Понеделник, 18.11.2019

НОВИНИ - АРХИВ 2011 год.

Дата: 05.12.2011 г.

   С решение № 1845/02.12.2011г. , постановено по адм.дело № 864/2011г. се ПОТВЪРЖДАВА Решение № 283/31.10.2011 год. на Общинска избирателна комисия гр.Гоце Делчев, с което е обявен за избран за кмет на Община Гоце Делчев Владимир Кръстев Москов.
   Решението може да се обжалва в седемдневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.


Дата: 29.11.2011 г.
   С решение № 1809/28.11.2011г. , постановено по адм.дело № 854/2011г. се ОБЯВЯВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН избора на Николай Василев Безински за кмет на кметство с.Изгрев, обявен с Решение на Общинската избирателна комисия - Благоевград от 30.10.2011г.
   Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в 7-мо дневен срок от обявяването му на страните.


Дата: 28.11.2011 г.
   С решение № 1797/25.11.2011г., постановено по адм.дело № 877/2011г. се ОБЯВЯВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН избора на Стоян Димитров Танушев за кмет на кметство с. Катунци, проведен на 30.10.2011 г., изборните резултати от който са обявени с Решение № 326/31.10.2011 г. на Общинска избирателна комисия – Сандански.
   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7 – мо дневен срок от обявяването му на страните, чрез връчване на преписи от акта.


Дата: 25.11.2011 г.
   С решение № 1793/24.11.2011г. се ПОТВЪРЖДАВА Решение №116/31.10.2011г. на Общинска избирателна комисия – Белица, с което е обявен за избран кмет на община Белица на втори тур Ибрахим Али Палев, издигнат от ПП “Движение за права и свободи”.
   Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд на РБългария в 7- дневен срок от обявяването му на страните.


Дата: 24.11.2011 г.
   С решение № 1783/24.11.2011г., постановено по адм.дело № 852/2011г. се отменя решение № 324/31.10.2011 год. на Общинска избирателна комисия – Сандански, с което Кирил Трайков Митрев е обявен за избран за кмет на кметство с. Вълково, община Сандански.
   Обявява избора за кмет на кметство с. Вълково, община Сандански от проведените местни избори на 30.10.2011 год. за недействителен.
   Решението може да се обжалва в 7-мо дневен срок от съобщението на страните пред ВАС на РБ София.

   С решение № 1785/24.11.2011г., постановено по адм.дело № 874/2011г. се ПОТВЪРЖДАВА Решение №120/31.10.2011 г. на Общинска избирателна комисия – Кресна, с което са определени изборните резултати от проведения на 30.10.2011 г. втори тур на изборите за кмет на Община Кресна и Илиян Кръстев от КП “За Кресна” е обявен за избран за кмет на Община Кресна.
   Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд на РБългария в 7-дневен срок от обявяването му на страните с връчване на преписи.


Дата: 21.11.2011 г.
   С решение № 1766/18.11.2011г., постановено по адм.дело № 843/2011г. се ПОТВЪРЖДАВА Решение на Общинската избирателна комисия - Хаджидимово от 30.10.2011г., с което е обявен за избран за кмет на кметство с. Ново Лески, община Хаджидимово Георги Тодоров Ванкалов.
   Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от обявяването му на страните.


Дата: 18.11.2011 г.
   С решение № 1760/18.11.2011г., постановено по адм.дело № 855/2011г. се ПОТВЪРЖДАВА Решение №188/30.10.2011г. на Общинска избирателна комисия – Сатовча, с което Юрий Искренов Моллов е обявен за избран за кмет на кметство Кочан, община Сатовча.
   Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от обявяването му на страните.

   С решение № 1759/18.11.2011г., постановено по адм.дело № 853/2011г. се ОБЯВЯВА за недействителен избора на Евтим Димитров Николов от ПП “ВМРО – НИЕ” за Кмет на Кметство – с.Габрене, Община Петрич, по изборния резултат, обявен с Решение № 272/31.10.2011 г. на Общинска избирателна комисия – гр.Петрич.
   Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд на РБ – гр.София, в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.


Дата: 17.11.2011 г.
   С решение № 1748/17.11.2011г., постановено по адм.дело № 831/2011г. се ОБЯВЯВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН избора на Кемал Ахмедов Арифов за кмет на кметство Туховища, проведен на 23.10.2011г., изборните резултати от който са обявени с Решение №174/24.10.2011г. на Общинска избирателна комисия – Сатовча.
   Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от обявяването му на страните.

   С решение № 1750/17.11.2011г., постановено по адм.дело № 848/2011г. се ПОТВЪРЖДАВА Решение № 254/30.10.2011 г. на Общинска избирателна комисия – Гърмен за избиране на кмет на кметство с. Дебрен, общ. Гърмен от проведените на 30.10.2011 г. втори тур на избори за кмет на кметство, като за такъв е обявен спечелилия изборите Изер Изеров Чаушев.
   Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от обявяването му на страните, чрез връчване на препис от акта.

   С определение от 17.11.2011г. се ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 830/2011г., образувано по жалба на Станислав Владимиров Петров - кандидат за общински съветник от ПП "РЗС" против Решение от 24 Октомври 2011 година и Решение № 112 от 26 Октомври 2011 година за допълване на решение на ОИК - Симитли от 24 Октомври 2011 година за разпределение на мандатите и за обявяване на избраните общински съветници, в частта им, с която е направено разпределение на мандатите между ПП "ГЕРБ" и ПП "РЗС, поради оттегляне на жалбата.
   Определението поделжи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес, за явилите се страни, и в същия срок от съобщението за неявилите се страни, пред ВАС на Р България.


Дата: 16.11.2011 г.
   С решение № 1740/16.11.2011г., постановено по адм.дело № 838/2011г. се ПОТВЪРЖДАВА Решение №273/25.10.2011 г. на Общинска избирателна комисия – гр.Петрич, с което са обявени изборните резултати и избраните общински съветници на проведените на 23.10.2011 г. местни избори в Община Петрич.
   Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от обявяването му на страните чрез връчване на преписи от него.


Дата: 16.11.2011 г.
   С решение № 1739/16.11.2011г., постановено по адм. дело № 845/2011г. се ОБЯВЯВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН избора на Никола Костадинов Дзаков за кмет на кметство с.Струмешница, община Петрич, проведен на 30.10.2011 год., изборните резултати от който са обявени с Решение № 261/31.10.2011 год. на Общинска избирателна комисия гр.Петрич.
   Решението може да се обжалва в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.


Дата: 15.11.2011 г.
   С решение № 1731/15.11.2011г., постановено по адм.дело № 834/2011г. се ПОТВЪРЖДАВА Решение № 257/26.10.2011 год. Общинска избирателна комисия -Гоце Делчев, допълнено с Решение №290/01.11.2011г. на Общинска избирателна комисия -Гоце Делчев за избиране на общински съветници на проведените местни избори на 23.10.2011 год. в община Гоце Делчев.
   Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд на РБългария в 7- дневен срок от обявяването му на страните.


Дата: 09.11.2011 г.
   С определение № 1706/09.11.2011г., постановено по адм.дело № 855/2011г. е оставено без разглеждане искането на Румен Невенов Орачев с постоянен адрес с. Кочан, община Сатовча за спиране изпълнението на Решение №188/30.10.2011г. на Общинската избирателна комисия – Сатовча за избор на кмет на кметство с. Кочан.
   Адм.дело № 855/2011г. е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 14.11.2011г. от 13.00 часа.


Дата: 09.11.2011 г.
   По жалба на Георги Славчев Коцев, кандидат за кмет на Кметство с.Катунци, Община Сандански, издигнат от ПП”БСП” против Решение № 326/31.10.2011г. на Общинска избирателна комисия – Сандански, с което Стоян Димитров Танушев, издигнат от ПП ”Герб” е обявен за избран за кмет на Кметство с.Катунци, Община Сандански. Образувано е административно дело № 877/2011г.


Дата: 09.11.2011 г.
   По жалба на Милчо Иванов Караджов, кандидат за кмет на Община Кресна, издигнат от ПП”Атака” против Решение № 120/31.10.2011г. на Общинска избирателна комисия – Кресна, с което Илиян Борисов Кръстев, издигнат от КП”За Кресна” е обявен за избран за кмет на Община Кресна. Образувано е административно дело № 874/2011г.


Дата: 08.11.2011 г.
   С определение № 854/08.11.2011г., постановено по адм.дело № 854/2001г. е оставена без разглеждане жалбата на Инициативен комитет за регистриране на независим кандидат за кмет на кметство с.Изгрев чрез Борислав Ангелов Спасов против Решение от 30.10.2011г. на Общинска избирателна комисия – Благоевград за избиране на кмет на кметство с.Изгрев.
   Адм.дело № 854/2011г. е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 10.11.2011г. от 11.30 часа.


Дата: 07.11.2011 г.
   В Административен съд – Благоевград на 07.11.2011г. са образувани 5 броя дела по жалби срещу решения на ОИК, за определяне на изборните резултати от проведените местни избори
   1. По жалба на Богданка Андонова Ханджийска, кандидат за кмет на Кметство с.Вълково, Община Сандански против Решение №324/31.10.2011г. на Общинска избирателна комисия – Сандански, с което Кирил Трайков Митрев, издигнат от ПП”Герб” е обявен за избран за кмет на Кметство с.Вълково, Община Сандански. Образувано е административно дело 852/2011г.
   2. По жалба на Атанас Сандов Божинов, кандидат за кмет на Кметство с.Габрене, Община Петрич против Решение № 0000272/31.10.2011г. на Общинска избирателна комисия – Петрич, с което Евтим Димитров Николов, издигнат от ПП”Вяра, морал, родолюбие, отговорност – национален идеал за единство” е обявен за избран за кмет на Кметство с.Габрене, Община Петрич. Образувано е административно дело 853/2011г.
   3. По жалба на Йордан Венчов Китанов, кандидат за кмет на Кметство с.Изгрев, Община Благоевград и от Инициативен комитет за регистриране на независим кандидат за кмет на кметство с.Изгрев чрез Борислав Ангелов Спасов против Решение № 0000236/30.10.2011г. на Общинска избирателна комисия – Благоевград, с което Николай Василев Безински е обявен за избран за кмет на Кметство с.Изгрев, Община Благоевград. Образувано е административно дело 854/2011г.
   4. По жалба на Румен Невенов Орачев, кандидат за кмет на Кметство с.Кочан, Община Сатовча Решение № 188/30.10.2011г. на Общинска избирателна комисия – Сатовча, с което Юрий Искренов Моллов е обявен за избран за кмет на Кметство с.Кочан, Община Сатовча. Образувано е административно дело 855/2011г.
   5. По жалба на Георги Иванов Андоров, кандидат за кмет на Община Гоце Делчев, издигнат от ПП”Герб” против Решение на Общинска избирателна комисия – Гоце Делчев, с което Владимир Москов, издигнат от ПП”БСП” е обявен за избран за кмет на Община Гоце Делчев. Образувано е административно дело № 860/2011г.


Дата: 04.11.2011 г.
   С определение № 1667/04.11.2011г., постановено по адм.дело № 840/2011г. е оставена без разглеждане жалбата на Георги Димитров Георгиев от гр.Кресна, ул.”Струма” № 11, кандидат на ПП “ГЕРБ” за Кмет на Община Кресна, против Решение на Общинска избирателна комисия /ОИК/ – гр.Кресна, № 0000079 от 25.10.2011 г. и е прекратено производството по делото.


Дата: 04.11.2011 г.
   С определение №1658/03.11.2011г., постановено по адм.дело № 848/2011г. е оставено без разглеждане особеното искане на Тюркиян Шукриева Ходжова от с. Дебрен, общ. Гърмен кандидат за кмет на кметство с Дебрен, общ. Гърмен, издигната от КП "Коалиция за Гърмен” против Решение № 0000254/30.10.2011 г. на ОИК – Гърмен, с което Изер Изеров Чаушев, издигнат от ПП “Движение за права и свободи” е обявен за избран за кмет на кметство с. Дебрен, общ. Гърмен.


Дата: 03.11.2011 г.
   С определение №1646/03.11.2011г., постановено по адм.дело № 833/2011г. е оставена без разглеждане жалбата на Димитър Иванов Казалиев - кандидат за кмет на Кметство Беласица на проведените на 23.10.2011 г. местни избори, срещу Решение №253/25.10.2011 г. на ОИК – гр.Петрич за допускане до участие във втори тур за избор на кмет на Кметство Беласица, и е прекратено производството по адм.д.№833/2011 г. по описа на Административен съд – Благоевград.
   Определението може да се обжалва пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните с връчване на преписи.


Дата: 03.11.2011 г.
   В Административен съд – Благоевград на 03.11.2011г. са образувани 3 броя дела по жалби срещу решения на ОИК, за определяне на изборните резултати от проведените местни избори
   1. По жалба на Георги Димитров Чонгов – кандидат за кмет на Кметство с. Ново Лески, община Хаджидимово, издигнат от КП „ОДС – Общност на демократичните сили” против Решение от 30 Октомври 2011 на Общинска избирателна комисия - Хаджидимово, с което Георги Тодоров Ванкалов, издигнат от КП "Бъдеще за община Хаджидимово" е обявен за избран за кмет на Кметство с. Нови Лески, община Хаджидимово. Образувано е административно дело № 843 от 2011 година.
   2. По жалба на Никола Костадинов Въчков – кандидат за кмет на Кметство с. Струмешница, община Петрич, издигнат от КП „Местна коалиция СДС - ВМРО” против Решение от 31 Октомври 2011 на Общинска избирателна комисия - Петрич, с което Никола Костадинов Дзаков, издигнат от ПП "Българска социалистическа партия" е обявен за избран за кмет на Кметство с. Струмешница, община Петрич. Образувано е административно дело № 845 от 2011 година.
   3. По жалба на Тюркиян Шукариева Ходжова - кандидат за кмет на Кметство с. Дебрен, община Гърмен, издигнат от КП „Колиция за Гърмен” против Решение 0000254 от 30 Октомври 2011 на Общинска избирателна комисия - Гърмен, с което Изер Изеров Чаушев, издигнат от ПП "Движение за права и свободи" е обявен за избран за кмет на Кметство с. Дебрен, община Гърмен. Образувано е административно дело № 848 от 2011 година.


Дата: 03.11.2011 г.
   С определение № 1640/03.11.2011г., постановено по адм.дело № 834/2011г. е оставено без разглеждане особеното искане на ПП “СДС”, подадена чрез Председателя на ОбС на СДС -Гоце Делчев за спиране изпълнението на Решение №257/26.10.2011г., допълнено с Решение №290/01.11.2011г. на Общинската избирателна комисия – Гоце Делчев за определяне на изборните резултати от проведените на 23.10.2011г. избори за общински съветници в община Гоце Делчев.
   Определението може да се обжалва пред Върховен административен съд на РБългария в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.


Дата: 02.11.2011 г.
   С определение № 1639/02.11.2011г., постановено по адм.дело № 841/2011г. е отхвърлено искането на Хасан Мустафа Илан, кандидат за кмет на община Белица, издигнат от КП “Евет за Белица” за спиране изпълнението на Решение №116/31.10.2011г. на Общинска избирателна комисия - гр. Белица за обявяване на изборните резултати за Кмет на община Белица.
   Определението може да се обжалва пред Върховен административен съд на РБългария в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.


Дата: 02.11.2011 г.
   С определение № 1635/02.11.2011г., постановено по адм.дело № 838/2011г. е отхвърлено искането на Величка Атанасова Минева – кандидат за общински съветник от листата на ПП “Другата България”, съдебен адрес гр.Сандански, ул."Скопие" №26, за спиране на предварителното изпълнение на оспореното Решение №273/25.10.2011 г. на Общинска избирателна комисия – гр.Петрич, с което е определен изборния резултат от проведените на 23.10.2011 г. местни избори за избор на общински съветници в Община Петрич и са обявени избраните общински съветници. Определението може да се обжалва пред Върховен административен съд на РБългария в 7-дневен срок от обявяването му на страните с връчване на преписи от него.
   Адм.дело № 838/2011г. е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 10.11.2011г. от 10.00 часа.


Дата: 02.11.2011 г.
   В Административен съд – Благоевград към 02.11.2011г. са образувани 7 броя дела по жалби срещу решения на ОИК, за определяне на изборните резултати от проведените местни избори
   1. По жалба на Станислав Владимиров Петров - кандидат за общински съветник от ПП "РЗС" против Решение от 24 Октомври 2011 година и Решение № 112 от 26 Октомври 2011 година за допълване на решение на ОИК - Симитли от 24 Октомври 2011 година за разпределение на мандатите и за обявяване на избраните общински съветници, в частта им, с която е направено разпределение на мандатите между ПП "ГЕРБ" и ПП "РЗС". Образувано е административно дело № 830 от 2011 година, насрочено за 08 Ноември 2011 година, от 14.00 часа в Зала 1.
   2. По жалба на ПП "Земеделски съюз "Александър Стамболийски", подадена чрез Асен Александров Манов против Решение № 174 от 24 Октомври 2011 на Общинска избирателна комисия - Сатовча, с което Кемал Ахмедов Арифов, издигнат от ПП "Движение за права и свободи" е обявен за избран за кмет на кметство Туховища община Сатовча. Образувано е административно дело № 831 от 2011 година, насрочено за 07 Ноември 2011 година, от 14.00 часа в Зала 1.
   3. По жалба на Димитър Иванов Казалиев, кандидат за кмет на кметство с. Беласица, община Петрич против Решение № 253 от 25 Октомври 2011 година на ОИК – Петрич, с което до 2-ри тур на изборите за кмет на кметство с.Беласица са допуснати Велик Лазаров Филчев и Росица Иванова Пройкова. Образувано е административно дело № 833 от 2011 г.
   4. По жалба на ПП”СДС”, подадена чрез Председателя на ОБС на СДС – Гоце Делчев Бойко Тодоров против Решение на ОИК – Гоце Делчев за определяне на изборните резултати от проведените избори за общински съветници на 23 Отомври 2011 г. в община Гоце Делчев. Образувано е админстративно дело № 834 от 2011 г.
   5. По жалба на Величка Атанасова Минева, в качеството на кандидат за общински съветник от листата на ПП „Другата България” против Решение № 273 от 25 Октомври 2011 г. на Общинска избирателна комисия – Петрич за избор на общински съветници. Образувано е административно дело № 838 от 2011 г.
   6. По жалба на Георги Димитров Георгиев, кандидат за кмет на Община Кресна против Решение от 25.10.2011г. на ОИК – Кресна за определяне на изборните резултати за кмет на Община Кресна от първи тур на проведените избори. Образувано е административно дело № 840 от 2011г.
   7. По жалба на Хасан Мустафа Илан, кандидат за кмет на община Белица, издигнат от КП „ЕВЕТ ЗА БЕЛИЦА” против Решение № 116 от 31 Октомври 2011 на Общинска избирателна комисия - Белица за обявяване на изборните резултати за кмет на община Белица. Образувано е административно дело № 841 от 2011 година.


Дата: 17.02.2011 г.
   На 22 февруари 2011 година (вторник) от 10:00 часа в зала № 1 в сградата на Административен съд - Благоевград ще се представи годишният доклад за дейността на съда за 2010 година.
   На представянето ще присъстват: Бисерка Коцева – председател на ІІІ-то отделение на Върховния административен съд на Република България, Мая Кипринска – член на Висшия съдебен съвет, Вельо Велев – член на Висшия съдебен съвет, Ана Караиванова – главен инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет, Назабравка Стоева - инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет, Катя Бельова – председател на Окръжен съд – Благоевград, Елка Атанасова - Административен ръководител на Окръжна прокуратура – Благоевград, председателите на районните съдилища от съдебния район, Емил Ядков – Председател на Адвокатска колегия – Благоевград, Йордан Кочев - Директор на ОД на МВР – Благоевград, Валери Смиленов – Областен управител на Областна администрация - Благоевград, Костадин Паскалев – Кмет на Община Благоевград, Костадин Хаджигаев – Председател на Общински съвет – Благоевград, проф. Иван Мирчев – Ректор на ЮЗУ “Неофит Рилски” – Благоевград, Иван Радев – Началник на ТД на НАП – София, офис Благоевград, Иван Митев – инспектор в ОЗ “Охрана” – Благоевград.

Архив: 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007