да им предложат подкрепа и защита, в Административен съд – Благоевград, Съдебна зала № 1, пред ученици от 10 д и 10 е клас на Езикова гимназия „Академик Людмил Стоянов” – Благоевград.

    Като успешна и полезна се оценява реализираната от Административен съд – Благоевград образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” - инициатива на Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието и науката, в която Върховният административен съд и всички административни съдилища на територията на Република България са партньори.

  Всеки ученик от Природо-математическата гимназия „Академик Сергей П. Корольов” – Благоевград и Езиковата гимназия „Академик Людмил Стоянов” – Благоевград, взел участие в лекционния курс по програмата през учебната 2017/2018 година, ще получи Удостоверение от Висшия съдебен съвет и Административен съд – Благоевград.

Дата: 02.05.2018 г.

Административен съд – Благоевград ще проведе петата лекция в изпълнение на поетия ангажимент по образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ през учебната 2017/2018 година


        Петата лекция по образователната програма ще се проведе от Ваня Вълкадинова – Съдия в Административен съд – Благоевград, на тема: Правата ни като граждани на Европейския съюз. Как може да защитим правата си чрез съдебните институции? Видове съдебни услуги. Достъп до правосъдие. Как да се предпазим да не станем жертва на престъпления? Детско правосъдие. Непълнолетните лица и правосъдието – жертви и извършители на престъпление. Основни положения в законодателството, свързани със статута на учениците. Правила и поведение в училище. Права и задължения на учениците. Съдебни процедури с участие на деца и правата на децата в тези процедури. Органи, които могат да им предложат подкрепа и защита.
        Лекцията ще се проведе на 03 май 2018 год. (четвъртък) от 13.00 часа в Административен съд – Благоевград, Съдебна зала № 1, пред ученици от 10 д и 10 е клас на Езикова гимназия „Академик Людмил Стоянов“ – Благоевград.

Дата: 27.04.2018 г.


Административен съд - Благоевград продължава своето участие в образователната програма „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ през учебната 2017/2018 година


      На 26 април 2018 година Председателят на Административен съд – Благоевград Мария Тодорова проведе четвъртата лекция от Образователната програма, на тема: „Що е административно правосъдие? Върховен административен съд. Компетентност на административните съдилища в Република България. Административно нарушение - престъпление ли е то? Последици от административните нарушения, административни наказания. „Виновен ли си и каква е вината ти, ако…./казус/. Ако пътен полицай ми състави акт за нарушение на Закона за движение по пътищата, но аз считам, че не съм извършил нарушение – какво следва? Как практически следва да подходят учениците в често срещани житейски ситуации, в които се изискват минимални правни познания /като ползватели на услуги, като свидетели на престъпления, като участници в ПТП и др./?”, пред ученици от 10 д и 10 е клас на Езикова гимназия „Академик Людмил Стоянов“ – Благоевград в сградата на училището.

    Председателят на съда обясни по разбираем и достъпен за възрастта начин какво е административно правосъдие, компетентността на административните съдилища, какво е административно нарушение и как можем да защитим правата си. Учениците следяха с голям интерес лекцията и взеха активно участие в обсъждането на темата.

Дата: 25.04.2018 г.

Административен съд – Благоевград ще проведе четвъртата лекция в изпълнение на поетия ангажимент по образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ през учебната 2017/2018 година


       На 26 април 2018 година (четвъртък) от 12,35 часа Председателят на Административен съд – Благоевград Мария Тодорова ще проведе четвъртата лекция от Образователната програма, на тема: Що е административно правосъдие? Върховен административен съд. Компетентност на административните съдилища в Република България. Административно нарушение - престъпление ли е то? Последици от административните нарушения, административни наказания. „Виновен ли си и каква е вината ти, ако…./казус/. Ако пътен полицай ми състави акт за нарушение на Закона за движение по пътищата, но аз считам, че не съм извършил нарушение – какво следва? Как практически следва да подходят учениците в често срещани житейски ситуации, в които се изискват минимални правни познания /като ползватели на услуги, като свидетели на престъпления, като участници в ПТП и др./? , пред ученици от 10 д и 10 е клас на Езикова гимназия „Академик Людмил Стоянов“ – Благоевград в сградата на училището.
Дата: 25.04.2018 г.


Административен съд – Благоевград проведе лекция по образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” през учебната 2017/2018 година


     На 24 април 2018 година съдия Ваня Вълкадинова проведе лекция от Образователната програма на тема: Съдебната система в Република България. Структура на съдебната система. Функции на съдебната власт. Разделение на властите според Конституцията на Република България. Върховния административен съд и административните съдилища като част от съдебната система в България, пред ученици от 10 д и 10 е клас на Езикова гимназия „Академик Людмил Стоянов“ – Благоевград в сградата на училището.

        Лекторът подробно разясни структурата на съдебната система, функциите на съдебната власт и разделението на властите според Конституцията на Република България.

Дата: 23.04.2018 г.

Административен съд - Благоевград продължава своето участие в образователната програма „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“


       Третата лекция по образователната програма ще се проведе от Ваня Вълкадинова – Съдия в Административен съд – Благоевград, на тема: Съдебната система в Република България. Структура на съдебната система. Функции на съдебната власт. Разделение на властите според Конституцията на Република България. Върховния административен съд и административните съдилища като част от съдебната система в България.
        Лекцията ще се проведе на 24 април 2018 год. (вторник) от 11.50 часа в сградата на Езикова гимназия „Академик Людмил Стоянов“ – Благоевград, пред ученици от 10 д и 10 е клас.

Дата: 20.04.2018 г.


Административен съд – Благоевград проведе лекция по образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”


    На 19 април 2018 година съдия Стоянка Пишиева-Сахатчиева проведе лекция от Образователната програма на тема: Професия „Съдия“. Как се става съдия – изисквания, според Закона за съдебната власт? Човекът под тогата – качества, които трябва да притежава съдията. Статут на административните съдии в Република България, пред ученици от 10 д и 10 е клас на Езикова гимназия „Академик Людмил Стоянов“ – Благоевград в сградата на училището.

       В рамките на темата бяха изяснени на аудиторията законовите изисквания за заемане на длъжността „съдия”, качествата, които трябва да притежава съдията и същността на професията.


Дата: 18.04.2018 г.

Административен съд – Благоевград ще проведе лекция в изпълнение на поетия ангажимент по образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”


       На 19 април 2018 год. от 12.35 часа (четвъртък) в сградата на Езикова гимназия „Академик Людмил Стоянов“ – Благоевград, съдия Стоянка Пишиева-Сахатчиева ще проведе лекция на тема: Професия „Съдия“. Как се става съдия – изисквания, според Закона за съдебната власт? Човекът под тогата – качества, които трябва да притежава съдията. Статут на административните съдии в Република България, пред ученици от 10 д и 10 е клас на Езикова гимназия „Академик Людмил Стоянов“ – Благоевград.

Дата: 18.04.2018 г.


Административен съд – Благоевград проведе лекция в изпълнение на поетия ангажимент по образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”


    На 17 април 2018 година съдия Иван Петков проведе лекция от Образователната програма на тема: : Конституцията на Република България. Защо Конституцията е основният закон на страната ни? Преглед на основните начала в Конституцията на Република България. Преглед на основните права и задължения на гражданите. Съдебната власт според Конституцията на Република България, пред ученици от 10 д и 10 е клас на Езикова гимназия „Академик Людмил Стоянов“ – Благоевград в сградата на училището.

    Съдия Петков запозна учениците с основните начала, основните права и задължения на гражданите, регламентирани в Конституцията на Република България. Интерес сред учениците предизвика лекцията в частта й относно Глава VІ от Конституцията – Съдебна власт.


Дата: 16.04.2018 г.

Административен съд – Благоевград продължава изпълнението на образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“


       На 17 април 2018 год. от 11.50 часа (вторник) в сградата на Езикова гимназия „Академик Людмил Стоянов“ – Благоевград, съдия Иван Петков ще проведе лекция на тема: Конституцията на Република България. Защо Конституцията е основният закон на страната ни? Преглед на основните начала в Конституцията на Република България. Преглед на основните права и задължения на гражданите. Съдебната власт, според Конституцията на Република България, пред ученици от 10 д и 10 е клас.


Дата: 28.02.2018 г.

Годишен доклад за дейността на Административен съд – Благоевград за 2017 година


       На 27.02.2018 г. Председателят на Административен съд - Благоевград г-жа Мария Тодорова представи годишния доклад за изтеклата 2017 година. На представянето присъстваха: Георги Чолаков – Председател на Върховния административен съд, Йордан Константинов – Председател на Първо отделение на Върховния административен съд, Ваня Анчева – Председател на Седмо отделение на Върховния административен съд, Василка Шаламанова - Съдия във Върховния административен съд, представители на Окръжен съд – Благоевград, Окръжна прокуратура – Благоевград, Районен съд – Благоевград, Районен съд – Сандански, Адвокатска колегия – Благоевград, Общински съвет – Благоевград и на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград.Дата: 22.02.2018 г.


    На 27 февруари 2018 година (вторник) от 15:00 часа в Зала № 1, в сградата на Административен съд – Благоевград, ще се представи годишният доклад за дейността на съда за 2017 година. На представянето са поканени Георги Чолаков – Председател на Върховния административен съд, председатели на отделения и съдии във Върховния административен съд, членове на Висшия съдебен съвет, Инспектората към Висшия съдебен съвет, представители на съдебната и изпълнителната власт, академичните среди и др.


Уведомяваме Ви, че насроченото за 27.02.2018 г. представяне на годишния доклад за дейността на Административен съд – Благоевград за 2017 година ще се проведе от 16.00 часа.