Неделя, 19.11.2017

НОВИНИ

Дата: 14.11.2017 г.


Административен съд – Благоевград продължава изпълнението на образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” през учебната 2017/2018 година.


   На 13 ноември 2017 година съдия Стоянка Пишиева-Сахатчиева проведе втората лекция от Образователната програма, на тема: Професия „Съдия” и запознаване със статута на магистратите. Представяне на професиите съдия, прокурор, следовател. Как се става съдия – изисквания, според Закона за съдебната власт? Човекът под тогата – качества, които трябва да притежава съдията. Статут на административните съдии в Република България, в Административен съд – Благоевград, Съдебна зала № 1, пред ученици от от 9-ти и 10-ти клас на ПМГ „Академик Сергей П. Корольов” – Благоевград.
   В рамките на темата бяха изяснени на аудиторията законовите изисквания за заемане на длъжността „съдия”, качествата, които трябва да притежава съдията и същността на професията.

Дата: 07.11.2017 г.


Административен съд – Благоевград съвместно с Министерство на образованието и науката стартира Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратура“ през учебната 2017/2018 год.


   За трета поредна година Административен съд – Благоевград участва в Образователната програма, чиято цел е изграждане на правна култура у децата от най-ранна възраст и формирането им като отговорни и активни граждани.
   През учебната 2017/2018 год. партньори на Административен съд – Благоевград в образователната програма са ПМГ „Академик Сергей П. Корольов” – Благоевград и Езикова гимназия „Академик Людмил Стоянов” – Благоевград.
   Първата лекция по програма се проведе от съдия Ваня Вълкадинова, на тема: „Съдебната система в Република България. Разделение на властите според Конституцията на Република България. Функции на съдебната власт. Структура на съдебната система. Висш съдебен съвет. Върховния административен съд и административните съдилища като част от съдебната система в България“.
   Лекцията сe проведе на 06.11.2017 год. в сградата на Административен съд – Благоевград пред ученици от 9-ти и 10-ти клас на ПМГ „Академик Сергей П. Корольов” – Благоевград при засилен интерес от страна на учениците, които задаваха въпросите си.
   Лекторът подробно разясни структурата на съдебната система, функциите на съдебната власт и разделението на властите според Конституцията на Република България.

Дата: 14.06.2017 г.

Административен съд – Благоевград проведе Ден на отворените врати

   В Деня на отворените врати – 14.06.2017г. от 11.00 часа ученици от Езикова гимназия „Академик Людмил Стоянов” - гр. Благоевград представиха дейността на административните съдилища, видовете дела, които се разглеждат в Административен съд – Благоевград, начина на образуване, разпределение и движение на делата. Учениците представиха и симулиран съдебен процес по касационно наказателно-административен характер дело по Закона за движение по пътищата.
   На учениците бяха връчени сертификати за участие в симулирания съдебен процес по касационно наказателно-административен характер дело и презентацията на тема „Дейността на административните съдилища”, по повод инициативата „Ден на отворените врати”.
   Удостоверения за участие в Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”, проведена през учебната 2016/2017 година, бяха връчени и на всички ученици от 10 е и 10 д клас на Езикова гимназия „Академик Людмил Стоянов” – Благоевград.
Представяне на дейността на административните съдилища


Симулиран съдебен процес по касационно наказателно-административен характер дело по Закона за движение по пътищата

Връчване на сертификати на участниците в инициативата "Ден на отворените врати"Дата: 09.06.2017 г.

Административен съд – Благоевград организира Ден на отворените врати


   На 14.06.2017г. (сряда) от 11.00 часа Административен съд – Благоевград организира Ден на отворените врати, който ще се проведе в сградата на съда, находяща се в гр. Благоевград, ул. “Тодор Александров” №47, вх.А, ет.3.
   Инициативата Ден на отворените врати е заложена в годишната програма за дейността на Висшия съдебен съвет и е насочена към популяризиране дейността на съда с цел постигане на по-добра информираност и прозрачност при осъществяване на съдебната дейност.
   В Деня на отворените врати от 11.00 часа граждани и журналисти могат да посетят сградата на Административен съд – Благоевград, Съдебна зала №1, където ученици от Езикова гимназия "Академик Людмил Стоянов" - гр. Благоевград ще представят дейността на административните съдилища, видовете дела, които се разглеждат в Административен съд – Благоевград, начина на образуване, разпределение и движение на делата. Учениците ще представят и симулиран съдебен процес по касационно наказателно-административен характер дело.
Дата: 11.05.2017 г.

Административен съд – Благоевград приключи образователната
програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” с лекция на тема „Професия съдия”


   На 09 май 2017 година съдия Стоянка Пишиева-Сахатчиева проведе петата и последна лекция от Образователната програма, на тема: Професия „Съдия”. Как се става съдия – изисквания, според Закона за съдебната власт? Човекът под тогата – качества, които трябва да притежава съдията. Статут на административните съдии в Република България, в Административен съд – Благоевград, Съдебна зала № 1, пред ученици от Х-ти клас на Езикова гимназия „Академик Людмил Стоянов” – Благоевград.
   Лекция на същата тема бе проведена от съдия Стоянка Пишиева-Сахатчиева и на 10.05.2017 год. в Административен съд – Благоевград, Съдебна зала № 1, пред ученици от ІХ и Х-ти клас на Природо-математическа гимназия „Академик Сергей П. Корольов” – Благоевград. В рамките на темата бяха изяснени на аудиторията законовите изисквания за заемане на длъжността „съдия”, качествата, които трябва да притежава съдията и същността на професията.
   Като успешна и полезна се оценява реализираната от Административен съд – Благоевград образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” - инициатива на Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието и науката, в която Върховният административен съд и всички административни съдилища на територията на Република България са партньори.
   Всеки ученик от Природо-математическата гимназия „Академик Сергей П. Корольов” – Благоевград и Езиковата гимназия „Академик Людмил Стоянов” – Благоевград, взел участие в лекционния курс по програмата през учебната 2016/2017 година, ще получи Удостоверение от Висшия съдебен съвет и Административен съд – Благоевград.
Дата: 04.05.2017 г.

Административен съд – Благоевград продължава изпълнението на образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”


   На 02 май 2017 година съдия Ваня Вълкадинова проведе лекция на тема: Правата ни като граждани на Европейския съюз. Основни положения в законодателството, свързани със статута на учениците. Правила и поведение в училище. Права и задължения на учениците. Съдебни процедури с участие на деца и правата на децата в тези процедури. Органи, които могат да им предложат подкрепа и защита, в сградата на Езикова гимназия „Академик Людмил Стоянов” – Благоевград, пред ученици от Х-ти клас.
   Лекция на същата тема бе проведена от съдия Ваня Вълкадинова на 03.05.2017 год. в Административен съд – Благоевград, Съдебна зала № 1, пред ученици от ІХ и Х-ти клас на Природо-математическа гимназия „Академик Сергей П. Корольов” – Благоевград.
   Съдия Вълкадинова запозна учениците с техните права и задължения, с правилата и дължимото им поведение в училище. Темата предизвика голям интерес сред учениците, които се бяха подготвили и задаваха много въпроси, на които лекторът подробно отговори на всеки един от тях.
   На 09.05.2017 година (вторник) от 12.00 часа в Административен съд – Благоевград, Съдебна зала № 1, съдия Стоянка Пишиева-Сахатчиева ще проведе лекция на тема: Професия „Съдия”. Как се става съдия – изисквания, според Закона за съдебната власт? Човекът под тогата – качества, които трябва да притежава съдията. Статут на административните съдии в Република България, пред ученици от Х-ти клас на Езикова гимназия „Академик Людмил Стоянов” – Благоевград.
   Лекция на същата тема ще се проведе от съдия Стоянка Пишиева-Сахатчиева на 10.05.2017 год. (сряда) от 14.00 часа в Административен съд – Благоевград, Съдебна зала № 1, пред ученици от ІХ и Х-ти клас на Природо-математическа гимназия „Академик Сергей П. Корольов” – Благоевград.
Дата: 27.04.2017 г.

Административен съд – Благоевград ще проведе четвърта лекция в изпълнение на поетия ангажимент по образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”


   На 02 май 2017 год. от 14.20 часа (вторник) в сградата на Езикова гимназия „Академик Людмил Стоянов” – Благоевград, съдия Ваня Вълкадинова ще проведе лекция на тема: Правата ни като граждани на Европейския съюз. Основни положения в законодателството, свързани със статута на учениците. Привила и поведение в училище. Права и задължения на учениците. Съдебни процедури с участие на деца и правата на децата в тези процедури. Органи, които могат да им предложат подкрепа и защита, пред ученици от Х-ти клас.
   Лекция на същата тема ще се проведе от съдия Ваня Вълкадинова на 03.05.2017 год. от 14.00 часа (сряда) в Административен съд – Благоевград, Съдебна зала № 1, пред ученици от ІХ и Х-ти клас на Природо-математическа гимназия „Академик Сергей П. Корольов” – Благоевград.
Дата: 26.04.2017 г.

Административен съд – Благоевград продължава изпълнението на образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”


   На 24 април 2017 година в Административен съд – Благоевград в Съдебна зала № 1, съдия Иван Шекерлийски проведе лекция на тема: Конституцията на Република България. Защо Конституцията е основният закон на страната ни. Преглед на основните начала в Конституцията на Република България. Преглед на основните права и задължения на гражданите. Съдебната власт, според Конституцията на Република България, пред ученици от ІХ-ти и Х- ти клас на ПМГ „Академик Сергей П. Корольов” – Благоевград.
   Лекция на същата тема бе проведена от съдия Иван Шекерлийски на 25.04.2017 год. от 14.20 часа, в сградата на Езикова гимназия „Академик Людмил Стоянов” – Благоевград пред ученици от Х-ти клас. Съдия Шекерлийски запозна учениците с основните начала, основните права и задължения на гражданите, регламентирани в Конституцията на Република България. Интерес сред учениците предизвика лекцията в частта й относно Глава VІ от Конституцията – Съдебна власт.

Дата: 20.04.2017 г.

Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”


   Втората лекция по образователната програма се проведе от съдия Ваня Вълкадинова, на тема: Съдебната система в Република България. Структура на съдебната система. Функции на съдебната власт. Разделение на властите според Конституцията на Република България. Върховния административен съд и административните съдилища като част от съдебната система в България.
   Лекцията се проведе на 18.04.2017 год. (вторник) от 14.20 часа в сградата на Езикова гимназия „Академик Людмил Стоянов” – Благоевград пред ученици от Х-ти клас и на 19.04.2017 год. (сряда) от 14.00 часа в сградата на Административен съд – Благоевград пред ученици от ІХ-ти и Х-ти клас на ПМГ „Академик Сергей П. Корольов” – Благоевград.
   Лекцията се проведе при засилен интерес от страна на учениците, които задаваха въпросите си.
   Лекторът подробно разясни структурата на съдебната система, функциите на съдебната власт и разделението на властите според Конституцията на Република България.
   Третата лекция по образователната програма ще се проведе от Иван Шекерлийски – Съдия в Административен съд – Благоевград, на тема: Конституцията на Република България. Защо Конституцията е основният закон на страната ни. Преглед на основните начала в Конституцията на Република България. Преглед на основните права и задължения на гражданите. Съдебната власт, според Конституцията на Република България.
   Лекцията ще се проведе на 24.04.2017 год. (понеделник) от 14.00 часа в сградата на Административен съд – Благоевград пред ученици от ІХ-ти и Х- ти клас на ПМГ „Академик Сергей П. Корольов” – Благоевград и на 25.04.2017 год. (вторник) от 14.20 часа в сградата на Езикова гимназия „Академик Людмил Стоянов” – Благоевград пред ученици от Х-ти клас.
Дата: 07.04.2017 г.

Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”


   Административен съд - Благоевград продължава своето участие в образователната програма „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”.
   Втората лекция по образователната програма ще се проведе от Ваня Вълкадинова – Съдия в Административен съд – Благоевград, на тема: Съдебната система в Република България. Структура на съдебната система. Функции на съдебната власт. Разделение на властите според Конституцията на Република България. Върховния административен съд и административните съдилища като част от съдебната система в България.
   Лекцията ще се проведе на 18.04.2017 год. (вторник) от 14.20 часа в сградата на Езикова гимназия „Академик Людмил Стоянов” – Благоевград пред ученици от Х-ти клас и на 19.04.2017 год. (сряда) от 14.00 часа в сградата на Административен съд – Благоевград пред ученици от ІХ-ти и Х-ти клас на ПМГ „Академик Сергей П. Корольов” – Благоевград.
Дата: 05.04.2017 г.

Административен съд – Благоевград съвместно с Министерство на образованието и науката стартира образователна програма сред учениците


   За втора поредна година Административен съд – Благоевград участва в образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”, чиято цел е изграждане на правна култура у децата от най-ранна възраст и формирането им като отговорни и активни граждани.
   През учебната 2016/2017г. партньори на Административен съд – Благоевград в образователната програма са ПМГ „Академик Сергей П. Корольов” – Благоевград и Езикова гимназия „Академик Людмил Стоянов” – Благоевград.
   Първата лекция по образователната програма се проведе от Председателя на Административен съд – Благоевград Мария Тодорова, на тема: „Що е административно правосъдие? Върховен административен съд. Компетентност на административните съдилища в Република България. Административно нарушение - престъпление ли е то? Последици от административните нарушения, административни наказания. Ако пътен полицай ми състави акт за нарушение на Закона за движение по пътищата, но аз считам, че не съм извършил нарушение – какво следва? Как практически следва да подходят учениците в често срещани житейски ситуации, в които се изискват минимални правни познания /като ползватели на услуги, като свидетели на престъпления, като участници в ПТП и др./?”
   Лекцията сe проведе на 03.04.2017 год. в сградата на Административен съд – Благоевград пред ученици от ІХ-ти и Х-ти клас на ПМГ „Академик Сергей П. Корольов” – Благоевград и на 04.04.2017 год. в сградата на Езикова гимназия „Академик Людмил Стоянов” – Благоевград пред ученици от Х-ти клас на Езиковата гимназия.
   Председателя на съда обясни по разбираем и достъпен за възрастта начин, какво е административно правосъдие,каква е компетентността на административните съдилища, какво е административно нарушение и как можем да защитим правата си. Учениците следяха с голям интерес лекцията и взеха активно участие в обсъждането на темата. Лекторът отговори и на многобройните въпроси, които задаваха учениците.
Дата: 29.03.2017 г.

   Висшият съдебен съвет, съвместно с Министерството на образованието и науката, за трети път през учебната 2016/2017 година ще реализират Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”.
   Върховният административен съд и всички административни съдилища на територията на РБ, включително и Административен съд – Благоевград, ще вземе участие в Образователната програма.
   В изпълнение на Споразумението за сътрудничество между ВСС и МОН, Административен съд – Благоевград избра за училища-партньори по Образователната програма Езикова гимназия „Людмил Стоянов” – гр.Благоевград и ПМГ„Академик Сергей Корольов” – гр.Благоевград.
   Реализирането на образователната програма чрез провеждане на лекции по определените теми ще се осъществи през 2017г., като за лектори от страна на Административен съд – Благоевград са определени Председателя на съда Мария Тодорова и съдиите Ваня Вълкадинова, Иван Шекерлийски и Стоянка Пишиева-Сахатчиева. Отговорник на програмата е Заместник-председателят на съда Марияна Мицева.
   Първата лекция по образователната програма ще се проведе от Председателя на Административен съд – Благоевград Мария Тодорова, на тема:
   Що е административно правосъдие? Върховен административен съд. Компетентност на административните съдилища в Република България.
   - Административно нарушение - престъпление ли е то?
   - Последици от административните нарушения, административни наказания.
   - Ако пътен полицай ми състави акт за нарушение на Закона за движение по пътищата, но аз считам, че не съм извършил нарушение – какво следва?
   - Как практически следва да подходят учениците в често срещани житейски ситуации, в които се изискват минимални правни познания /като ползватели на услуги, като свидетели на престъпления, като участници в ПТП и др./?
   Лекцията ще бъде проведена на 03.04.2017 год. (понеделник) от 14.00 часа в сградата на Административен съд – Благоевград пред ученици от ІХ-ти и Х-ти клас на ПМГ „Академик Сергей П. Корольов” – Благоевград.
   На 04.04.2017 год. (вторник) от 14.20 часа в сградата на Езикова гимназия „Академик Людмил Стоянов” – Благоевград Председателят на Административен съд – Благоевград ще проведе лекция на същата тема пред ученици от Х-ти клас на Езиковата гимназия.


Дата: 07.03.2017 г.

   На 13 март 2017 година (понеделник) от 15:00 часа в аулата на Университетски център „Бачиново” към ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград ще се представи годишния доклад за дейността на Административен съд – Благоевград за 2016 година и ще се отбележи 10-годишнината от създаването и функционирането на съда.
   На събитието са поканени представители на Висшия съдебен съвет, Инспектората към ВСС, Върховния административен съд, съдебната и изпълнителната власт, академичните среди и други.


Архив: 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007