Петък, 20.04.2018

НОВИНИ

Дата: 18.04.2018 г.

Административен съд – Благоевград ще проведе лекция в изпълнение на поетия ангажимент по образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”


       На 19 април 2018 год. от 12.35 часа (четвъртък) в сградата на Езикова гимназия „Академик Людмил Стоянов“ – Благоевград, съдия Стоянка Пишиева-Сахатчиева ще проведе лекция на тема: Професия „Съдия“. Как се става съдия – изисквания, според Закона за съдебната власт? Човекът под тогата – качества, които трябва да притежава съдията. Статут на административните съдии в Република България, пред ученици от 10 д и 10 е клас на Езикова гимназия „Академик Людмил Стоянов“ – Благоевград.

Дата: 18.04.2018 г.


Административен съд – Благоевград проведе лекция в изпълнение на поетия ангажимент по образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”


    На 17 април 2018 година съдия Иван Петков проведе лекция от Образователната програма на тема: : Конституцията на Република България. Защо Конституцията е основният закон на страната ни? Преглед на основните начала в Конституцията на Република България. Преглед на основните права и задължения на гражданите. Съдебната власт според Конституцията на Република България, пред ученици от 10 д и 10 е клас на Езикова гимназия „Академик Людмил Стоянов“ – Благоевград в сградата на училището.

    Съдия Петков запозна учениците с основните начала, основните права и задължения на гражданите, регламентирани в Конституцията на Република България. Интерес сред учениците предизвика лекцията в частта й относно Глава VІ от Конституцията – Съдебна власт.


Дата: 16.04.2018 г.

Административен съд – Благоевград продължава изпълнението на образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“


       На 17 април 2018 год. от 11.50 часа (вторник) в сградата на Езикова гимназия „Академик Людмил Стоянов“ – Благоевград, съдия Иван Петков ще проведе лекция на тема: Конституцията на Република България. Защо Конституцията е основният закон на страната ни? Преглед на основните начала в Конституцията на Република България. Преглед на основните права и задължения на гражданите. Съдебната власт, според Конституцията на Република България, пред ученици от 10 д и 10 е клас.


Дата: 28.02.2018 г.

Годишен доклад за дейността на Административен съд – Благоевград за 2017 година на Административен съд – Благоевград


       На 27.02.2018 г. Председателят на Административен съд - Благоевград г-жа Мария Тодорова представи годишния доклад за изтеклата 2017 година. На представянето присъстваха: Георги Чолаков – Председател на Върховния административен съд, Йордан Константинов – Председател на Първо отделение на Върховния административен съд, Ваня Анчева – Председател на Седмо отделение на Върховния административен съд, Василка Шаламанова - Съдия във Върховния административен съд, представители на Окръжен съд – Благоевград, Окръжна прокуратура – Благоевград, Районен съд – Благоевград, Районен съд – Сандански, Адвокатска колегия – Благоевград, Общински съвет – Благоевград и на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград.Дата: 22.02.2018 г.


    На 27 февруари 2018 година (вторник) от 15:00 часа в Зала № 1, в сградата на Административен съд – Благоевград, ще се представи годишният доклад за дейността на съда за 2017 година. На представянето са поканени Георги Чолаков – Председател на Върховния административен съд, председатели на отделения и съдии във Върховния административен съд, членове на Висшия съдебен съвет, Инспектората към Висшия съдебен съвет, представители на съдебната и изпълнителната власт, академичните среди и др.


Уведомяваме Ви, че насроченото за 27.02.2018 г. представяне на годишния доклад за дейността на Административен съд – Благоевград за 2017 година ще се проведе от 16.00 часа.
Архив: 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007