Сряда, 27.03.2019

Благоевградски съдебен район

Съдебен район Административен съд Благоевград:  ул. "Тодор Александров" 47
Окръжен съд Благоевград:  пл. "Васил Левски" 1
Районен съд Благоевград:  пл. "Васил Левски" 1
Районен съд Гоце Делчев:  ул. "Отец Паисий" 25
Районен съд Петрич:  ул. "Цар Борис III" 28
Районен съд Разлог:  ул. "Иларион Макариополски" 23
Районен съд Сандански:  ул. "Македония" 57

Списък на утвърдените вещи лица за съдебен район Благоевград