Понеделник, 18.11.2019

НОВИНИ - АРХИВ 2010 год.

Дата: 18.03.2010 г.

   На 19 Март 2010 година (петък) от 10.30 часа в Зала №1 в сградата на Административен съд - Благоевград ще се представи годишният доклад за дейността на съда за 2009 година.
   На представянето ще присъстват Константин Пенчев – Председател на Върховен административен съд на Република България, Галина Солакова – Заместник-председател на Върховен административен съд на Република България, Роза Георгиева – Началник кабинет и протокол на Председателя на ВАС на РБ, Румяна Бакалова – Заместник-председател на Окръжен съд – Благоевград, Мария Зотева – Заместник административен ръководител на Окръжна прокуратура – Благоевград, комисар Любен Милев – Заместник-директор на ОД на МВР – Благоевград, Костадин Паскалев – Кмет на Община Благоевград, Георги Баханов – Заместник-областен управител на Областна администрация - Благоевград, Емил Якдов – Председател на Адвокатски съвет –Благоевград


Дата: 12.03.2010 г.
   На 19 Март 2010 година (петък) от 10.30 часа в Зала № 1 в сградата на Административен съд - Благоевград ще се представи годишният доклад за дейността на съда за 2009 година.

Архив: 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007