Понеделник, 18.11.2019

НОВИНИ - АРХИВ 2017 год.

Дата: 05.12.2017 г.

Административен съд – Благоевград проведе петата лекция в изпълнение на поетия ангажимент по образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”


   На 04 декември 2017 година съдия Ваня Вълкадинова проведе петата лекция от Образователната програма, на тема: Правата ни като граждани на Европейския съюз. Как можем да защитим правата си чрез съдебните институции? Видове съдебни услуги. Достъп до правосъдие. Как да се предпазим да не станем жертва на престъпления? Детско правосъдие. Непълнолетните лица и правосъдието – жертви и извършители на престъпление. Основни положения в законодателството, свързани със статута на учениците. Правила и поведение в училище. Права и задължения на учениците. Съдебни процедури с участие на деца и правата на децата в тези процедури. Органи, които могат да им предложат подкрепа и защита, в Административен съд – Благоевград, Съдебна зала № 1, пред ученици от 9-ти и 10-ти клас на ПМГ „Академик Сергей П. Корольов” – Благоевград.
   Съдия Вълкадинова запозна учениците с техните права и задължения, с правилата и дължимото им поведение в училище. Темата предизвика голям интерес сред учениците, които се бяха подготвили и задаваха много въпроси, на които лекторът подробно отговори на всеки един от тях.
Дата: 28.11.2017 г.


Административен съд – Благоевград проведе четвъртата лекция в изпълнение на поетия ангажимент по образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”


    На 27 ноември 2017 година Председателят на Административен съд – Благоевград Мария Тодорова проведе четвъртата лекция от Образователната програма, на тема: : „Що е административно правосъдие? Върховен административен съд. Компетентност на административните съдилища в Република България. Административно нарушение - престъпление ли е то? Последици от административните нарушения, административни наказания. „Виновен ли си и каква е вината ти, ако…./казус/. Ако пътен полицай ми състави акт за нарушение на Закона за движение по пътищата, но аз считам, че не съм извършил нарушение – какво следва? Как практически следва да подходят учениците в често срещани житейски ситуации, в които се изискват минимални правни познания /като ползватели на услуги, като свидетели на престъпления, като участницив ПТП и др./?” , в Административен съд – Благоевград, Съдебна зала № 1, пред ученици от от 9-ти и 10-ти клас на ПМГ „Академик Сергей П. Корольов” – Благоевград.
   Председателят на съда обясни по разбираем и достъпен за възрастта начин какво е административно правосъдие, компетентността на административните съдилища, какво е административно нарушение и как можем да защитим правата си. Учениците следяха с голям интерес лекцията и взеха активно участие в обсъждането на темата. Лекторът отговори и на многобройните въпроси, които задаваха учениците.

Дата: 21.11.2017 г.


Административен съд – Благоевград проведе третата лекция в изпълнение на поетия ангажимент по образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”


    На 20 ноември 2017 година съдия Иван Петков проведе третата лекция от Образователната програма, на тема: Конституцията на Република България. Защо Конституцията е основният закон на страната ни? Преглед на основните начала в Конституцията на Република България. Преглед на основните права и задължения на гражданите. Съдебната власт според Конституцията на Република България, в Административен съд – Благоевград, Съдебна зала № 1, пред ученици от от 9-ти и 10-ти клас на ПМГ „Академик Сергей П. Корольов” – Благоевград.
   Съдия Петков запозна учениците с основните начала, основните права и задължения на гражданите, регламентирани в Конституцията на Република България. Интерес сред учениците предизвика лекцията в частта й относно Глава VІ от Конституцията – Съдебна власт.

Дата: 14.11.2017 г.


Административен съд – Благоевград продължава изпълнението на образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” през учебната 2017/2018 година.


   На 13 ноември 2017 година съдия Стоянка Пишиева-Сахатчиева проведе втората лекция от Образователната програма, на тема: Професия „Съдия” и запознаване със статута на магистратите. Представяне на професиите съдия, прокурор, следовател. Как се става съдия – изисквания, според Закона за съдебната власт? Човекът под тогата – качества, които трябва да притежава съдията. Статут на административните съдии в Република България, в Административен съд – Благоевград, Съдебна зала № 1, пред ученици от от 9-ти и 10-ти клас на ПМГ „Академик Сергей П. Корольов” – Благоевград.
   В рамките на темата бяха изяснени на аудиторията законовите изисквания за заемане на длъжността „съдия”, качествата, които трябва да притежава съдията и същността на професията.

Дата: 07.11.2017 г.


Административен съд – Благоевград съвместно с Министерство на образованието и науката стартира Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратура“ през учебната 2017/2018 год.


   За трета поредна година Административен съд – Благоевград участва в Образователната програма, чиято цел е изграждане на правна култура у децата от най-ранна възраст и формирането им като отговорни и активни граждани.
   През учебната 2017/2018 год. партньори на Административен съд – Благоевград в образователната програма са ПМГ „Академик Сергей П. Корольов” – Благоевград и Езикова гимназия „Академик Людмил Стоянов” – Благоевград.
   Първата лекция по програма се проведе от съдия Ваня Вълкадинова, на тема: „Съдебната система в Република България. Разделение на властите според Конституцията на Република България. Функции на съдебната власт. Структура на съдебната система. Висш съдебен съвет. Върховния административен съд и административните съдилища като част от съдебната система в България“.
   Лекцията сe проведе на 06.11.2017 год. в сградата на Административен съд – Благоевград пред ученици от 9-ти и 10-ти клас на ПМГ „Академик Сергей П. Корольов” – Благоевград при засилен интерес от страна на учениците, които задаваха въпросите си.
   Лекторът подробно разясни структурата на съдебната система, функциите на съдебната власт и разделението на властите според Конституцията на Република България.

Дата: 14.06.2017 г.

Административен съд – Благоевград проведе Ден на отворените врати

   В Деня на отворените врати – 14.06.2017г. от 11.00 часа ученици от Езикова гимназия „Академик Людмил Стоянов” - гр. Благоевград представиха дейността на административните съдилища, видовете дела, които се разглеждат в Административен съд – Благоевград, начина на образуване, разпределение и движение на делата. Учениците представиха и симулиран съдебен процес по касационно наказателно-административен характер дело по Закона за движение по пътищата.
   На учениците бяха връчени сертификати за участие в симулирания съдебен процес по касационно наказателно-административен характер дело и презентацията на тема „Дейността на административните съдилища”, по повод инициативата „Ден на отворените врати”.
   Удостоверения за участие в Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”, проведена през учебната 2016/2017 година, бяха връчени и на всички ученици от 10 е и 10 д клас на Езикова гимназия „Академик Людмил Стоянов” – Благоевград.
Представяне на дейността на административните съдилища


Симулиран съдебен процес по касационно наказателно-административен характер дело по Закона за движение по пътищата

Връчване на сертификати на участниците в инициативата "Ден на отворените врати"
Дата: 11.05.2017 г.

Административен съд – Благоевград приключи образователната
програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” с лекция на тема „Професия съдия”


   На 09 май 2017 година съдия Стоянка Пишиева-Сахатчиева проведе петата и последна лекция от Образователната програма, на тема: Професия „Съдия”. Как се става съдия – изисквания, според Закона за съдебната власт? Човекът под тогата – качества, които трябва да притежава съдията. Статут на административните съдии в Република България, в Административен съд – Благоевград, Съдебна зала № 1, пред ученици от Х-ти клас на Езикова гимназия „Академик Людмил Стоянов” – Благоевград.
   Лекция на същата тема бе проведена от съдия Стоянка Пишиева-Сахатчиева и на 10.05.2017 год. в Административен съд – Благоевград, Съдебна зала № 1, пред ученици от ІХ и Х-ти клас на Природо-математическа гимназия „Академик Сергей П. Корольов” – Благоевград. В рамките на темата бяха изяснени на аудиторията законовите изисквания за заемане на длъжността „съдия”, качествата, които трябва да притежава съдията и същността на професията.
   Като успешна и полезна се оценява реализираната от Административен съд – Благоевград образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” - инициатива на Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието и науката, в която Върховният административен съд и всички административни съдилища на територията на Република България са партньори.
   Всеки ученик от Природо-математическата гимназия „Академик Сергей П. Корольов” – Благоевград и Езиковата гимназия „Академик Людмил Стоянов” – Благоевград, взел участие в лекционния курс по програмата през учебната 2016/2017 година, ще получи Удостоверение от Висшия съдебен съвет и Административен съд – Благоевград.
Дата: 04.05.2017 г.

Административен съд – Благоевград продължава изпълнението на образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”


   На 02 май 2017 година съдия Ваня Вълкадинова проведе лекция на тема: Правата ни като граждани на Европейския съюз. Основни положения в законодателството, свързани със статута на учениците. Правила и поведение в училище. Права и задължения на учениците. Съдебни процедури с участие на деца и правата на децата в тези процедури. Органи, които могат да им предложат подкрепа и защита, в сградата на Езикова гимназия „Академик Людмил Стоянов” – Благоевград, пред ученици от Х-ти клас.
   Лекция на същата тема бе проведена от съдия Ваня Вълкадинова на 03.05.2017 год. в Административен съд – Благоевград, Съдебна зала № 1, пред ученици от ІХ и Х-ти клас на Природо-математическа гимназия „Академик Сергей П. Корольов” – Благоевград.
   Съдия Вълкадинова запозна учениците с техните права и задължения, с правилата и дължимото им поведение в училище. Темата предизвика голям интерес сред учениците, които се бяха подготвили и задаваха много въпроси, на които лекторът подробно отговори на всеки един от тях.
   На 09.05.2017 година (вторник) от 12.00 часа в Административен съд – Благоевград, Съдебна зала № 1, съдия Стоянка Пишиева-Сахатчиева ще проведе лекция на тема: Професия „Съдия”. Как се става съдия – изисквания, според Закона за съдебната власт? Човекът под тогата – качества, които трябва да притежава съдията. Статут на административните съдии в Република България, пред ученици от Х-ти клас на Езикова гимназия „Академик Людмил Стоянов” – Благоевград.
   Лекция на същата тема ще се проведе от съдия Стоянка Пишиева-Сахатчиева на 10.05.2017 год. (сряда) от 14.00 часа в Административен съд – Благоевград, Съдебна зала № 1, пред ученици от ІХ и Х-ти клас на Природо-математическа гимназия „Академик Сергей П. Корольов” – Благоевград.
Дата: 27.04.2017 г.

Административен съд – Благоевград ще проведе четвърта лекция в изпълнение на поетия ангажимент по образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”


   На 02 май 2017 год. от 14.20 часа (вторник) в сградата на Езикова гимназия „Академик Людмил Стоянов” – Благоевград, съдия Ваня Вълкадинова ще проведе лекция на тема: Правата ни като граждани на Европейския съюз. Основни положения в законодателството, свързани със статута на учениците. Привила и поведение в училище. Права и задължения на учениците. Съдебни процедури с участие на деца и правата на децата в тези процедури. Органи, които могат да им предложат подкрепа и защита, пред ученици от Х-ти клас.
   Лекция на същата тема ще се проведе от съдия Ваня Вълкадинова на 03.05.2017 год. от 14.00 часа (сряда) в Административен съд – Благоевград, Съдебна зала № 1, пред ученици от ІХ и Х-ти клас на Природо-математическа гимназия „Академик Сергей П. Корольов” – Благоевград.
Дата: 26.04.2017 г.

Административен съд – Благоевград продължава изпълнението на образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”


   На 24 април 2017 година в Административен съд – Благоевград в Съдебна зала № 1, съдия Иван Шекерлийски проведе лекция на тема: Конституцията на Република България. Защо Конституцията е основният закон на страната ни. Преглед на основните начала в Конституцията на Република България. Преглед на основните права и задължения на гражданите. Съдебната власт, според Конституцията на Република България, пред ученици от ІХ-ти и Х- ти клас на ПМГ „Академик Сергей П. Корольов” – Благоевград.
   Лекция на същата тема бе проведена от съдия Иван Шекерлийски на 25.04.2017 год. от 14.20 часа, в сградата на Езикова гимназия „Академик Людмил Стоянов” – Благоевград пред ученици от Х-ти клас. Съдия Шекерлийски запозна учениците с основните начала, основните права и задължения на гражданите, регламентирани в Конституцията на Република България. Интерес сред учениците предизвика лекцията в частта й относно Глава VІ от Конституцията – Съдебна власт.

Дата: 20.04.2017 г.

Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”


   Втората лекция по образователната програма се проведе от съдия Ваня Вълкадинова, на тема: Съдебната система в Република България. Структура на съдебната система. Функции на съдебната власт. Разделение на властите според Конституцията на Република България. Върховния административен съд и административните съдилища като част от съдебната система в България.
   Лекцията се проведе на 18.04.2017 год. (вторник) от 14.20 часа в сградата на Езикова гимназия „Академик Людмил Стоянов” – Благоевград пред ученици от Х-ти клас и на 19.04.2017 год. (сряда) от 14.00 часа в сградата на Административен съд – Благоевград пред ученици от ІХ-ти и Х-ти клас на ПМГ „Академик Сергей П. Корольов” – Благоевград.
   Лекцията се проведе при засилен интерес от страна на учениците, които задаваха въпросите си.
   Лекторът подробно разясни структурата на съдебната система, функциите на съдебната власт и разделението на властите според Конституцията на Република България.
   Третата лекция по образователната програма ще се проведе от Иван Шекерлийски – Съдия в Административен съд – Благоевград, на тема: Конституцията на Република България. Защо Конституцията е основният закон на страната ни. Преглед на основните начала в Конституцията на Република България. Преглед на основните права и задължения на гражданите. Съдебната власт, според Конституцията на Република България.
   Лекцията ще се проведе на 24.04.2017 год. (понеделник) от 14.00 часа в сградата на Административен съд – Благоевград пред ученици от ІХ-ти и Х- ти клас на ПМГ „Академик Сергей П. Корольов” – Благоевград и на 25.04.2017 год. (вторник) от 14.20 часа в сградата на Езикова гимназия „Академик Людмил Стоянов” – Благоевград пред ученици от Х-ти клас.
Дата: 07.04.2017 г.

Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”


   Административен съд - Благоевград продължава своето участие в образователната програма „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”.
   Втората лекция по образователната програма ще се проведе от Ваня Вълкадинова – Съдия в Административен съд – Благоевград, на тема: Съдебната система в Република България. Структура на съдебната система. Функции на съдебната власт. Разделение на властите според Конституцията на Република България. Върховния административен съд и административните съдилища като част от съдебната система в България.
   Лекцията ще се проведе на 18.04.2017 год. (вторник) от 14.20 часа в сградата на Езикова гимназия „Академик Людмил Стоянов” – Благоевград пред ученици от Х-ти клас и на 19.04.2017 год. (сряда) от 14.00 часа в сградата на Административен съд – Благоевград пред ученици от ІХ-ти и Х-ти клас на ПМГ „Академик Сергей П. Корольов” – Благоевград.
Дата: 05.04.2017 г.

Административен съд – Благоевград съвместно с Министерство на образованието и науката стартира образователна програма сред учениците


   За втора поредна година Административен съд – Благоевград участва в образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”, чиято цел е изграждане на правна култура у децата от най-ранна възраст и формирането им като отговорни и активни граждани.
   През учебната 2016/2017г. партньори на Административен съд – Благоевград в образователната програма са ПМГ „Академик Сергей П. Корольов” – Благоевград и Езикова гимназия „Академик Людмил Стоянов” – Благоевград.
   Първата лекция по образователната програма се проведе от Председателя на Административен съд – Благоевград Мария Тодорова, на тема: „Що е административно правосъдие? Върховен административен съд. Компетентност на административните съдилища в Република България. Административно нарушение - престъпление ли е то? Последици от административните нарушения, административни наказания. Ако пътен полицай ми състави акт за нарушение на Закона за движение по пътищата, но аз считам, че не съм извършил нарушение – какво следва? Как практически следва да подходят учениците в често срещани житейски ситуации, в които се изискват минимални правни познания /като ползватели на услуги, като свидетели на престъпления, като участници в ПТП и др./?”
   Лекцията сe проведе на 03.04.2017 год. в сградата на Административен съд – Благоевград пред ученици от ІХ-ти и Х-ти клас на ПМГ „Академик Сергей П. Корольов” – Благоевград и на 04.04.2017 год. в сградата на Езикова гимназия „Академик Людмил Стоянов” – Благоевград пред ученици от Х-ти клас на Езиковата гимназия.
   Председателя на съда обясни по разбираем и достъпен за възрастта начин, какво е административно правосъдие,каква е компетентността на административните съдилища, какво е административно нарушение и как можем да защитим правата си. Учениците следяха с голям интерес лекцията и взеха активно участие в обсъждането на темата. Лекторът отговори и на многобройните въпроси, които задаваха учениците.
Дата: 29.03.2017 г.

   Висшият съдебен съвет, съвместно с Министерството на образованието и науката, за трети път през учебната 2016/2017 година ще реализират Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”.
   Върховният административен съд и всички административни съдилища на територията на РБ, включително и Административен съд – Благоевград, ще вземе участие в Образователната програма.
   В изпълнение на Споразумението за сътрудничество между ВСС и МОН, Административен съд – Благоевград избра за училища-партньори по Образователната програма Езикова гимназия „Людмил Стоянов” – гр.Благоевград и ПМГ„Академик Сергей Корольов” – гр.Благоевград.
   Реализирането на образователната програма чрез провеждане на лекции по определените теми ще се осъществи през 2017г., като за лектори от страна на Административен съд – Благоевград са определени Председателя на съда Мария Тодорова и съдиите Ваня Вълкадинова, Иван Шекерлийски и Стоянка Пишиева-Сахатчиева. Отговорник на програмата е Заместник-председателят на съда Марияна Мицева.
   Първата лекция по образователната програма ще се проведе от Председателя на Административен съд – Благоевград Мария Тодорова, на тема:
   Що е административно правосъдие? Върховен административен съд. Компетентност на административните съдилища в Република България.
   - Административно нарушение - престъпление ли е то?
   - Последици от административните нарушения, административни наказания.
   - Ако пътен полицай ми състави акт за нарушение на Закона за движение по пътищата, но аз считам, че не съм извършил нарушение – какво следва?
   - Как практически следва да подходят учениците в често срещани житейски ситуации, в които се изискват минимални правни познания /като ползватели на услуги, като свидетели на престъпления, като участници в ПТП и др./?
   Лекцията ще бъде проведена на 03.04.2017 год. (понеделник) от 14.00 часа в сградата на Административен съд – Благоевград пред ученици от ІХ-ти и Х-ти клас на ПМГ „Академик Сергей П. Корольов” – Благоевград.
   На 04.04.2017 год. (вторник) от 14.20 часа в сградата на Езикова гимназия „Академик Людмил Стоянов” – Благоевград Председателят на Административен съд – Благоевград ще проведе лекция на същата тема пред ученици от Х-ти клас на Езиковата гимназия.


Дата: 07.03.2017 г.

   На 13 март 2017 година (понеделник) от 15:00 часа в аулата на Университетски център „Бачиново” към ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград ще се представи годишния доклад за дейността на Административен съд – Благоевград за 2016 година и ще се отбележи 10-годишнината от създаването и функционирането на съда.
   На събитието са поканени представители на Висшия съдебен съвет, Инспектората към ВСС, Върховния административен съд, съдебната и изпълнителната власт, академичните среди и други.


Архив: 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007