Сряда, 27.03.2019


Справки по дела разглеждани в Административен съд - Благоевград

 

Актовете на съда се публикуват и на Централния уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебни актове /ЦУБИПСА/ на адрес: http://legalacts.justice.bg/

 

Справка за движението на дело тук
График за насрочените съдебни заседания тук
Постановени съдебни актове тук
Влезли в сила съдебни актове тук