Четвъртък, 30.03.2017

НОВИНИ

Дата: 29.03.2017 г.

   Висшият съдебен съвет, съвместно с Министерството на образованието и науката, за трети път през учебната 2016/2017 година ще реализират Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”.
   Върховният административен съд и всички административни съдилища на територията на РБ, включително и Административен съд – Благоевград, ще вземе участие в Образователната програма.
   В изпълнение на Споразумението за сътрудничество между ВСС и МОН, Административен съд – Благоевград избра за училища-партньори по Образователната програма Езикова гимназия „Людмил Стоянов“ – гр.Благоевград и ПМГ„Академик Сергей Корольов“ – гр.Благоевград.
   Реализирането на образователната програма чрез провеждане на лекции по определените теми ще се осъществи през 2017г., като за лектори от страна на Административен съд – Благоевград са определени Председателя на съда Мария Тодорова и съдиите Ваня Вълкадинова, Иван Шекерлийски и Стоянка Пишиева-Сахатчиева. Отговорник на програмата е Заместник-председателят на съда Марияна Мицева.
   Първата лекция по образователната програма ще се проведе от Председателя на Административен съд – Благоевград Мария Тодорова, на тема:
   Що е административно правосъдие? Върховен административен съд. Компетентност на административните съдилища в Република България.
   - Административно нарушение - престъпление ли е то?
   - Последици от административните нарушения, административни наказания.
   - Ако пътен полицай ми състави акт за нарушение на Закона за движение по пътищата, но аз считам, че не съм извършил нарушение – какво следва?
   - Как практически следва да подходят учениците в често срещани житейски ситуации, в които се изискват минимални правни познания /като ползватели на услуги, като свидетели на престъпления, като участници в ПТП и др./?
   Лекцията ще бъде проведена на 03.04.2017 год. (понеделник) от 14.00 часа в сградата на Административен съд – Благоевград пред ученици от ІХ-ти и Х-ти клас на ПМГ „Академик Сергей П. Корольов“ – Благоевград.
   На 04.04.2017 год. (вторник) от 14.20 часа в сградата на Езикова гимназия „Академик Людмил Стоянов“ – Благоевград Председателят на Административен съд – Благоевград ще проведе лекция на същата тема пред ученици от Х-ти клас на Езиковата гимназия.


Дата: 07.03.2017 г.

   На 13 март 2017 година (понеделник) от 15:00 часа в аулата на Университетски център „Бачиново“ към ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград ще се представи годишния доклад за дейността на Административен съд – Благоевград за 2016 година и ще се отбележи 10-годишнината от създаването и функционирането на съда.
   На събитието са поканени представители на Висшия съдебен съвет, Инспектората към ВСС, Върховния административен съд, съдебната и изпълнителната власт, академичните среди и други.


Архив: 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007