Понеделник, 18.11.2019

НОВИНИ - АРХИВ 2012 год.

Дата: 07.03.2012 г.

   На 13 март 2012 година (вторник) от 10:30 часа в зала № 1 в сградата на Административен съд - Благоевград ще се представи годишният доклад за дейността на съда за 2011 година.
   На представянето са поканени: Георги Колев – Председател на Върховния административен съд на Република България, Бисерка Коцева – Председател на ІІІ-то отделение на Върховния административен съд на Република България, Мая Кипринска – член на Висшия съдебен съвет, Вельо Велев – член на Висшия съдебен съвет, Катя Бельова – Председател на Окръжен съд – Благоевград, Елка Атанасова – Административен ръководител на Окръжна прокуратура – Благоевград, Екатерина Николова – Председател на Районен съд – Благоевград, Георги Стоилов – Административен ръководител на Районна прокуратура - Благоевград, Емил Ядков – Председател на Адвокатска колегия – Благоевград, Георги Костов - Директор на ОД на МВР – Благоевград, Костадин Хаджигаев – Областен управител на Област Благоевград, Атанас Камбитов – Кмет на Община Благоевград, Даниела Севеклиева – Председател на Общински съвет – Благоевград, проф. Иван Мирчев – Ректор на ЮЗУ “Неофит Рилски” – Благоевград, доц. д-р Габриела Белова - Декан на Правно-историческия факултет към ЮЗУ ”Неофит Рилски”, доц. д-р Николай Марин – Заместник-декан на Правно-историческия факултет към ЮЗУ ”Неофит Рилски”, доц. д-р Валентин Василев – Заместник-декан на Правно-историческия факултет към ЮЗУ”Неофит Рилски”, Тодор Сарандев – Началник на ОЗ “Охрана” – Благоевград.


Дата: 14.02.2012 г.
   С Решение № 197/13.02.2012г., постановено по адм.дело № 58/2012г. се ОБЯВЯВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН избора на Кемал Ахмедов Арифов за кмет на кметство Туховища, проведен на 23.10.2011г., изборните резултати от който са обявени с Решение №174/24.10.2011г. на Общинска избирателна комисия - Сатовча.
   Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от обявяването му на страните.


Дата: 06.02.2012 г.
   С Решение № 157/06.02.2012, постановено по адм.дело № 44/2012г. се ОБЯВЯВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН избора на Ибрахим Али Палев, издигнат от ПП ”ДПС” за кмет на община Белица, проведен на 30.10.2011г., изборния резултат от който е обявен с Решение №116/31.10.2011 година на Общинската избирателна комисия- Белица.
   Решението може да се обжалва в седемдневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.


Дата: 24.01.2012 г.
   По жалба на Хасан Мустафа Илан, кандидат за кмет на община Белица, издигнат от КП „ЕВЕТ ЗА БЕЛИЦА” против Решение № 116 от 31 Октомври 2011 на Общинска избирателна комисия - Белица за обявяване на изборните резултати за кмет на община Белица e oбразувано административно дело № 44 от 2012 година, насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 27.12.2012 година от 11.30 часа в Зала № 1.

Архив: 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007