Сряда, 27.03.2019Образци и Формуляри

Молба за подаване на документи Изтегли от тук(.doc)
Заявление за издаване на съдебно удостоверение Изтегли от тук(.doc)
Молба за освобождаване от държавна такса Изтегли от тук(.doc)
Заявление за издаване на копия от приложени към делото книжа Изтегли от тук(.doc)
Заявление за издаване на преписи от приложени към делото книжа Изтегли от тук(.doc)
Молба за връщане на оригинали Изтегли от тук(.doc)
Молба за издаване на изпълнителен лист Изтегли от тук(.doc)
Декларация за семейно и имотно състояние Изтегли от тук(.doc)


Библиотека на Административен съд - Благоевград
Библиотека(.doc)