Сряда, 27.03.2019


РЪКОВОДСТВО НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БЛАГОЕВГРАДМАРИЯ ТОДОРОВА


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БЛАГОЕВГРАДОбразование: ЮЗУ "Неофит Рилски" - специалност "Право"
Професионален опит:
от 03.02.2014 - Председател на Административен съд - Благоевград
01.11.2013 - 02.02.2014 - И.Ф. Председател на Административен съд - Благоевград
06.2007 - 31.10.2013 - Заместник-председател на Административен съд - Благоевград
02.2007 - 06.2007 - Съдия в Административен съд - Благоевград
05.2004 - 02.2007 - Главен юрисконсулт в Община Благоевград
09.2001 - 05.2004 - Старши юрисконсулт в Община Благоевград
06.1999 - 06.2000 - Съдебен кандидат при Окръжен съд - Благоевград
Контакти: admcourtblg@bl-adc.justice.bg
МАРИЯНА МИЦЕВА


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БЛАГОЕВГРАДОбразование: ЮЗУ "Неофит Рилски" - специалност "Право"
Професионален опит:
от 27.02.2014 - Заместник-председател на Административен съд - Благоевград
05.2007 - 02.2014 - Съдия в Административен съд - Благоевград
03.2002 - 05.2007 - Ст. юрисконсулт в РМД София - Митница-Кулата
10.2000 - 01.2002 - Ст. юрисконсулт в Митница-Кулата
07.1999 - 07.2000 - Съдебен кандидат при Окръжен съд - Благоевград
Контакти: admcourtblg@bl-adc.justice.bg