Сряда, 27.03.2019


Нормативна уредба


Закон за съдебната власт
ЗСВ (Закон за съдебната власт)(.doc) (.pdf)
Административно процесуален кодекс
АПК (Административно процесуален кодекс) (.doc) (.pdf)
Граждански процесуален кодекс
ГПК (Граждански процесуален кодекс)(.doc) (.pdf)
Закон за административните нарушения и наказания
ЗАНН (Закон за административните нарушения и наказания)(.doc) (.pdf)
ПРАВИЛНИК за администрацията в съдилищата
ПАС (ПРАВИЛНИК за администрацията в съдилищата)(.doc) (.pdf)