Вторник, 24.05.2016

НОВИНИ

Дата: 15.04.2016 г.

   С Решение № 4382/13.04.2016 год., постановено по адм. дело № 609/2016 година по описа на Върховния административен съд на Република България се ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1887/03.12.2015год., постановено по адм. дело № 808/2015 год. по описа на Административен съд - Благоевград, с което се ПОТВЪРЖДАВА Решение № 335-МИ/28.10.2015 г. на Общинска избирателна комисия - Благоевград, с което е обявен резултатът от произведените на 25.10.2015 год. избори за общински съветници.
   Решението е окончателно.


Дата: 06.04.2016 г.

   С Решение № 3711/31.03.2016 год., постановено по адм. дело № 212/2016 година по описа на Върховния административен съд на Република България се ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1792/20.11.2015год., постановено по адм. дело № 816/2015 год. по описа на Административен съд - Благоевград, с което се ПОТВЪРЖДАВА Решение № 245-МИ/27.10.2015 год. на Общинска избирателна комисия (ОИК) - Петрич, с което е обявен резултата от произведените на 25.10.2015 год. избори за общински съветници в община Петрич.
   Решението е окончателно.


Дата: 28.03.2016 г.

   С Решение № 3351/24.03.2016 год., постановено по адм. дело № 14708/2015 година по описа на Върховния административен съд на Република България се ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1829/25.11.2015год., постановено по адм. дело № 848/2015 год. по описа на Административен съд - Благоевград, с което се ПОТВЪРЖДАВА Решение № 399-МИ/02.11.2015 г. на Общинска избирателна комисия – Сандански, с което са обявени резултатите от гласуването при произведен втори тур на местните избори за кмет на Кметство с. Спатово, община Сандански на 01.11.2015 г. и е обявена за избрана за кмет на кметството на втори тур Миглена Иванова Държанлиева.
   Решението е окончателно.


Дата: 17.03.2016 г.

   С Решение № 2842/15.03.2016 год., постановено по адм. дело № 14168/2015 година по описа на Върховния административен съд на Република България се ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1779/18.11.2015год., постановено по адм. дело № 819/2015 год. по описа на Административен съд - Благоевград, с което се ОБЯВЯВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН резултата от произведените на 25.10.2015г. в община Гоце Делчев избори за общински съветници, определен с Решение №193МИ/НР от 27.10.2015г. на Общинската избирателна комисия – Гоце Делчев по отношение на Михаил Крумов Ковачев – кандидат за общински съветник от листата на ПП „ГЕРБ” и ИЗПРАЩА преписката на Общинската избирателна комисия – Гоце Делчев за обявяване за избран за общински съветник следващия в листата на ПП „ГЕРБ“ кандидат.
   Решението е окончателно.


Дата: 01.03.2016 г.

   С Решение № 2039/23.02.2016 год., постановено по адм. дело № 14392/2015 година по описа на Върховния административен съд на Република България се ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1772/18.11.2015 год., постановено по адм. 801/2015 год. по описа на Административен съд – Благоевград, с което се ПОТВЪРЖДАВА Решение №151-МИ/26.10.2015г. на Общинска избирателна комисия – Банско, с което Георги Иванов Икономов е обявен за избран за кмет на Община Банско на проведените на 25.10.2015 год. местни избори.
   Решението е окончателно.


Дата: 22.02.2016 г.

   На 26 февруари 2016 година (петък) от 11:00 часа в Зала 1 в сградата на Административен съд - Благоевград ще се представи годишния доклад за дейността на съда за 2015 година.
   На представянето ще присъстват представители на Върховния административен съд, Висшия съдебен съвет, съдебната и изпълнителната власт, академичните среди и др.


Дата: 19.02.2016 г.

   С Решение № 1716/17.02.2016 год., постановено по адм. дело № 425/2016 година по описа на Върховния административен съд на Република България се ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1850/30.11.2015 год., постановено по адм. 799/2015 год. по описа на Административен съд – Благоевград, с което се ПОТВЪРЖДАВА Решение № 153-МИ/НР/27.10.2015 г. на ОИК – Банско, за обявяване резултата от произведените на 25.10.2015 г. избори за общински съветници на Община Банско.
   Решението е окончателно.


Архив: 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007