Tuesday, 01.12.2015

НОВИНИ

Дата: 30.11.2015 г.

   С решение № 1846/27.11.2015г., постановено по адм. дело №849/2015 год. се ПОТВЪРЖДАВА Решение № 398-МИ/02.11.2015г. на Общинска избирателна комисия – гр.Сандански, с което Кирил Андонов Котев е обявен за избран за Кмет на Община Сандански.
   Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от обявяването му на страните.


Дата: 24.11.2015 г.

   С решение № 1812/24.11.2015г., постановено по адм. дело №856/2015 год. се ПОТВЪРЖДАВА Решение № 290-МИ/02.11.2015 г. на Общинска избирателна комисия – Петрич, с което са обявени резултатите от гласуването при произведен втори тур на местните избори за кмет на Кметство с. Кулата, община Петрич на 01.11.2015 г. и е обявен за избран за кмет на кметството на втори тур Димитър Георгиев Дамянов.
   Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от обявяването му на страните.


Дата: 20.11.2015 г.

    С Решение № 1792/20.11.2015год., постановено по адм. дело № 816/2015 год. се ПОТВЪРЖДАВА Решение № 245-МИ/27.10.2015 год. на Общинска избирателна комисия (ОИК) - Петрич, с което е обявен резултата от произведените на 25.10.2015 год. избори за общински съветници в община Петрич.
   Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от обявяването му на страните.


Дата: 19.11.2015 г.

    С Протоколно определение № 1751/16.11.2015год., постановено по адм. дело № 850/2015 год. се ПРЕКРАТЯВА производството по делото, поради оттегляне на постъпилата от Вельо Атанасов Илиев от гр. Петрич - кандидат за кмет на община Петрич жалба, с която е оспорено решение на Общинска избирателна комисия /ОИК/ – Петрич № 291-МИ/02.11.2015 г. за определяне на изборните резултати от втория тур на проведените местни избори за избор на кмет на община Петрич, на основание чл. 159, т. 8 АПК.


   С Определение №1782/19.11.2015г., постановено по адм. дело № 834/2015г. се ПРЕКРАТЯВА производството по делото, поради постъпила молба от Валери Бориславов Смиленов и Георги Борисов Ковачки, в качеството им на кандидати за кмет на Община Благоевград, с която оттеглят жалбата си против Решение № 334-МИ/28.10.2015 год. на ОИК - Благоевград, с което за кмет на Община Благоевград е избран на първи тур Атанас Станкев Камбитов, на основание чл.159, т.8 от АПК.


   С Решение № 1772/18.11.2015год., постановено по адм. дело № 801/2015 год. се ПОТВЪРЖДАВА Решение №151-МИ/26.10.2015г. на Общинска избирателна комисия – Банско, с което Георги Иванов Икономов е обявен за избран за Кмет на Община Банско.
   Решението може да се обжалва в 7-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд на Република България.


   С Решение № 1779/18.11.2015год., постановено по адм. дело № 819/2015 год. се ОБЯВЯВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН резултата от произведените на 25.10.2015г. в община Гоце Делчев избори за общински съветници, определен с Решение №193МИ/НР от 27.10.2015г. на Общинската избирателна комисия – Гоце Делчев по отношение на Михаил Крумов Ковачев – кандидат за общински съветник от листата на ПП „ГЕРБ”.
   ИЗПРАЩА преписката на Общинската избирателна комисия – Гоце Делчев за обявяване за избран за общински съветник следващия в листата на ПП „ГЕРБ“ кандидат.
   Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от обявяването му на страните.


Дата: 18.11.2015 г.

    С решение № 1765/17.11.2015год., постановено по адм. дело № 820/2015 год. се ПОТВЪРЖДАВА решение № 159-МИ/26.10.2015 год. на Общинска избирателна комисия – Струмяни, с което е обявен за избран за кмет на Община Струмяни на първи тур ЕМИЛ ДИМИТРОВ ИЛИЕВ.
   Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от обявяването му на страните.


   С решение № 1767/17.11.2015год., постановено по адм. дело № 797/2015 год. се ОБЯВЯВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН избора на Борис Андонов Тупаров за кмет на Кметство с. Долна Крушица, община Петрич, проведен на 25.10.2015 г., изборните резултати от който са обявени с Решение № 248-МИ/27.10.2015 г. на Общинска избирателна комисия – Петрич.
   Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от обявяването му на страните.


Дата: 17.11.2015 г.

    С решение № 1750/16.11.2015год., постановено по адм. дело № 804/2015 год. се ПОТВЪРЖДАВА Решение №168-МИ/26.10.2015 год. на Общинска избирателна комисия - Струмяни, с което е обявен резултата от произведените на 25.10.2015 год. избори за общински съветници на община Струмяни.
   Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от обявяването му на страните.


Дата: 12.11.2015 г.

   На 11.11.2015г. е постъпила жалба от Благовест Огнянов Башлиев, кандидат за Кмет на кметство с. Кулата срещу Решение № 290-МИ/02.11.2015 г. на Общинска избирателна комисия /ОИК/ - гр. Петрич, с което е обявен резултата от произведения на 01.11.2015 г. II тур на изборите за кмет на Кметство с. Кулата, община Петрич и Димитър Георгиев Дамянов е обявен за избран за кмет на Кметство с. Кулата, община Петрич. Образувано е адм.дело №856/2015г.
   Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание, което ще се проведе на 18.11.2015 год. от 10.00 часа в Административен съд – Благоевград.


Дата: 10.11.2015 г.

   На 09.11.2015 год. в Административен съд – Благоевград, е постъпила жалба от Евтим Димитров Николов - кандидат за кмет на Кметство с.Габрене, Община Петрич, против Решение № 284-МИ/02.11.2015 год. на Общинска избирателна комисия (ОИК) –Петрич, с което е обявен резултата от произведения ІІ тур на 01.11.2015 г. за избор за кмет на кметство Габрене, общ.Петрич, с което Дафина Кирилова Пецева е обявена за избрана за кмет на кметство Габрене, общ.Петрич. Образувано е адм. дело №847/2015г.
   Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание, което ще се проведе на 13.11.2015 год. от 11.30 часа в Административен съд – Благоевград.


   На 09.11.2015 год. в Административен съд – Благоевград, е постъпила жалба от Веселин Иванов Янакиев, в качеството му на кандидат за кмет на от НФСБ на Кметство с.Спатово, Община Сандански, против Решение № 339-МИ/02.11.2015 г. на Общинска избирателна комисия (ОИК) Сандански, с което е обявен резултата от произведения ІІ тур на 01.11.2015 г. за избор за кмет на кметство Спатово, общ.Сандански, с което Миглена Иванова Държанлиева е обявена за избрана за кмет на кметство Спатово, Община Сандански. Образувано е адм. дело №848/2015г.
   Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание, което ще се проведе на 13.11.2015 год. от 15.30 часа в Административен съд – Благоевград.


   На 09.11.2015г. е постъпила жалба от Яне Георгиев Янев, кандидат за кмет на Община Сандански и Иван Славчев Подолински, представител на ПП „Ред, законност и справедливост“, против Решение № 398-МИ/02.11.2015 год. на Общинска избирателна комисия (ОИК) – гр.Сандански, с което е обявен резултата от произведения ІІ тур на 01.11.2015 г. за избор за кмет на Община Сандански. Образувано е адм. дело № 849/2015г.
   Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание, което ще се проведе на 17.11.2015 год. от 13.30 часа в Административен съд – Благоевград.


   На 09.11.2015г. е постъпила жалба от Вельо Атанасов Илиев от гр. Петрич - кандидат за кмет на община Петрич на провелите се местни избори 2015 г. за кмет на община Петрич, с която е оспорено решение на Общинска избирателна комисия /ОИК/ – Петрич № 291-МИ/02.11.2015 г. за обявяване на изборните резултати от проведения на 01.11.2015 г. втори тур на местните избори за кмет на община Петрич. Образувано е адм. дело №850/2015г.
   Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание, което ще се проведе на 16.11.2015 год. от 13.00 часа в Административен съд – Благоевград.


Дата: 06.11.2015 г.

   На 05.11.2015г. са постъпили жалби от Георги Борисов Ковачки, Николай Иванов Божков, Иван Добринов Хамбарджийски, Александър Светославов Мановски, Валери Бориславов Смиленов, Спас Николов Велков, Лазар Андреев Андреев, Владимир Красимиров Елезов, Кирил Станиславов Анастасов, всички в качеството им на кандидати за общински съветници, Владимир Витков Пандев, в качеството му на председател на ОБС на БСП Благоевград, Николай Иванов Божков, в качеството му на Областен координатор на НФСБ –Благоевград, Искрен Албенов Шишков, в качеството му на Зам.-председател на ОС ДПС-Благоевград, от Лазар Андреев Андреев, кандидат за общински съветник от ПП"Зелена партия", от Валери Крумов Миленков, кандидат за общински съветник и от Любов Кирилова Иванова, Кандидат за общински съветник от "Социалдемократи"", против Решение №335-МИ/28.10.2015г. на Общинска избирателна комисия – Благоевград, с което е обявен резултата от проведените на 25.10.2015 год. избори за общински съветници.


   На 05.11.2015г. е постъпила жалба от Георги Борисов Ковачки, Валери Бориславов Смиленов, Владимир Красимиров Елезов, всичките в качеството и на кандидати за кмет на Община Благоевград и от Владимир Витков Пандев, в качеството си на председател на ОБС на БСП – Благоевград, против Решение № 334-МИ/28.10.2015 год. на Общинска избирателна комисия – Благоевград, с което за кмет на Община Благоевград е избран на първи тур Атанас Станкев Камбитов. Образувано е адм. дело № 834/2015 год.


   На 05.11.2015г. е постъпила жалба от Димитър Василев Господинов от с.Рупите, Община Петрич, кандидат за кмет на кметство с.Рупите, общ.Петрич, от „Земеделци за Петрич“, против Решение № 281-МИ/02.11.2015 год. на Общинска избирателна комисия (ОИК) – гр.Петрич, с което е обявен резултата от произведения ІІ -тур на 01.11.2015 г., за избор на Кмет на кметство Рупите, общ.Петрич. Образувано е адм. дело №838/2015г.
   Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание, което ще се проведе на 13.11.2015 год. от 13.30 часа в Зала №1 на Административен съд – Благоевград.


Дата: 05.11.2015 г.

   На 30.10.2015 год. в Административен съд – Благоевград, постъпи жалба от Митко Стоянов Тилев - кандидат за кмет на Кметство с.Долна Крушица, Община Петрич, против Решение №248-МИ/27.10.2015 год. на Общинска избирателна комисия – гр.Петрич, с което Борис Андонов Тупаров, издигнат от Коалиция „Роден край“, е обявен за избран за Кмет на Кметство с.Долна Крущица, Община Петрич на проведените на 25.10.2015 год. местни избори. Образувано е адм. дело № 797/2015 год.
   Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание, което ще се проведе на 06.11.2015 год. от 13.30 часа в Зала №1 на Административен съд – Благоевград.


   На 02.11.2015 год., са постъпили жалби от Коалиция „Реформаторски блок“, представлявана от Иван Костадинов Докторов и Стефан Михайлов Захов; Лазар Методиев Захов – кандидат за Кмет на Община Банско от Коалиция „Реформаторски блок“; Местна коалиция „Заедно за Община Банско – ВМРО, ББЦ, ДСХ, АТАКА“, представлявана от Александър Димитров Пиришанчин и Александър Иванов Краваров – кандидат за Кмет на Община Банско от Местна коалиция „Заедно за Община Банско – ВМРО, ББЦ, ДСХ, АТАКА“ “, против Решение №151-МИ/26.10.2015г. на Общинска избирателна комисия – Банско, с което Георги Иванов Икономов е обявен за избран за кмет на Община Банско на проведените на 25.10.2015 год. местни избори. Образувано е адм. дело №801/2015 год.
   Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание, което ще се проведе на 09.11.2015 год. от 10.00 часа в Зала №1 на Административен съд – Благоевград.


   На 02.11.2015 год. и на 03.11.2015 год., са постъпили жалби от Борислав Йорданов Чиликов, кандидат да общински съветник от Местна коалиция „Община Струмяни - Наш дом - Александър Стамболийски, Партия на зелените, Нова алтернатива“, Борислав Георгиев Фильов, кандидат за общински съветник, издигнат от Политическа партия „Движение 21“, Димитрина Иванова Николова и Симона Валериева Кехайова, кандидати за общински съветници в община Струмяни от Местна коалиция „АБВ-НДСВ“, против Решение № 168-МИ/26.10.2015 год. на Общинска избирателна комисия Струмяни, с което е обявен резултата от проведените на 25.10.2015 год. избори за общински съветници. Образувано е адм. дело № 804/2015 год.
   Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание, което ще се проведе на 09.11.2015 год. от 15.00 часа в Зала №1 на Административен съд – Благоевград.


   На 02.11.2015г. и на 04.11.2015г. са постъпили жалби от Спас Петров Ненов, в качеството му на кандидат за общински съветник от Политическо движение "Социалдемократи", и като представляващ Политическо движение "Социалдемократи", от Георги Юлиянов Иванов, кандидат за общински съветник от Коалиция "Реформаторски блок", от Георги Викторов Мавродиев, Кандидат за общински съветник от Коалиция "Реформаторски блок" и от Илияна Валериева Керина - Качева, в качеството на кандидат за общински съветник от ПП" Глас Народен", против Решение №335-МИ/28.10.2015г. на Общинска избирателна комисия – Благоевград, с което е обявен резултата от проведените на 25.10.2015 год. избори за общински съветници. Образувано е адм. дело №808/2015г.
   Делото е е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание, което ще се проведе на 11.11.2015 год. от 14.00 часа в Зала №1 на Административен съд – Благоевград.


   На 02.11.2015г., на 03.11.2015г. и на 04.11.2015г. са постъпили жалби от Коалиция „Реформаторски блок“, чрез Иван Костадинов Докторов и Стефан Михайлов Захов /заедно/, от Местна коалиция „Заедно за Община Банско – ВМРО, ББЦ, ДСХ, Атака“, представлявана от Александър Димитров Пиришанчин и от Лазар Методиев Захов, Кандидат за общински съветник от Коалиция "Реформаторски блок", против Решение № 153-МИ /НР/27.10.2015 г. на Общинска избирателна комисия – Банско, с което е обявен резултата от проведените на 25.10.2015 год. избори за общински съветници. Образувано е адм. дело 799/2015 год.
   Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание, което ще се проведе на 10.11.2015 год. от 15.00 часа в Зала №1 на Административен съд – Благоевград.


   На 03.11.2015г. в АС - Благоевград са постъпили жалба от Ваня Георгиева Илиева, в качеството и на кандидат за Кмет на Община Струмяни, и Кирил Любенов Укев, в качеството му на общински ръководител на ПП "ГЕРБ" за Община Струмяни, против решение № 159-МИ/26.10.2015 год. на общинска избирателна комисия Струмяни, с което за кмет на Община Струмяни е избран на първи тур Емил Димитров Илиев. Образувано е адм.дело № 820/2015г.
   Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание, което ще се проведе на 11.11.2015 год. от 10.00 часа в Зала №2 на Административен съд – Благоевград.


   На 03.11.2015г. е постъпила жалба от Костадинка Георгиева Богданова – кандидат за общински съветник от листата на ПП „ГЕРБ” в Община Гоце Делчев против Решение №193МИ/НР от 27.10.2015г. на Общинската избирателна комисия (ОИК) – Гоце Делчев, с което е обявен резултата от произведените на 25.10.2015 год. избори за общински съветници. Образувано е адм. дело №819/2015г.
   Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание, което ще се проведе на 11.11.2015 год. от 11.30 часа в Зала №1 на Административен съд – Благоевград.


   На 03.11.2015г. са постъпили жалби от Коалиция „Реформаторски блок“, представлявана от Николай Ненчев – ПП „БЗНС“, Меглена Кунева – ПП „ДБГ“, Радан Кънев – ПП „ДСБ“, Корман Исмаилов – ПП „НПСД“ и Божидар Лукарски – ПП „СДС“, от Политическа партия „Българска нова демокрация“, представлявана от пълномощника Величка Петрова Спасов, Местна коалиция „Роден край“, представлявана от упълномощения представител Стоян Василев Николов, от Политическа партия „Алтернатива за българско възраждане (ПП „АБВ“), представлявана от пълномощника Димитър Христов Атанасов, от Коалиция „Народен съюз“, представлявана от пълномощника Христо Василев Георгиев, против Решение № 245-МИ/27.10.2015 г. на Общинска избирателна комисия – Петрич.
   По жалба от Местна коалиция „Роден край“, представлявана от упълномощения представител Стоян Василев Николов, против Решение № 245-МИ/27.10.2015 г. на Общинска избирателна комисия – Петрич, с което е обявен резултата от проведените на 25.10.2015 год. избори за общински съветници, е образувано адм. дело 816/2015г.
   Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание, което ще се проведе на 10.11.2015 год. от 13.00 часа в Зала №1 на Административен съд – Благоевград.


Дата: 23.04.2015г.

     На 16.04.2015г. Административен съд - Благоевград проведе Ден на отворените врати.
     В Деня на отворените врати студенти от Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград в присъствието на свои колеги, магистрати и журналисти представиха дейността на административните съдилища, видовете дела, които се разглеждат в Административен съд – Благоевград, начина на образуване, разпределение и движение на делата. Студентите представиха и симулиран съдебен процес по касационно наказателно-административен характер дело.
     Ден на отворените врати се организира за трети път от Административен съд – Благоевград с цел постигане на по-добра информираност на гражданите и прозрачност при осъществяване на съдебната дейност.


Дата: 07.04.2015г.

     На 16.04.2015г. (четвъртък) от 10.30 часа Административен съд – Благоевград организира Ден на отворените врати, който ще се проведе в сградата на съда, находяща се в гр. Благоевград, ул. “Тодор Александров” №47, вх.А, ет.3.
     Инициативата Ден на отворените врати е заложена в годишната програма за дейността на Висшия съдебен съвет и е насочена към популяризиране дейността на съда с цел постигане на по-добра информираност и прозрачност при осъществяване на съдебната дейност.
     В Деня на отворените врати от 10.30 часа граждани и журналисти могат да посетят сградата на Административен съд – Благоевград, съдебна зала №1, където студенти от Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград ще представят дейността на административните съдилища, видовете дела, които се разглеждат в Административен съд – Благоевград, начина на образуване, разпределение и движение на делата. Студентите ще представят и симулиран съдебен процес по касационно наказателно-административен характер дело.


Дата: 25.02.2015г.

   На 06 март 2015 година (петък) от 11:00 часа в Зала 1 в сградата на Административен съд - Благоевград ще се представи годишния доклад за дейността на съда за 2014 година. На представянето ще присъстват представители на Върховния административен съд, Висшия съдебен съвет, съдебната и изпълнителната власт, академичните среди и др.
Дата: 14.07.2014 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   В изпълнение на разпоредбата на чл.4, ал.1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой, считано от 14.07.2014 г. Административен съд - Благоевград преминава към обслужване съгласно цитираната разпоредба.
   На страните по административни дела се осигурява възможност да заплащат депозити за вещи лица и държавни такси чрез магнитни или чип карти (дебитна или кредитна) на ПОС терминал, намиращ се в „Регистратура” на Административен съд – Благоевград.


       Председател на Административен съд - Благоевград:         /П/
                                                                                     (Мария Тодорова)Дата: 17.04.2014 г.

Административен съд – Благоевград проведе Ден на отворените врати

   В Деня на отворените врати – 16.04.2014г. от 09.30 часа студенти от Правно-историческия факултет на Югозападния университет “Неофит Рилски” – Благоевград бяха приети от Председателя и от магистратите на Административен съд - Благоевград.
   Съдия Илонка Рашкова и съдия Ваня Вълкадинова запознаха студентите с работата и функциите на съответните служби и с възможностите за предоставяне на съдебно-административни услуги и предоставиха възможност да посетят службите в институцията.
   В 10.00 часа се проведе среща с председателя на съда Мария Тодорова и заместник-председателя Марияна Мицева, които запознаха участниците със структурата на институцията, с начина на образуване, разпределение и движение на делата и презентираха програмата за разпределение на делата.
   В 10.30 часа в Зала №1 на съда съдия Серафимка Мадолева, съдия Стоянка Пишиева-Сахатчиева и съдия Иван Шекерлийски запознаха студентите със спецификата на работа на магистратите, с функциите и видовете дела, които се разглеждат в съда, както и с интернет страницата на съда и с възможностите за получаване на информация от нея.
   Ден на отворените врати се организира за втори път от Административен съд – Благоевград с амбицията това събитие да стане традиционно.


Дата: 09.04.2014 г.
   На 16.04.2014г. (вторник) от 09.30 часа Административен съд – Благоевград организира Ден на отворените врати, който ще се проведе в сградата на съда, находяща се в гр. Благоевград, ул. “Тодор Александров” №47, вх.А, ет.3. Инициативата Ден на отворените врати е заложена в годишната програма за дейността на Висшия съдебен съвет съда и има за цел да популяризира дейността на съда с цел постигане на по-добра информираност и прозрачност при осъществяване на съдебната дейност. В Деня на отворените врати от 09.30 часа граждани и журналисти могат да посетят сградата на Административен съд – Благоевград и да се запознаят с работата на съответните служби, с организацията на административната дейност на съда и с възможностите за предоставяне на съдебно-административни услуги. От 10.00 часа в кабинета на Председателя на Административен съд - Благоевград участниците ще бъдат запознати със структурата на институцията, с начина на образуване, разпределение и движение на делата, след което ще се презентира програмата за разпределение на делата. От 10.30 часа в Зала №1 на съда участниците ще могат да се запознаят със спецификата на работа на магистратите, с видовете дела, които се разглеждат в Административен съд – Благоевград, с интернет страницата на съда и с възможностите за получаване на информация от нея.


Дата: 31.03.2014 г.
   С Решение №496/31.03.2014 г. постановено по адм.д.№203/2014 г. по описа на Административен съд - Благоевград
   ПОТВЪРЖДАВА решение на ОИК - Благоевград от 17.03.2014 г., с което Йордан Венчов Китанов, издигнат от Инициативен комитет е обявен за избран за кмет на кметство с. Изгрев, общ. Благоевград на проведения на 16.03.2014 г. първи тур на частичните избори за кмет на кметство.
   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7 - мо дневен срок от обявяването му на страните.


Дата: 04.03.2014 г.
   На 7 март 2014 година (петък) от 11:00 часа в Зала 1 в сградата на Административен съд - Благоевград ще се представи годишния доклад за дейността на съда за 2013 година.
   На представянето ще присъстват представители на Върховния административен съд, Висшия съдебен съвет, съдебната и изпълнителната власт, академичните среди и др.


Дата: 05.11.2013 г.
   С Решение №1897/05.11.2013г., постановено по адм.дело №812/2013г. се ПОТВЪРЖДАВА Решение на Общинската избирателна комисия - Гърмен от 30.09.2013г. за определяне на изборния резултат от проведения на 29.09.2013г. частичен избор за кмет на община Гърмен, с което Минка Сабриева Капитанова е обявена за избрана за кмет на община Гърмен.
   Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от обявяването му на страните.


Дата: 07.10.2013 г.
   На 07.10.2013 в Административен съд – Благоевград, постъпи жалба от Верхад Шефкетов Ислямов - кандидат за кмет на Община Гърмен, издигнат от ПП ”ГЕРБ” против Решение 00001/30.09.2013 година на Общинска избирателна комисия – Гърмен, с което Минка Сабриева Капитанова издигната от ПП “ДПС” е обявена за избрана за Кмет на Община Гърмен на проведените на 29.09.2013г. местни избори. Образувано е адм.дело № 812/2013г.
   С определение № 1623/07.10.2013г., постановено по адм.дело № 812/2013г. е оставено без разглеждане искането на Верхад Шефкетов Ислямов - кандидат за Кмет на Община Гърмен, издигнат от ПП ”ГЕРБ” за спиране изпълнението на Решение №0001/30.09.2013г. на Общинска избирателна комисия – Гърмен, с което Минка Сабриева Капитанова издигната от ПП “ДПС” е обявена за избрана за Кмет на Община Гърмен на проведените на 29.09.2013г. местни избори.
   Определението може да се обжалва пред Върховен административен съд на РБългария в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
   Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание, което ще се проведе на 14.10.2013 година от 13.30 часа в Зала № 1 на Административен съд - Благоевград.


Дата: 17.04.2013 г.

Административен съд – Благоевград проведе Ден на отворените врати

   В Деня на отворените врати – 16.04.2013г. от 09.30 часа студенти от Правно-историческия факултет на Югозападния университет “Неофит Рилски” – Благоевград бяха приети от Председателя и от магистратите на Административен съд - Благоевград.
   Съдия Илонка Рашкова и съдия Марияна Мицева запознаха студентите с работата и функциите на съответните служби и с възможностите за предоставяне на съдебно-административни услуги и предоставиха възможност да посетят службите в институцията.
   В 10.00 часа се проведе среща с председателя на съда Василка Шаламанова и заместник-председателя Мария Тодорова, които запознаха участниците със структурата на институцията, с начина на образуване, разпределение и движение на делата и презентираха програмата за разпределение на делата.
   В 10.30 часа в Зала №1 на съда съдия Стоянка Пишиева-Сахатчиева и съдия Иван Шекерлийски запознаха студентите със спецификата на работа на магистратите, с функциите и видовете дела, които се разглеждат в съда, както и с интернет страницата на съда и с възможностите за получаване на информация от нея.
   На участниците бяха раздадени брошури, съдържащи информация за дейността на съда.
   Ден на отворените врати се организира за първи път от Административен съд – Благоевград с амбицията това събитие да стане традиционно.


Дата: 11.04.2013 г.
   На 16.04.2013г. (вторник) Административен съд – Благоевград организира Ден на отворените врати, който ще се проведе в сградата на съда, находяща се в гр. Благоевград, ул. “Тодор Александров” №47, вх.А, ет.3. Инициативата е насочена към популяризиране дейността на съда и има за цел да спомогне за повишаване правната култура на гражданите, да се постигне по-добра информираност за работата на съдебната система и за изграждане на доверие в работата на съда. В Деня на отворените врати от 09.30 часа граждани и журналисти могат да посетят сградата на Административен съд – Благоевград и да се запознаят с работата и функциите на съответните служби и с възможностите за предоставяне на съдебно-административни услуги. От 10.00 часа ще се проведе среща с председателя на съда, който ще запознае участниците със структурата на институцията, с начина на образуване, разпределение и движение на делата и ще презентира програмата за разпределение на делата. От 10.30 часа в Зала №1 на съда участниците се могат да се запознаят със спецификата на работа на магистратите, с функциите и видовете дела, които се разглеждат в Административен съд – Благоевград, както и с интернет страницата на съда и с възможностите за получаване на информация от нея.


Дата: 21.02.2013 г.
   На 22 февруари 2013 година (петък) от 11:00 часа в Зала №1 в сградата на Административен съд - Благоевград ще се представи годишния доклад за дейността на съда за 2012 година. На представянето ще присъстват:
1. Боян Магдалинчев – Заместник-председател на Върховния административен съд и ръководител на втора колегия.
2. Ана Караиванова – Главен инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет.
3. Магдалена Лазарова – Член на Висшия съдебен съвет и Председател на Комисия “Публична комуникация”.
4. Милка Итова - Член на Висшия съдебен съвет и Председател на Комисията по предложенията и атестирането.
5. Елка Атанасова – Член на Висшия съдебен съвет и Заместник-председател на Комисията по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт.
6. Катя Бельова – Председател на Окръжен съд – Благоевград.
7. Христо Георгиев – И.Ф. Административен ръководител – Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Благоевград.
8. Емил Ядков – Председател на Адвокатска колегия – Благоевград.
9. Георги Костов – Директор на ОД на МВР – Благоевград.
10. Костадин Хаджигаев – Областен управител на Област Благоевград.
11. Атанас Камбитов – Кмет на Община Благоевград.
12. Проф. Иван Мирчев – Ректор на ЮЗУ “Неофит Рилски” – Благоевград.
13. доц. Валентин Василев – Заместник-декан на Правно-историческия факултет при ЮЗУ “Неофит Рилски” – Благоевград.
14. доц. Николай Марин - Заместник-декан на Правно-историческия факултет при ЮЗУ “Неофит Рилски” – Благоевград.
15. Тодор Сарандев – Началник на ОЗ “Охрана” – Благоевград.


Дата: 18.02.2013 г.
   На 22 февруари 2013 година (петък) от 11:00 часа в Зала 1 в сградата на Административен съд - Благоевград ще се представи годишния доклад за дейността на съда за 2012 година.
   На представянето ще присъстват представители на Върховния административен съд, Висшия съдебен съвет, съдебната и изпълнителната власт, академичните среди и др.


Дата: 07.03.2012 г.
   На 13 март 2012 година (вторник) от 10:30 часа в зала № 1 в сградата на Административен съд - Благоевград ще се представи годишният доклад за дейността на съда за 2011 година.
   На представянето са поканени: Георги Колев – Председател на Върховния административен съд на Република България, Бисерка Коцева – Председател на ІІІ-то отделение на Върховния административен съд на Република България, Мая Кипринска – член на Висшия съдебен съвет, Вельо Велев – член на Висшия съдебен съвет, Катя Бельова – Председател на Окръжен съд – Благоевград, Елка Атанасова – Административен ръководител на Окръжна прокуратура – Благоевград, Екатерина Николова – Председател на Районен съд – Благоевград, Георги Стоилов – Административен ръководител на Районна прокуратура - Благоевград, Емил Ядков – Председател на Адвокатска колегия – Благоевград, Георги Костов - Директор на ОД на МВР – Благоевград, Костадин Хаджигаев – Областен управител на Област Благоевград, Атанас Камбитов – Кмет на Община Благоевград, Даниела Севеклиева – Председател на Общински съвет – Благоевград, проф. Иван Мирчев – Ректор на ЮЗУ “Неофит Рилски” – Благоевград, доц. д-р Габриела Белова - Декан на Правно-историческия факултет към ЮЗУ ”Неофит Рилски”, доц. д-р Николай Марин – Заместник-декан на Правно-историческия факултет към ЮЗУ ”Неофит Рилски”, доц. д-р Валентин Василев – Заместник-декан на Правно-историческия факултет към ЮЗУ”Неофит Рилски”, Тодор Сарандев – Началник на ОЗ “Охрана” – Благоевград.


Дата: 14.02.2012 г.
   С Решение № 197/13.02.2012г., постановено по адм.дело № 58/2012г. се ОБЯВЯВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН избора на Кемал Ахмедов Арифов за кмет на кметство Туховища, проведен на 23.10.2011г., изборните резултати от който са обявени с Решение №174/24.10.2011г. на Общинска избирателна комисия - Сатовча.
   Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от обявяването му на страните.


Дата: 06.02.2012 г.
   С Решение № 157/06.02.2012, постановено по адм.дело № 44/2012г. се ОБЯВЯВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН избора на Ибрахим Али Палев, издигнат от ПП ”ДПС” за кмет на община Белица, проведен на 30.10.2011г., изборния резултат от който е обявен с Решение №116/31.10.2011 година на Общинската избирателна комисия- Белица.
   Решението може да се обжалва в седемдневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.


Дата: 24.01.2012 г.
   По жалба на Хасан Мустафа Илан, кандидат за кмет на община Белица, издигнат от КП „ЕВЕТ ЗА БЕЛИЦА” против Решение № 116 от 31 Октомври 2011 на Общинска избирателна комисия - Белица за обявяване на изборните резултати за кмет на община Белица e oбразувано административно дело № 44 от 2012 година, насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 27.12.2012 година от 11.30 часа в Зала № 1.


Дата: 05.12.2011 г.
   С решение № 1845/02.12.2011г. , постановено по адм.дело № 864/2011г. се ПОТВЪРЖДАВА Решение № 283/31.10.2011 год. на Общинска избирателна комисия гр.Гоце Делчев, с което е обявен за избран за кмет на Община Гоце Делчев Владимир Кръстев Москов.
   Решението може да се обжалва в седемдневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.


Дата: 29.11.2011 г.
   С решение № 1809/28.11.2011г. , постановено по адм.дело № 854/2011г. се ОБЯВЯВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН избора на Николай Василев Безински за кмет на кметство с.Изгрев, обявен с Решение на Общинската избирателна комисия - Благоевград от 30.10.2011г.
   Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в 7-мо дневен срок от обявяването му на страните.


Дата: 28.11.2011 г.
   С решение № 1797/25.11.2011г., постановено по адм.дело № 877/2011г. се ОБЯВЯВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН избора на Стоян Димитров Танушев за кмет на кметство с. Катунци, проведен на 30.10.2011 г., изборните резултати от който са обявени с Решение № 326/31.10.2011 г. на Общинска избирателна комисия – Сандански.
   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7 – мо дневен срок от обявяването му на страните, чрез връчване на преписи от акта.


Дата: 25.11.2011 г.
   С решение № 1793/24.11.2011г. се ПОТВЪРЖДАВА Решение №116/31.10.2011г. на Общинска избирателна комисия – Белица, с което е обявен за избран кмет на община Белица на втори тур Ибрахим Али Палев, издигнат от ПП “Движение за права и свободи”.
   Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд на РБългария в 7- дневен срок от обявяването му на страните.


Дата: 24.11.2011 г.
   С решение № 1783/24.11.2011г., постановено по адм.дело № 852/2011г. се отменя решение № 324/31.10.2011 год. на Общинска избирателна комисия – Сандански, с което Кирил Трайков Митрев е обявен за избран за кмет на кметство с. Вълково, община Сандански.
   Обявява избора за кмет на кметство с. Вълково, община Сандански от проведените местни избори на 30.10.2011 год. за недействителен.
   Решението може да се обжалва в 7-мо дневен срок от съобщението на страните пред ВАС на РБ София.

   С решение № 1785/24.11.2011г., постановено по адм.дело № 874/2011г. се ПОТВЪРЖДАВА Решение №120/31.10.2011 г. на Общинска избирателна комисия – Кресна, с което са определени изборните резултати от проведения на 30.10.2011 г. втори тур на изборите за кмет на Община Кресна и Илиян Кръстев от КП “За Кресна” е обявен за избран за кмет на Община Кресна.
   Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд на РБългария в 7-дневен срок от обявяването му на страните с връчване на преписи.


Дата: 21.11.2011 г.
   С решение № 1766/18.11.2011г., постановено по адм.дело № 843/2011г. се ПОТВЪРЖДАВА Решение на Общинската избирателна комисия - Хаджидимово от 30.10.2011г., с което е обявен за избран за кмет на кметство с. Ново Лески, община Хаджидимово Георги Тодоров Ванкалов.
   Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от обявяването му на страните.


Дата: 18.11.2011 г.
   С решение № 1760/18.11.2011г., постановено по адм.дело № 855/2011г. се ПОТВЪРЖДАВА Решение №188/30.10.2011г. на Общинска избирателна комисия – Сатовча, с което Юрий Искренов Моллов е обявен за избран за кмет на кметство Кочан, община Сатовча.
   Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от обявяването му на страните.

   С решение № 1759/18.11.2011г., постановено по адм.дело № 853/2011г. се ОБЯВЯВА за недействителен избора на Евтим Димитров Николов от ПП “ВМРО – НИЕ” за Кмет на Кметство – с.Габрене, Община Петрич, по изборния резултат, обявен с Решение № 272/31.10.2011 г. на Общинска избирателна комисия – гр.Петрич.
   Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд на РБ – гр.София, в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.


Дата: 17.11.2011 г.
   С решение № 1748/17.11.2011г., постановено по адм.дело № 831/2011г. се ОБЯВЯВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН избора на Кемал Ахмедов Арифов за кмет на кметство Туховища, проведен на 23.10.2011г., изборните резултати от който са обявени с Решение №174/24.10.2011г. на Общинска избирателна комисия – Сатовча.
   Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от обявяването му на страните.

   С решение № 1750/17.11.2011г., постановено по адм.дело № 848/2011г. се ПОТВЪРЖДАВА Решение № 254/30.10.2011 г. на Общинска избирателна комисия – Гърмен за избиране на кмет на кметство с. Дебрен, общ. Гърмен от проведените на 30.10.2011 г. втори тур на избори за кмет на кметство, като за такъв е обявен спечелилия изборите Изер Изеров Чаушев.
   Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от обявяването му на страните, чрез връчване на препис от акта.

   С определение от 17.11.2011г. се ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 830/2011г., образувано по жалба на Станислав Владимиров Петров - кандидат за общински съветник от ПП "РЗС" против Решение от 24 Октомври 2011 година и Решение № 112 от 26 Октомври 2011 година за допълване на решение на ОИК - Симитли от 24 Октомври 2011 година за разпределение на мандатите и за обявяване на избраните общински съветници, в частта им, с която е направено разпределение на мандатите между ПП "ГЕРБ" и ПП "РЗС, поради оттегляне на жалбата.
   Определението поделжи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес, за явилите се страни, и в същия срок от съобщението за неявилите се страни, пред ВАС на Р България.


Дата: 16.11.2011 г.
   С решение № 1740/16.11.2011г., постановено по адм.дело № 838/2011г. се ПОТВЪРЖДАВА Решение №273/25.10.2011 г. на Общинска избирателна комисия – гр.Петрич, с което са обявени изборните резултати и избраните общински съветници на проведените на 23.10.2011 г. местни избори в Община Петрич.
   Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от обявяването му на страните чрез връчване на преписи от него.


Дата: 16.11.2011 г.
   С решение № 1739/16.11.2011г., постановено по адм. дело № 845/2011г. се ОБЯВЯВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН избора на Никола Костадинов Дзаков за кмет на кметство с.Струмешница, община Петрич, проведен на 30.10.2011 год., изборните резултати от който са обявени с Решение № 261/31.10.2011 год. на Общинска избирателна комисия гр.Петрич.
   Решението може да се обжалва в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.


Дата: 15.11.2011 г.
   С решение № 1731/15.11.2011г., постановено по адм.дело № 834/2011г. се ПОТВЪРЖДАВА Решение № 257/26.10.2011 год. Общинска избирателна комисия -Гоце Делчев, допълнено с Решение №290/01.11.2011г. на Общинска избирателна комисия -Гоце Делчев за избиране на общински съветници на проведените местни избори на 23.10.2011 год. в община Гоце Делчев.
   Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд на РБългария в 7- дневен срок от обявяването му на страните.


Дата: 09.11.2011 г.
   С определение № 1706/09.11.2011г., постановено по адм.дело № 855/2011г. е оставено без разглеждане искането на Румен Невенов Орачев с постоянен адрес с. Кочан, община Сатовча за спиране изпълнението на Решение №188/30.10.2011г. на Общинската избирателна комисия – Сатовча за избор на кмет на кметство с. Кочан.
   Адм.дело № 855/2011г. е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 14.11.2011г. от 13.00 часа.


Дата: 09.11.2011 г.
   По жалба на Георги Славчев Коцев, кандидат за кмет на Кметство с.Катунци, Община Сандански, издигнат от ПП”БСП” против Решение № 326/31.10.2011г. на Общинска избирателна комисия – Сандански, с което Стоян Димитров Танушев, издигнат от ПП ”Герб” е обявен за избран за кмет на Кметство с.Катунци, Община Сандански. Образувано е административно дело № 877/2011г.


Дата: 09.11.2011 г.
   По жалба на Милчо Иванов Караджов, кандидат за кмет на Община Кресна, издигнат от ПП”Атака” против Решение № 120/31.10.2011г. на Общинска избирателна комисия – Кресна, с което Илиян Борисов Кръстев, издигнат от КП”За Кресна” е обявен за избран за кмет на Община Кресна. Образувано е административно дело № 874/2011г.


Дата: 08.11.2011 г.
   С определение № 854/08.11.2011г., постановено по адм.дело № 854/2001г. е оставена без разглеждане жалбата на Инициативен комитет за регистриране на независим кандидат за кмет на кметство с.Изгрев чрез Борислав Ангелов Спасов против Решение от 30.10.2011г. на Общинска избирателна комисия – Благоевград за избиране на кмет на кметство с.Изгрев.
   Адм.дело № 854/2011г. е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 10.11.2011г. от 11.30 часа.


Дата: 07.11.2011 г.
   В Административен съд – Благоевград на 07.11.2011г. са образувани 5 броя дела по жалби срещу решения на ОИК, за определяне на изборните резултати от проведените местни избори
   1. По жалба на Богданка Андонова Ханджийска, кандидат за кмет на Кметство с.Вълково, Община Сандански против Решение №324/31.10.2011г. на Общинска избирателна комисия – Сандански, с което Кирил Трайков Митрев, издигнат от ПП”Герб” е обявен за избран за кмет на Кметство с.Вълково, Община Сандански. Образувано е административно дело 852/2011г.
   2. По жалба на Атанас Сандов Божинов, кандидат за кмет на Кметство с.Габрене, Община Петрич против Решение № 0000272/31.10.2011г. на Общинска избирателна комисия – Петрич, с което Евтим Димитров Николов, издигнат от ПП”Вяра, морал, родолюбие, отговорност – национален идеал за единство” е обявен за избран за кмет на Кметство с.Габрене, Община Петрич. Образувано е административно дело 853/2011г.
   3. По жалба на Йордан Венчов Китанов, кандидат за кмет на Кметство с.Изгрев, Община Благоевград и от Инициативен комитет за регистриране на независим кандидат за кмет на кметство с.Изгрев чрез Борислав Ангелов Спасов против Решение № 0000236/30.10.2011г. на Общинска избирателна комисия – Благоевград, с което Николай Василев Безински е обявен за избран за кмет на Кметство с.Изгрев, Община Благоевград. Образувано е административно дело 854/2011г.
   4. По жалба на Румен Невенов Орачев, кандидат за кмет на Кметство с.Кочан, Община Сатовча Решение № 188/30.10.2011г. на Общинска избирателна комисия – Сатовча, с което Юрий Искренов Моллов е обявен за избран за кмет на Кметство с.Кочан, Община Сатовча. Образувано е административно дело 855/2011г.
   5. По жалба на Георги Иванов Андоров, кандидат за кмет на Община Гоце Делчев, издигнат от ПП”Герб” против Решение на Общинска избирателна комисия – Гоце Делчев, с което Владимир Москов, издигнат от ПП”БСП” е обявен за избран за кмет на Община Гоце Делчев. Образувано е административно дело № 860/2011г.


Дата: 04.11.2011 г.
   С определение № 1667/04.11.2011г., постановено по адм.дело № 840/2011г. е оставена без разглеждане жалбата на Георги Димитров Георгиев от гр.Кресна, ул.”Струма” № 11, кандидат на ПП “ГЕРБ” за Кмет на Община Кресна, против Решение на Общинска избирателна комисия /ОИК/ – гр.Кресна, № 0000079 от 25.10.2011 г. и е прекратено производството по делото.


Дата: 04.11.2011 г.
   С определение №1658/03.11.2011г., постановено по адм.дело № 848/2011г. е оставено без разглеждане особеното искане на Тюркиян Шукриева Ходжова от с. Дебрен, общ. Гърмен кандидат за кмет на кметство с Дебрен, общ. Гърмен, издигната от КП "Коалиция за Гърмен” против Решение № 0000254/30.10.2011 г. на ОИК – Гърмен, с което Изер Изеров Чаушев, издигнат от ПП “Движение за права и свободи” е обявен за избран за кмет на кметство с. Дебрен, общ. Гърмен.


Дата: 03.11.2011 г.
   С определение №1646/03.11.2011г., постановено по адм.дело № 833/2011г. е оставена без разглеждане жалбата на Димитър Иванов Казалиев - кандидат за кмет на Кметство Беласица на проведените на 23.10.2011 г. местни избори, срещу Решение №253/25.10.2011 г. на ОИК – гр.Петрич за допускане до участие във втори тур за избор на кмет на Кметство Беласица, и е прекратено производството по адм.д.№833/2011 г. по описа на Административен съд – Благоевград.
   Определението може да се обжалва пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните с връчване на преписи.


Дата: 03.11.2011 г.
   В Административен съд – Благоевград на 03.11.2011г. са образувани 3 броя дела по жалби срещу решения на ОИК, за определяне на изборните резултати от проведените местни избори
   1. По жалба на Георги Димитров Чонгов – кандидат за кмет на Кметство с. Ново Лески, община Хаджидимово, издигнат от КП „ОДС – Общност на демократичните сили” против Решение от 30 Октомври 2011 на Общинска избирателна комисия - Хаджидимово, с което Георги Тодоров Ванкалов, издигнат от КП "Бъдеще за община Хаджидимово" е обявен за избран за кмет на Кметство с. Нови Лески, община Хаджидимово. Образувано е административно дело № 843 от 2011 година.
   2. По жалба на Никола Костадинов Въчков – кандидат за кмет на Кметство с. Струмешница, община Петрич, издигнат от КП „Местна коалиция СДС - ВМРО” против Решение от 31 Октомври 2011 на Общинска избирателна комисия - Петрич, с което Никола Костадинов Дзаков, издигнат от ПП "Българска социалистическа партия" е обявен за избран за кмет на Кметство с. Струмешница, община Петрич. Образувано е административно дело № 845 от 2011 година.
   3. По жалба на Тюркиян Шукариева Ходжова - кандидат за кмет на Кметство с. Дебрен, община Гърмен, издигнат от КП „Колиция за Гърмен” против Решение 0000254 от 30 Октомври 2011 на Общинска избирателна комисия - Гърмен, с което Изер Изеров Чаушев, издигнат от ПП "Движение за права и свободи" е обявен за избран за кмет на Кметство с. Дебрен, община Гърмен. Образувано е административно дело № 848 от 2011 година.


Дата: 03.11.2011 г.
   С определение № 1640/03.11.2011г., постановено по адм.дело № 834/2011г. е оставено без разглеждане особеното искане на ПП “СДС”, подадена чрез Председателя на ОбС на СДС -Гоце Делчев за спиране изпълнението на Решение №257/26.10.2011г., допълнено с Решение №290/01.11.2011г. на Общинската избирателна комисия – Гоце Делчев за определяне на изборните резултати от проведените на 23.10.2011г. избори за общински съветници в община Гоце Делчев.
   Определението може да се обжалва пред Върховен административен съд на РБългария в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.


Дата: 02.11.2011 г.
   С определение № 1639/02.11.2011г., постановено по адм.дело № 841/2011г. е отхвърлено искането на Хасан Мустафа Илан, кандидат за кмет на община Белица, издигнат от КП “Евет за Белица” за спиране изпълнението на Решение №116/31.10.2011г. на Общинска избирателна комисия - гр. Белица за обявяване на изборните резултати за Кмет на община Белица.
   Определението може да се обжалва пред Върховен административен съд на РБългария в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.


Дата: 02.11.2011 г.
   С определение № 1635/02.11.2011г., постановено по адм.дело № 838/2011г. е отхвърлено искането на Величка Атанасова Минева – кандидат за общински съветник от листата на ПП “Другата България”, съдебен адрес гр.Сандански, ул."Скопие" №26, за спиране на предварителното изпълнение на оспореното Решение №273/25.10.2011 г. на Общинска избирателна комисия – гр.Петрич, с което е определен изборния резултат от проведените на 23.10.2011 г. местни избори за избор на общински съветници в Община Петрич и са обявени избраните общински съветници. Определението може да се обжалва пред Върховен административен съд на РБългария в 7-дневен срок от обявяването му на страните с връчване на преписи от него.
   Адм.дело № 838/2011г. е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 10.11.2011г. от 10.00 часа.


Дата: 02.11.2011 г.
   В Административен съд – Благоевград към 02.11.2011г. са образувани 7 броя дела по жалби срещу решения на ОИК, за определяне на изборните резултати от проведените местни избори
   1. По жалба на Станислав Владимиров Петров - кандидат за общински съветник от ПП "РЗС" против Решение от 24 Октомври 2011 година и Решение № 112 от 26 Октомври 2011 година за допълване на решение на ОИК - Симитли от 24 Октомври 2011 година за разпределение на мандатите и за обявяване на избраните общински съветници, в частта им, с която е направено разпределение на мандатите между ПП "ГЕРБ" и ПП "РЗС". Образувано е административно дело № 830 от 2011 година, насрочено за 08 Ноември 2011 година, от 14.00 часа в Зала 1.
   2. По жалба на ПП "Земеделски съюз "Александър Стамболийски", подадена чрез Асен Александров Манов против Решение № 174 от 24 Октомври 2011 на Общинска избирателна комисия - Сатовча, с което Кемал Ахмедов Арифов, издигнат от ПП "Движение за права и свободи" е обявен за избран за кмет на кметство Туховища община Сатовча. Образувано е административно дело № 831 от 2011 година, насрочено за 07 Ноември 2011 година, от 14.00 часа в Зала 1.
   3. По жалба на Димитър Иванов Казалиев, кандидат за кмет на кметство с. Беласица, община Петрич против Решение № 253 от 25 Октомври 2011 година на ОИК – Петрич, с което до 2-ри тур на изборите за кмет на кметство с.Беласица са допуснати Велик Лазаров Филчев и Росица Иванова Пройкова. Образувано е административно дело № 833 от 2011 г.
   4. По жалба на ПП”СДС”, подадена чрез Председателя на ОБС на СДС – Гоце Делчев Бойко Тодоров против Решение на ОИК – Гоце Делчев за определяне на изборните резултати от проведените избори за общински съветници на 23 Отомври 2011 г. в община Гоце Делчев. Образувано е админстративно дело № 834 от 2011 г.
   5. По жалба на Величка Атанасова Минева, в качеството на кандидат за общински съветник от листата на ПП „Другата България” против Решение № 273 от 25 Октомври 2011 г. на Общинска избирателна комисия – Петрич за избор на общински съветници. Образувано е административно дело № 838 от 2011 г.
   6. По жалба на Георги Димитров Георгиев, кандидат за кмет на Община Кресна против Решение от 25.10.2011г. на ОИК – Кресна за определяне на изборните резултати за кмет на Община Кресна от първи тур на проведените избори. Образувано е административно дело № 840 от 2011г.
   7. По жалба на Хасан Мустафа Илан, кандидат за кмет на община Белица, издигнат от КП „ЕВЕТ ЗА БЕЛИЦА” против Решение № 116 от 31 Октомври 2011 на Общинска избирателна комисия - Белица за обявяване на изборните резултати за кмет на община Белица. Образувано е административно дело № 841 от 2011 година.


Дата: 17.02.2011 г.
   На 22 февруари 2011 година (вторник) от 10:00 часа в зала № 1 в сградата на Административен съд - Благоевград ще се представи годишният доклад за дейността на съда за 2010 година.
   На представянето ще присъстват: Бисерка Коцева – председател на ІІІ-то отделение на Върховния административен съд на Република България, Мая Кипринска – член на Висшия съдебен съвет, Вельо Велев – член на Висшия съдебен съвет, Ана Караиванова – главен инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет, Назабравка Стоева - инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет, Катя Бельова – председател на Окръжен съд – Благоевград, Елка Атанасова - Административен ръководител на Окръжна прокуратура – Благоевград, председателите на районните съдилища от съдебния район, Емил Ядков – Председател на Адвокатска колегия – Благоевград, Йордан Кочев - Директор на ОД на МВР – Благоевград, Валери Смиленов – Областен управител на Областна администрация - Благоевград, Костадин Паскалев – Кмет на Община Благоевград, Костадин Хаджигаев – Председател на Общински съвет – Благоевград, проф. Иван Мирчев – Ректор на ЮЗУ “Неофит Рилски” – Благоевград, Иван Радев – Началник на ТД на НАП – София, офис Благоевград, Иван Митев – инспектор в ОЗ “Охрана” – Благоевград.


Дата: 18.03.2010 г.
   На 19 Март 2010 година (петък) от 10.30 часа в Зала №1 в сградата на Административен съд - Благоевград ще се представи годишният доклад за дейността на съда за 2009 година.
   На представянето ще присъстват Константин Пенчев – Председател на Върховен административен съд на Република България, Галина Солакова – Заместник-председател на Върховен административен съд на Република България, Роза Георгиева – Началник кабинет и протокол на Председателя на ВАС на РБ, Румяна Бакалова – Заместник-председател на Окръжен съд – Благоевград, Мария Зотева – Заместник административен ръководител на Окръжна прокуратура – Благоевград, комисар Любен Милев – Заместник-директор на ОД на МВР – Благоевград, Костадин Паскалев – Кмет на Община Благоевград, Георги Баханов – Заместник-областен управител на Областна администрация - Благоевград, Емил Якдов – Председател на Адвокатски съвет –Благоевград


Дата: 12.03.2010 г.
   На 19 Март 2010 година (петък) от 10.30 часа в Зала № 1 в сградата на Административен съд - Благоевград ще се представи годишният доклад за дейността на съда за 2009 година.


Дата: 16.12.2009 г.
   С Решение № 818/16.11.2009г. по административно дело №1024/2009г. Административен съд-Благоевград потвърди Решение на Общинска избирателна комисия-Разлог от 22.11.2009г, с което е обявен за избран за кмет на община Разлог на втори тур Красимир Иванов Герчев, издигнат от ПП "ГЕРБ".
   Мотивите на съда да постанови решението си се изразяват в следното:
   Не се установиха допуснати нарушения при проведения избор, които да са толкова сериозни и съществени, че да доведат до невъзможност за определяне на изборните резултати и които да дават основание да се обяви изборният резултат като недействителен. Правото на тайно гласуване, установено с чл. 2 от ЗМИ не е нарушено, защото избирателя е разполагал с всички законови условия за спокойно изразяване на волята, съобразно вътрешната си мотивация, като даде гласа си за единия или другия кандидат за кмет, като те нямат връзка с вида на хартия, от която е изработена бюлетината, тъй като тя е една за всички. Не се доказаха твърденията за нарушение принципа за свободно гласуване, чрез купуване на гласове и всяване на страх върху част от избирателите, чрез заплахи . Наличието на образувани проверки и досъдебни производства, по една част от жалбите, но без наличие на влязла в сила присъда не обосновава извода за доказаност на конкретното престъпление, нито обосновава по какъв начин променя отчетения изборен резултат. Не се доказаха и твърденията за извършвани масови проверки от страна на държавни органи и институции по отношение на застъпници на оспорващия.. След ръчното преброяване на всички недействителните бюлетини от втори тур на изборите не се установиха такива отклонения, които да се отразят на обявения краен изборен резултат.


Дата: 09.09.2009 г.
   На 27.11.2009 в Административен съд – Благоевград, постъпи жалба от Благой Петров Дункин - кандидат за кмет на Община Разлог, издигнат от Коалиция “Патриотичен съюз за Община Разлог” против Решение от 22.11.2009 година на Общинска избирателна комисия – Разлог, за определяне на изборните резултати от проведените частични местни избори за кмет на Община Разлог.
   С жалбата е направено искане до Административен съд – Благоевград да бъде спряно изпълнението на обжалваното решение. С определение от 27.11.2009 година искането за спиране изпълнението на решението на Общинска избирателна комисия – Разлог е оставено без уважение. За да постанови определението си съдът е приел, че не са налице материалните предпоставки за спиране изпълнението на оспореното решение – не е налице интерес, който да е еднакъв по степен на важност или превишаващ този на защитимия със закона обществен интерес от встъпването в длъжност на новия орган на местното самоуправление, както и че не са представени доказателства за настъпване на значителни или труднопоправими вреди, които да надхвърлят обществения интерес, вложен в разпоредбата на чл.104, ал.2 от ЗМИ.
   За разглеждане на жалбата е насрочено открито съдебно заседание, което ще се проведе на 07.12.2009 година от 10.00 часа в Зала № 1 на Административен съд - Благоевград.


Дата: 09.09.2009 г.
   С решение № 516/07.08.2009 г. по административно дело № 607/2009 г. Административен съд – Благоевград ПОТВЪРЖДАВА решение № 542/07.07.2009 г. на Общинска избирателна комисия – гр. Сандански, с което предсрочно са прекратени пълномощията на кмета на кметство Струма, община Сандански, област Благоевград – Румен Николов Щърбев.
   Решението се обжалва пред Върховен административен съд с касационна жалба с вх. № 1392.


Дата: 09.09.2009 г.
   По повод постъпили жалби подадени от политически партии в Административен съд – Благоевград са образувани административни дела, по които са насрочени открити съдебни заседания на следните дати:
   1.   Адм.д. №698/2009г., образувано по жалба на ПП “НДСВ” против Заповед №1542/16.07.2009г. на Кмета на Община Благоевград, с която е прекратено наемното правоотношение между Община Благоевград и политическата партия за общински нежилищен имот – 20.10.2009г. от 10.00 часа.
   2.   Адм.д. №733/2009г., образувано по жалба на ПП “СДС” против Заповед №605/28.08.2009г. на Кмета на Община Сандански, с която е прекратено наемното правоотношение между Община Сандански и политическата партия за общински нежилищен имот – 16.11.2009г. от 10.00 часа.
   3.   Адм.д. №739/2009г., образувано по жалба на ПП “СДС” против Заповед №612/31.08.2009г. на Кмета на Община Сандански, с която е наредено да се изземе от политическата партия общински нежилищен имот – 13.10.2009г. от 10.00 часа
   4.   Адм.д. №752/2009г., образувано по жалба на ПП “НДСВ” против Заповед №610/31.08.2009г. на Кмета на Община Сандански, с която е наредено да се изземе от политическата партия общински нежилищен имот – 13.10.2009г. от 10.00 часа


Дата: 21.07.2009 г.
   Административен съд – Благоевград отчете увеличаване броя на образуваните дела, увеличаване натовареността на съдиите, бързина при насрочване, разглеждане и решаване на административни и касационни дела и повишаване качеството на съдебните актове за първото шестмесечие на 2009г.    За периода от 01.01.2009г. до 30.06.2009г. в Административен съд - Благоевград са стояли за разглеждане общо 1220 дела (429 висящи и 791 новообразувани), което е с 111 дела повече в сравнение с първото шестмесечие на 2008 г. От тях през отчетния период са свършени общо 933 дела, което представлява 76.5 % от всички дела, стоящи за разглеждане пред съда. За сравнение – през първото шестмесечие на 2008г. в са били свършени 75.4 % от делата.
   През отчетния период в Административен съд - Благоевград в срок до 3 месеца от постъпване на жалбите са разгледани и приключили със съдебен акт 655 дела или 70.2% от свършените дела. През първото шестмесечие на 2008 г. в срок до 3 месеца са били свършени 65.9 % от делата.
   Действителната натовареност на съдиите е 23.46 дела месечно за разглеждане и 17.94 свършени дела на месец.
   Резултатите от касационната проверка на съдебните актове на съдиите от Административен съд – Благоевград е както следва: 177 от постановените актове са потвърдени, 46 съдебни актове са отменени, като 5 са частично отменени. От изложеното е видно, че 78 % от проверените от Върховния административен съд актове са потвърдени, 20% са отменени изцяло и 2% са отменените частично съдебни актове.


Дата: 15.05.2009 г.
   С решение №201/15.05.2009 г. постановено по Адм. Д.№ 212/09 г. тричленен състав на Административен съд – Благоевград ОТМЕНЯ по жалба на Теодор Георгиев Тошев и Георги Любомиров Тошев - и двамата от Благоевград, ул."Иван Шишман" № 16, ет.12, ап.47, Анна Кирилова Хинчева от Благоевград, ул."Иван Шишман" № 18, и Георги Стойнев Георгиев от Благоевград, ул."Николай Петрини" № 31, вх."А", ет.1, против Наредба за опазване на общинската собственост и обществения ред, изменена с Решение № 91, обективирано в Протокол № 7/24.04.2008 г. на Общински съвет - Благоевград, в частта на чл.19а, ал.3 от наредбата, с която е определено максималното времетраене на еднократно паркиране в "синята зона" да бъде 4 часа и ОТХВЪРЛЯ жалбата на Теодор Георгиев Тошев и Георги Любомиров Тошев - и двамата от Благоевград, ул."Иван Шишман" № 16, ет.12, ап.47, Анна Кирилова Хинчева от Благоевград, ул."Иван Шишман" № 18, и Георги Стойнев Георгиев от Благоевград, ул."Николай Петрини" № 31, вх."А", ет.1, против Наредба за опазване на общинската собственост и обществения ред, изменена с Решение № 91, обективирано в Протокол № 7/24.04.2008 г. на Общински съвет - Благоевград, в частта , с която се регламентира режим на краткотрайно платено паркиране "синя зона" - чл.19а - чл.25, в останалата й част.
   За да постанови решението си съдът е приел, че подзаконовия административен акт е издаден от компетентен орган и при спазване на процесуалноправните норми. Съдът е приел за основателно оплакването на оспорващите за противоречие на чл.19а, ал. 3 от Наредбата за опазване на общинската собственост и обществения ред с чл. 99, ал. 1 от Закона за движение по пътищата и за неоснователни доводите на оспорващите за противоречие на Наредбата за опазване на общинската собственост и обществения ред с чл. 11 от Закона за общинската собственост, чл.4, ал.1 и ал.3 от Закона за защита на дискриминацията, чл.32, ал.1 от Конституцията на Република България и чл. 8, ал.1 от Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи вр.чл.5, ал.4 от Конституцията на Република България.


Дата: 14.05.2009 г.
   Постъпила е жалба от Методи Иванов Новоселски, Анна Иванова Мицова и Любен Захариев Георгиев против Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Благоевград в частта регламентираща определянето и заплащането на такса битови отпадъци - Глава втора, Раздел I, чл. 15 - чл. 21 от Наредбата. По постъпилата жалба е образувано административно дело.


Дата: 03.04.2009 г.
   На С решение № 200/02.04.2009 г., по административно дело № 251/2009 г., Административен съд – Благоевград отхвърля жалбата ма Анна Михова Донкова – кандидат за кмет на с. Мусомища, Община Гоце Делчев против решение № 99/28.02.2009 г. на ОИК – гр. Гоце Делчев, като неоснователна.    Мотиви на съда:
   Не са налице сочените в жалбата закононарушения, които да доведат до неправилно отчитане на действителните гласове за двамата кандидати за кмет на с. Мусомища; Не се доказаха твърдените в жалбите нарушения на изборния процес, които да са довели до опорочаване волята на избирателите в полза на единия кандидат-кмет, както и купуването на гласове. От преброените ръчно от съда бюлетини не настъпи промяна в крайния изборен резултат.


Дата: 26.03.2009 г.
   На 26.03.2009 година от 13.00 часа е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание административно дело № 251/2009 г., образувано по жалба на Анна Михова Донкова - кандидат за кмет на кметство с. Мусомища, Община Гоце Делчев против Решение на Общинска избирателна комисия -Гоце Делчев, с което Иван Петков Ламбрев е обявен за избран за кмет на село Мусомища.

Дата: 26.03.2009 г.
   На 27.03.2009 година от 10.00 часа е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание административно дело № 212/2009 г. по описа на Административен съд - Благоевград, образувано по жалба на Теодор Георгиев Тошев, Георги Любомиров Тошев, Георги Стойнев Георгиев и Анна Кирилова Хинчева против Наредбата за опазване на общинската собственост и обществения ред, приета от Общински съвет - Благоевград, в частта относно чл.19а - чл.25 от Наредбата, предвиждаща въвеждане на режима на краткотрайно платено паркиране ("синя зона") на леки и лекотоварни автомобили.

Дата: 18.03.2009 г.
   С решение по административно дело № 220/2009 г. по описа на Административен съд - Благоевград,съдът намира че подадената от Димитър Казалиев жалба, против решение на ОИКМИ Петрич, с което предсрочно са прекратени пълномощията му като кмет на с. Беласица, поради нарушение на чл. 42, ал 1, т. 8 от ЗМСМА – че е бил член на УС на ЗКПУ „Беласица” е основателна.
   Същият е подал молба за напускане с дата 01.08.2007 г. т.е. преди проведените местни избори на 04.11.2007 година.С извършването на това действие Казалиев е изпълнил своето задължение и не е в нарушение назабраните на чл. 41 ал.1 от ЗМСМ.
   Невписването на този факт в търговския регистър не е резултат от негово виновно поведение, а е последица от неизпълнение в срок на задълженията на председателя на кооперацията. За същият по делото се установи че е бил в обективна невъзможност да изпълни това си задължение поради продължително заболяване и последвала смърт.

Дата: 10.03.2009 г.
   Административен съд – Благоевград, с Определение № 102/09.03.2009 г., постановено по адм. д. № 251/2009 г. отхвърля особеното искане на Анна Михова Донкова – кандидат за Кмет на Кметство с. Мусомища, община Гоце Делчев, за спиране изпълнението на Решение № 99/28.02.2009 г. на ОИК – гр. Гоце Делчев като неоснователно.
   Мотиви:
   Встъпването в длъжност на новоизбрания кмет Иван Ламбрев не би нарушило обществените интереси или да последват значителни или трудно поправими за обществото последствия.Неоснователни са твърденията на жалбоподателката, че евентуална отмяна на преждепосоченото решение на ОИК – гр. Гоце Делчев щяло да създаде хаос в гражданския и облигационния документооборот, тъй като евентуални заверки на подписите и съдържанието на договори от незаконно избрания кмет ще бъдат незаконни. За да бъдат евентуално нищожни посочените от жалбоподателката документи, те следва да са издадени от некомпетентен орган или в превишаване на предоставената му компетентност, каквито не са налице, тъй като встъпването на Иван Ламбрев в длъжността кмет на с. Мусомища ще бъде в съответствие с изискванията на закона към този момент, поради което и всички негови актове издадени в качеството му на кмет на населеното място ще бъдат в кръга на неговите правомощия и ще се действителни.


Дата: 27.02.2009 г.
   На 6 Март 2009 година (петък) от 10.00 часа в Зала № 1 в сградата на Административен съд – Благоевград ще се представи годишният доклад за дейността на съда за 2008 година.


Дата: 22.01.2009 г.
   С решение № 1262 по адм. дело № 1089/2008 г. по описа на съда, Административен съд-Благоевград отменя частично заповед № 1759/21.08.2008 год. на Кмета на Община Благоевград в частта, с която на осн. чл. 15, ал. 4 вр. с чл. 15, ал. 1, т. 7 от ЗОбС и чл. 21, ал. 6 от Наредбата по чл. 8 от с.з. е прекратен договор N 6004011 от 16.06.2004 г. за наем на общински недвижими имоти, сключен между община Благоевград и ПП"СДС" за наем на две преходни помещения с обща площ от 29,35 кв.м., находящи се на втория етаж в сградата на ул. "В. Мечкуевски", N 24 , цялата с площ от 114,2 кв.м.
   В мотивите на решението съдът е приел, че по делото е безспорно установено, че двете помещения в сградата на ул. "В. Мечкуевски", N 24 се ползват като клуб на партията и че в тях се развива активна политическа дейност: провеждат се събрания, дискусии, срещи със симпатизанти на ПП „СДС”, предизборна кампания и други политически мероприятия. Съдът е приел още, че предвид липсата на друго помещение, ако договорът за наем бъде прекратен изцяло за сградата, в която освен клуб на СДС се помещава и ресторант, то това ще е в противоречие със задължението на Общината по чл. 31 от Закона за политическите партии и ще доведе до накърняване на гарантираните от Конституцията политически права на гражданите.
   В останалата част, за ресторант „Синята къща”, жалбата е отхвърлена като неоснователна, включително и за сградата на улица „Пере Тошев” № 3, помещенията в която се ползват като адвокатски кантори.


Дата: 19.11.2008 г.
   С решение № 1126/19.11.2008 г., на Административен съд – Благоевград, постановено по административно дело № 1274/2008 г. по описа на съда ОТХВЪРЛЯ жалбата на Стоил Стоянов Яков от гр. Петрич, кандидат за общински съветник на община Петрич от ПП “Демократи за силна България”, жалбата на Илия Митков Пашов от гр. Петрич, кандидат за общински съветник на община Петрич от ПП “Български земеделски народен съюз” и жалбата на ПП “Атака”, чрез нейния председател и представляващ Волен Сидеров, против решение на ОИК – Петрич от 12.10.2008 г. за избиране на общински съветници на Община Петрич на проведените на 11.10.2008 г. извънредни местни избори за избор на общински съветници в община Петрич като неоснователни.
   Мотивите на съда са:
   Не са налице сочените и в трите жалби закононарушения, които да водят до неправилно отчитане волята на избирателя при проведените на 11.10.2008 г. извънредни местни избори за избор на общински съветници в община Петрич, нито съществени такива, при отчитане на изборния резултат, които ако не бяха допуснати, изборният резултат би бил различен от отчетения в оспореното решение. Не се доказаха твърдените в жалбите нарушения при провеждане на избора, които да са довели до опорочаване волята на избирателя чрез упражнено насилие и купуване на гласове. В административното производство по оспорване на изборния резултат е недопустимо да се събират доказателства относно установяване и доказване на факта на извършено престъпление, неговия субект и вина, за което е предвиден друг процесуален ред. Съдебното решение по оспорване на изборните резултати не може да почива на предположение. Въпреки, че при повторното преброяване на недействителните бюлетини, отчетени като такива в протоколите на секционните избирателни комисии, част от тях съдът прие за действителни, разпределението на мандатите в оспореното решение на ОИК не се променя и същото верно отразява изборния резултат. Новоотчетените действителни бюлетини променят само общинската квота от 693 на 702, но не променят разпределянето на мандатите, изчислени по метода на Хеър – Ниймайер, съгласно чл. 102, ал. 1 от ЗМИ и чл. 5 от Методиката за определяне на резултатите от гласуването за общински съветници и кметове.


Дата: 30.10.2008 г.
   На 30 Октомври 2008 г. от 9.30 ч. в гр. Благоевград, хотел "Езерец", Председателят на Административен съд - Благоевград г-жа Василка Шаламанова откри двудневен семинар на тема - “Ролята и значението на вътрешния одит за подобряване дейността на органите на съдебната власт”. Участници в семинара са председатели, съдебни администратори и главни счетоводители от Административните съдилища в страната.
   За лектори са поканени Валентин Емилов Ангелов - Директор на Дирекция "Вътрешен одит" и Валентин Христов Tомов - държавен вътрешен одитор в Дирекция "Вътрешен одит" към ВСС.


Дата: 22.10.2008 г.
   Административно дело № 1274/2008 г. по описа на АС – Благоевград е образувано по жалби от Стоил Стоянов Яков от гр. Петрич, кандидат за общински съветник на община Петрич от ПП “Демократи за силна България”, от Илия Митков Пашов от гр. Петрич, кандидат за общински съветник на община Петрич от ПП “Български земеделски народен съюз” и ПП “Атака”, след присъединяването на жалбата по реда на чл. 123 от ГПК, чрез нейния председател и представител Волен Сидеров против Решение № 163 (неправилно посочено в жалбите като Решение № 153) на ОИК – Петрич от 12.10.2008 г. за избиране на общински съветници на Община Петрич на местните избори проведени на 11.10.2008 г.
   Ноторен факт е, че на 21.10.2008 г., на основание на чл. 23, ал. 1 от ЗМСМА, областният управител е свикал новоизбрания общински съвет за провеждане на учредително заседание, за полагане на клетва и встъпване в длъжност. Заседанието е проведено и решението, чието спиране се иска е изпълнено. Тази информация е известна на съда от публикациите в местния печат и електронните медии.
   При тези данни, с факта на полагане на клетва и встъпването в длъжност на новоизбраните общински съветници временната защита, която спирането дава на жалбоподателите не може да бъде постигната, поради което липсва и правен интерес от спиране предварителното изпълнение на обжалваното решение като акт, който вече е изпълнен.
   По изложените съображения АС – Благоевград ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ особеното искане на жалбоподателите.


Дата: 20.10.2008 г.
   На 20.10.2008 година в Административен съд – Благоевград, постъпиха жалби от Стоил Стоянов Яков - кандидат за общински съветник от ПП “Демократи за силна България” и от Илия Митков Пашов - кандидат за общински съветник от ПП”Български земеделски народен съюз” срещу Решение на Общинска избирателна комисия – Петрич от 12.10.2008г. за избор на общински съветници на Община Петрич.
   С жалбите е направено особено искане Административен съд – Благоевград да постанови определение, с което да спре изпълнението на обжалваното решение.
   Жалбите са подадени в регистратурата на съда, а не чрез административния орган, поради което от Председателя на Общинска избирателна комисия - Петрич е изискано незабавно да представи заверено копие от цялата административна преписка по издаването на оспорения акт, след което съдът ще се произнесе по направеното искане.


Дата: 14.10.2008 г.
   Състав на Административен съд - Благоевград, председателстван от съдия Серафимка Мадолева, прогласи нищожността на Наредбата за опазване на общинската собственост и обществения ред, приета от Общински съвет гр. Благоевград с Решение № 285 по Протокол № 8/29.11.2001 г., изменена с Решение № 50 по Протокол № 5/13.04.2007 г. и изменена с Решене № 91 по Протокол № 7/23.04.2008 в частта й от чл. 19а до чл. 25, с които е въведен режим на краткотрайно платено паркиране /синя зона/ на леки и лекотоварни автомобили.
   Съдът прие, че общинския съвет е нарушил чл. 2 от Закона за нормативни актове, съгласно който нормативни актове могат да издават само органите предвидени от конституцията или от закона. В конкретния случай закона – Закона за движението по пътищата, е иззел компетентността на Общинския съвет да определя райони, пътища или части от пътища за зони за кратковременно паркиране в определени часове на денонощието и е предоставил тази компетентност на Кмета на Общината.
   Общинският съвет не е компетентен орган да решава тези въпроси от местно значение, което прави приетата от него Наредба за опазване на общинската собственост и обществения ред в частта от чл. 19а до чл. 25 нищожна.


Дата: 17.07.2008 г.
   Административен съд - Благоевград в състав от трима съдии отхвърли искането на Теодор Георгиев Тошев и Георги Любомиров Тошев и двамата от гр. Благоевград, за спиране действието на наредбата за опазване на общинската собственост и обществения ред в частта и от чл. 19а до чл. 25 приета от Общински съвет Благоевград и изменена с решение № 91, протокол № 7 от 24.04.2008 г. на Общински съвет Благоевград. За да постанови този резултат състава прие, че за да спре нормативния акт, следва жалбоподателите да мотивират искането си в смисъла на чл. 166 ал. 2 от АПК и по конкретно, наличие на данни водещи до съмнение за причиняване на оспорващите значителна или трудно поправима вреда при действието на оспорения акт, в тази насока данни няма. Искането е направено в самата жалба, с която се оспорва законосъобразността на наредбата. В жалбата жалбопoдателите не са посочили, дали действащата наредба им е причинила вреди, които са знчителни или трудно поправими. Такъв извод съдът не може да изведе и от твърденията изложени при проведеното открито съдебно заседание.


Дата: 07.07.2008 г.
   С решение № 690/07.07.2008 г. по административно дело № 698/2008 г. Административен съд – Благоевград е потвърдил решение №541/08.06.2008г. на Общинска избирателна комисия – гр.Сандански, с което са обявени избраните на проведените на 07.06.2008г. местни избори в Община Сандански общински съветници, поради отсъствието на нарушения на изборния процес, които са се отразили на валидността на вота и на правилното отчитане на изборните резултати.
   Производството по реда на чл.104, ал.1 от ЗМИ е образувано по жалби на ПП “Ред законност и справедливост, ПП “Българска социалистическа партия”, ПП “ГЕРБ”, ПП “Национално Движение Симеон Втори”, Димитрина Михайлова като кандидат за общински съветник от ПП “НДСВ”, Иван Георгиев Туджаров като кандидат за общински съветник от ПП”Новите лидери”, Емил Иванов Терзийски като кандидат за общински съветник от ПП “Зелена България”, Данчо Димитров Симов като кандидат за общински съветник от Коалиция “Обединени социалдемократи” /БСД, НДПС/, ПП”Атака”, Росен Кирилов Арнаудов като кандидат за общински съветник от Коалиция “Отговорно за бъдещето на община Сандански” /ДСБ-НВ/, Пакизе Алиева Джамбазова като кандидат за общински съветник от ПП”ДПС”, и Петър Василев Додушев като кандидат за общински съветник от ПП “ГЕРБ”.
   Обсъдени, по изложените в тях твърдения за нарушения на изборния процес, жалбите са преценени като неоснователни.
Възраженията за нарушения при съставянето на избирателните списъци с твърдения и назначаването на секционните избирателни комисии, не са предмет на обсъждане в производството по чл.104 от ЗМИ при съществуващия ред за защита на заинтересованите още при изготвянето и обявяването им.
Останалите оплаквания за нарушения на изборния процес не са установени от събраните и проверени в хода на съдебното дирене доказателства.
Поддържаните нарушения на изборния закон при образуване на избирателните секции, дописване на избиратели в нарушение на чл.13 и чл.15 от ЗМИ, осигуряване на избора чрез изборни книжа според броя на избирателите, тайната на гласуване, печатни грешки в бюлетините, нарушения при започване и завършване на изборния ден, при отчитане на изборните резултати /на чл.90, ал.5 от ЗМИ/, на чл.87 от ЗМИ при отваряне на избирателните кутии, на чл.50, ал.2 от ЗМИ при водене на редизборната кампания, са приети за неоснователни.
При извършеното преброяване на недействителните бюлетини в рамките на откритото производството по чл.193 от ГПК, е установено, че съотношението на действителните гласове към разпределението на мандатите, кореспондира напълно с обявените от ОИК-гр.Сандански изборни резултати и полученото според тях представителство на партиите и коалициите в новоизбрания Общински съвет-гр.Сандански.
Като неоснователно е преценено и поддържаното от всички жалбоподатели основание за недействителност на изборите поради доказаните престъпления по чл.167, ал.2 и ал.3 от НК. Безспорно, нарушенията на политическите права на гражданите, в частност на конституционното право на избор на местни органи, са престъпления по Наказателния кодекс на РБългария. Но дори и доказани с влязла в сила присъда, сами по себе си не се отразяват на действителността на гласовете. Това е така, доколкото законът, в частност чл.90 и чл.91, ал.4, т.1 и т.2 от ЗМИ, е определил предпоставките за зачитане на гласа за действителен, респ. за недействителен, и споразумението за престъпления по чл.167, ал.2 и ал.3 от НК не е сред основанията за определяне на гласовете като недействителни.
Същевременно, влязлата в сила присъда е задължителна за съда относно конкретните престъпни деяния, които, като форма на непозволена от ЗМИ агитация, следва да бъдат разгледани като нарушения на изборния процес. В тази връзка, безспорно предлагането на имотна облага с цел определен избирател да бъде склонен да гласува за определена листа не е сред посочените в чл.65, ал.1 от ЗМИ, средства за агитация в рамките на водената от партиите и коалициите предизборна кампания. В тази връзка и доколкото предлагането на имотна облага, спрямо 10 лица, е организирано и в предизборния ден - на 06.06.2008г., то е нарушение на чл.66, ал.2 от ЗМИ. Но и като нарушение на чл.66, ал.2 от ЗМИ, не се отразява на обявения изборен резултат. Още повече, че агитацията няма за непосредствена своя последица лишаването на избирателите от суверенното право да изразят свободно изборната си воля. При създадените от закона гаранции по чл.76, ал.1 и ал.3, чл.80, ал.1 и чл.81 от ЗМИ, обезпечаващи тайната на гласуването, личното и свободно упражняване на избирателното право, за които не са доказани нарушения, дори да се приеме, че избирателите са приели имотна облага, не се установява, че са упражнили активното си избирателно право, като са подали действителни бюлетини за съответната коалиция и техните гласове са оказали решаващо значение за цялостния изборен резултат. Затова, при тайното гласоподаване, всяка преценка как оказаното въздействие е повлияло на вота на избирателите, респ. на изразеното чрез него предпочитание за определен кандидат, е субективна. Съдебното решение не може да почива на предположения за изразеното чрез вота политическо мнение, освен ако са установени като презумпции от съответна правна норма и като приложение на тази норма. Затова подобно предположение не би било тълкуване с оглед основните начала на правото в смисъла на чл.46 от ЗНА, а дописване на закона, за което съдът няма правомощия.
Действително, непозволената от закона агитация накърнява обществените интереси от провеждането на свободни и демократични избори, но именно поради противоречието с повелителни правни норми и високата степен на обществена опасност, деянията “предлагане и организиране на предлагане на другиго имотна облага с цел да го склони да упражни избирателното си право в полза на определен кандидат” са квалифицирани като престъпления. Само нарушенията на предвидените в изборния закон условия за провеждане на местните избори на основата на всеобщо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване, ако са пряко свързани с постигнатите от отделните кандидати изборни резултати, са основание за обявяване на избора за недействителен. Всяко друго нарушение на обществените отношения, свързани с изборния процес, което не води до различен изборен резултат, е основание за търсене на административнонаказателна или наказателна отговорност, но не е основание за обявяване на избора за недействителен.


Дата: 03.07.2008 г.
   Административен съд - Благоевград, на основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от АПК съобщава, че е постъпило оспорване от Теодор Георгиев Тошев и Георги Любомиров Тошев и двамата от Благоевград, с което се оспорва наредба за опазване на Общинската собственост и обществения ред в Благоевград, по отношение в частта и от чл. 19а до чл. 25, по което е образувано административно дело № 777/2008 г. по описа на Административен съд - Благоевград.


Дата: 02.07.2008 г.
   С Решение по адм. дело № 732/2008 год. административен съд Благоевград отмени решението на общинската избирателна комисия Гоце Делчев от 14.06.2008 год., с което Анна Михова Донкова е обявена за кмет на кметство с. Мусомища, община Гоце Делчев и обяви избора за недействителен.
   Мотивите на съда са:
   Съдът е приел, че бюлетината, с която е гласувано е действителна по смисъла на чл. 90, ал. 3 от ЗМИ, тъй като е допусната грешка при производството й. Административен съд - Благоевград извърши повторно ръчно преброяване на всички бюлетини, тъй като в хода на производството бяха направени възражения, че в хода на гласуването е имало и бюлетини с квадратче и с оглед минималната разлика от 2 гласа в полза на Анна Донкова. При повторното ръчно преброяване на всички бюлетини, съдът установи неточно отразяване на изборния резултат в протоколите на СИК и съответно на ОИК, изразяващо се в разлика от 9 /девет / гласа в полза на Иван Ламбрев, което мотивира съдът да обяви изборния резултат за недействителен. Други нарушения в изборния ден съдът не установи.


Дата: 25.06.2008 г.
   С решение № 674/19.06.2008 г., на Административен съд – Благоевград, постановено по административно дело № 700/2008 г. по описа на съда, образувано по жалба на Велин Самуилов Агов, в качеството му кандидат за кмет на с. Скребатно, общ. Гърмен е отменено решение на ОИК – Гоце Делчев от 07.06.2008 г., с което Огнян Събинов Балдев е обявен за избран за кмет на кметство с. Скребатно и проведения избор е обявен за недействителен.
   Мотивите на съда са:
   При извършената от съда проверка на изборните книжа за намерените “действителни” и “недействителни” бюлетини е налице несъответствие в действителните гласове за кандидата за кмет Огнян Събинов Балдев, отразено в протокола на ОИК – Гърмен, обявен за спечелил избора за кмет на с. Скребатно, общ. Гърмен, проведен на 07.06.2008 г., обективиран в оспореното решение на ОИК. Налице е неточно отчитане на гласовете в секционния протокол, довело до постановяване на незаконосъобразен краен акт, определящ изборния резултат. Действителният резултат от проведеното гласуване за избор на кмет на кметство в с. Скребатно е различен от този отразен в протокола на ОИК – Гърмен и обжалваното негово решение. Действителните бюлетини за Огнян Балдев са 107 бр., а за Велин Агов – 108 бр. Налице е разлика с 1 (една) действителна бюлетина в полза на Агов, което води до промяна на крайния резултат обявен от ОИК. Констатираното несъответствие безспорно се отразява на действителния изборен резултат. В настоящия случай Балдев не е спечелил повече от половината от действителните гласове, съгласно разпоредбата на чл. 101, ал. 2 от ЗМИ. Допуснатите нарушения от СИК при отчитане на изборния резултат и включени в решението на ОИК се приемат от съда за неточни и неверни и дават основание да се обяви изборният резултат като недействителен. Касае се за такива съществени нарушения на закона, които, ако не бяха допуснати, резултатът би бил различен и за това съдът приема, че изборният процес е опорочен. Опорочена е волята на избирателя, поради което решението на ОИК – Гърмен следва да се отмени.


Дата: 19.06.2008 г.
   Образуваното по жалба на Иван Петков Ламбрев административно дело против решение на ОИК-Гоце делчев от 14.06.2008 г. за избор на кмет на кметство с. Мусомище, е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 25.06.2008 г. от 14.00 ч.


Дата: 19.06.2008 г.
   С Определение от 18.06.2008 г. на Административен съд - Благоевград е отхвърлено като неоснователно особеното искане на Иван Петков Ламбрев - кандидат за кмет на кметство на с. Мусомище за спиране на изпълнението на Решение на ОИК - Госе Делчев от 14.06.2008 г., за избор на кмет на Кметство на с. Мусомище.
   Мотивите на съда са:
   Встъпването в длъжност на новоизбрания кмет няма да доведе до нарушение на обществени интереси и от него няма да последват значителни или трудно поправими вреди.


Дата: 17.06.2008 г.
   На 17.06.2008 г. в Административен съд - Благоевград, постъпи жалба от Иван Петков Ламбрев против решение от 14.06.2008 на ОИК - Гоце Делчев за избор на кмет на кметство с. Мусомища.
   По жалбата е образувано административно дело.


Дата: 17.06.2008 г.
   На 16.06.2008 г. в Административен съд - Благоевград, постъпи жалба от Данчо Димитров Симов - кандидат за общински съветник от Коалиция "Обединени социалдемократи", ПП"Атака" - представлявана от Волен Николов Сидеров, Росен Кирилов Арнаудов - кандидат за общински съветник от Коалиция "Отговорно за бъдещето на община Сандански" и Пакизе Алиева Джамбазова - кандидат за общински съветник от ДПС срещу решение № 514/08.06.2008 на ОИК - Сандански за избор на Общински съветници.По жалбата е образувано административно дело.


Дата: 16.06.2008 г.
   С Определение от 16.06.2008 г. на Административен съд - Благоевград е оставена без разглеждане жалбата на Светослав Димитров Иванов - кандидат за общински съветник от листата на Коалиция "Движение напред/ВМРО Лидер/" срещу решение № 541/08.06.2008 г. на ОИК - Сандански, с което са определени изборните резултати от проведените на 07.06.2008 г. местни избори за избор на общински съветници в Община Сандански, като производството по делото е прекратено.
   Мотивите на съда са:
   За Светослав Иванов липсва правен интерес от искането за отмяна на избора, поради това, че за него като избран общински съветник оспореното решение е облагоприятстващ правен акт.


Дата: 16.06.2008 г.
   С Определение от 13.06.2008 г. на Административен съд - Благоевград е отхвърлено като неоснователно особеното искане на Иван Георгиев Туджаров - кандидат за общински съветник от ПП"Новите лидери" и на ПП "Българска социалистическа партия" за спиране на изпълнението на Решение на ОИК - Сандански №541/08.06.2008 г., с което е определен изборния резултат от проведените на 07.06.2008 г. местни избори за избор на общински съветници в Община Сандански и са обявени избраните общински Съветници.
   Мотивите на съда са:
   Допуснатото от закона незабавно изпълнение на решението на ОИК е установеното в защита на особено важни обществени отношения, на които жалбоподателите не са противопоставили свой значим интерес.


Дата: 16.06.2008 г.
   С Определение от 16.06.2008 г. на Административен съд - Благоевград, образуваното по жалба на Велин Агов административно дело против решение на ОИК - Гърмен от 07.06.2008 г. за избор на кмет на кметство Скребатно, е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 19.06.2008 г. от 14.00 ч.


Дата: 16.06.2008 г.
   На 16.06.2008 г. в Административен съд - Благоевград, постъпи жалба от Емил Иванов Терзийски - кандидат за общински съветник от листата ПП"Зелена България" срещу решение № 514/08.06.2008 на ОИК - Сандански за избор на Общински съветници.По жалбата е образувано административно дело.


Дата: 13.06.2008 г.
   На 13.06.2008 година в Административен съд - Благоевград, постъпи жалба от Димитрина Михайлова - кандидат за общински съветник от ПП"Национално движение Симеон Втори" - Сандански срещу решение на ОИК - Сандански от 08.06.2008 за избор на Общински съветници на община Сандански.
   На 13.06.2008 година в Административен съд - Благоевград, постъпи жалба от Иван Туджаров - кандидат за общински съветник от ПП "Новите лидери" - Сандански срещу решение на ОИК - Сандански от 08.06.2008 за избор на Общински съветници на община Сандански.
   На 13.06.2008 година в Административен съд - Благоевград, постъпи жалба от Калин Каменов - областен организационен секретар на ПП "ГЕРБ" - Сандански срещу решение на ОИК - Сандански от 08.06.2008 за избор на Общински съветници на община Сандански.
   На 13.06.2008 година в Административен съд - Благоевград, постъпи жалба от Светослав Иванов - кандидат за общински съветник от коалиция "ДВИЖЕНИЕ НАПРЕД (ВМРО,ЛИДЕР)" - Сандански срещу решение на ОИК - Сандански от 08.06.2008 за избор на Общински съветници на община Сандански.
   По жалбите са образувани административни дела.


Дата: 13.06.2008 г.
   На 13.06.2008 година в Административен съд - Благоевград, постъпи жалба от Велин Агов срещу решение на ОИК - Гърмен от 07.06.2008 за избор на кмет на Кметство Скребатно, Община Гърмен.
   По жалбата е образувано административно дело.


Дата: 12.06.2008 г.
   На 12.06.2008 година в Административен съд - Благоевград, постъпи жалба от Общински съвет на БСП - гр. Сандански против ОИК - Сандански за избор на общински съветници.
   На 11.06.2008 година в Административен съд - Благоевград постъпи жалба от ПП "Ред,Законност и Справедливост" Сандански с Председател Бойко Каплански против ОИК - Сандански за избор на общински съветници.
   По жалбите е образувано административно дело насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 18.06.2008 г. от 13.30 часа.


Дата: 07.05.2008 г.
   С определение по административно дело № 410/2008г., Административен съд - Благоевград, оставя без разглеждане жалбата на ВС на БСП против решение № 170/14.03.2008 г. на ОИК Банско, с което не са прекратени предсрочно пълномощията на кмета на Община Банско - Александър Иванов Краваров, и се прекратява производството по административно дело № 410/2008 г. по описа на Административен съд - Благоевград.
   Мотиви на съда:
   - На оспорване подлежат само решенията на ОИК, с които се прекратяват предсрочно пълномощията на кмета на общината;
   - Липсва правен интерес за ВС на БСП да оспорва решение № 170/14.03.2008 г. на ОИК Банско;


Дата: 03.04.2008 г.
   По повод на постъпилата жалба на Коалиция "За нашия Петрич", представлявана от Иво Александров Стефанов; Мариана Костова Харизанова - независим кандидат за общински съветник; ПП "Български социалдемократи", представлявана от Тони Георгиев Карамфилов; ПП "Българска социалистическа партия", представлявана от Димитър Христов Атанасов; Кирил Евтимов Георгиев - кандидат за общински съветник от ПП "Земеделски съюз Александър Стамболийски"; ПП "Атака", представлявана от Огнян Димитров Тетимов; ПП "Национално движение Симеон втори", представлявана от Петя Живкова Хантова и ПП "Пед, законност и справедливост", представлявано от Валентин Парапунов, против решение на ОИК гр. Петрич от 30.10.2007 г. за избор на ощински съветници, Административен съд - Благоевград постанови решение, с което ОТХВЪРЛЯ жалбите, като неоснователни.
   Мотиви на съда:
   По делото не са установени съществени нарушения на избирателния закон, които водят до недействителност на избора. Констатираните организационни пропуски и неточности не могат да доведат до недействителност или до невъзможност за определяне на изборните резултати и да бъде поставен под съмнение вотът на гласоподавателите.


Дата: 28.12.2007 г.
   С решение по административно дело № 974/2007 г., Административен съд - Благоевград, ОТМЕНЯ решение № 413/05.11.2007 г. на ОИК гр. Сандански за избор на кмет на община Сандански и ОБЯВЯВА изборът на кмет на община Сандански, проведен на 04.11.2007 г. за НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН.
   Мотиви на съда:
   Допуснати са съществени нарушения на изборния процес, които правят невъзможен контролът за законосъобразност върху обявения изборен резултат и опорочават проведения избор. Много гласоподаватели са били лишени от възможността да упражнят гарантираното им от конституцията на Република България право да участват в избора на кмет на общината, поради липса на бюлетини. В много избирателни секции изборният ден е продължил след установения час - 19.00 ч., което е предпоставка за подмяна на действителния вот на гласоподавателя. Протокол № 000043/30.10.2007 г. и решение № 000042/30.10.2007 г. на ОИК Сандански, с което са определени и допуснати до втори тур двамата кандидати с най-много гласове, са подписани с особено мнение от болшинството от членовете на ОИК, при липса на изискуемото се от закона квалифицирано мнозинство - 2/3 от членовете на комисията. Особените мнения обуславят обратен на определения и обявен с решението изборен резултат.


Дата: 20.12.2007 г.
   С решение № 475/20.12.2007 г., на Административен съд – Благоевград, постановено по административно дело № 1037/2007 г. по описа на съда е ОТХВЪРЛЕНА като неоснователна жалбата на Александър Кирилов Треновски - кандидат за кмет на кметство Кавракирово против Решение от 05.11.2007 г. на ОИК - гр. Петрич за избор на кмет на кметство Кавракирово, с което ОИК е обявила окончателните резултати от проведените на 04.11.2007 г. избори за кмет на кметство Кавракирово.
   Мотиви на съда:
   Не са допуснати съществени нарушения на избирателния закон, които водят до недействителност на избора за кмет на кметство Кавракирово.


Дата: 19.12.2007 г.
   С решение № 464/19.12.2007 г., на Административен съд – Благоевград, постановено по административно дело № 972/2007 г. по описа на съда ОТХВЪРЛЯ жалбата на Коалиция “За нашия Петрич”, представлявана от Иво Александров Стефанов, Валентин Лазаров Парапунов, Димитър Крумов Танев, Огнян Димитров Тетимов, Тома Николов Гунчев, всички кандидати за кмет на Община Петрич на местните избори, проведени на 28.10.2007 г. против Решение от 05.11.2007 г. на ОИК – гр. Петрич за избиране на кмет на община Петрич, с което ОИК е обявила окончателните резултати от проведените на 04.11.2007 г. избори за кмет на Община Петрич, като за такъв е обявен спечелилия изборите Вельо Атанасов Илиев, издигнат от Инициативен комитет като неоснователна.
   Мотиви на съда:
   Не са налице закононарушения, които да водят до неправилно отчитане волята на избирателя за всеки един от жалбоподателите – кандидати за кмет на община Петрич, а констатираните такива не са съществени, тъй като ако не бяха допуснати, изборният резултат не би се променил.


Дата: 17.12.2007 г.
   По повод на постъпили молби от Георги Димитров Георгиев и Василка Атанасова Драчева, оспорващи по административно дело № 934/2007 г., по описа на Административен съд - Благоевград, в които същите заявяват, че се отказват изцяло от оспорване на Решение № 168/30.10.2007 г. на ОИК - Кресна, Административен съд - Благоевград постанови определение № 520/17.12.2007 г., с което оставя без разглеждане жалбите на Георги Димитров Георгиев, кандидат за общински съветник от ПП "Герб" и Василка Атанасова Драчева, кандидат за общински съветник от ПП "Герб" против решение № 168/30.10.2007 г. на ОИК - Кресна за определяне на изборните резултати за общински съветници от проведените местни избори на 28.10.2007 г. и прекратява производството по административно дело № 934/2007 г. по описа на Административен съд - Благоевград.


Дата: 14.12.2007 г.
   По повод на постъпилата жалба на Ариф Кадри Туталъ - кандидат за кмет на кметство с. Филипово, община Банско от ПП "ДПС" против решение № 166/04.11.2007 г. на ОИК гр. Банско за определяне на изборните резултати за избор на кмет на кметство с. Филипово, общ. Банско Административен съд - Благоевград постанови решение, с което ОТХВЪРЛЯ жалбата, като неоснователна.
   Мотиви на съда:
   Не са допуснати съществени нарушения на избирателния закон, които водят до недействителност на избора за кмет на кметство с. Филипово. Извършеното в съдебно заседание ръчно преброяване на бюлетините, показа, че обявения за избран кандидат за кмет на кметството е получил повече от половината действителни гласове.


Дата: 13.12.2007 г.
   По повод на постъпилата жалба на Иван Благоев Катарджиев - пълномощник и представляващ ПП "ГЕРБ" за община Благоевград и Александър Славев Петкашев - кандидат за кмет на кметство с. Падеш, Общ. Благоевград от ПП "ГЕРБ" против решение № 291/04.11.2007 г. на ОИК - гр. Благоевград за определяне на изборните резултати за избор на кмет на кметство с. Падеш, Административен съд - Благоевград постанови решение, с което ОТХВЪРЛЯ жалбите, като неоснователни.
   Мотиви на съда:
   Не са допуснати съществени нарушения на избирателния закон, които водят до недействителност на избора за кмет на кметство с. Падеш. Обявеният за избран кандидат за кмет на кметството е получил повече от половината действителни гласове.


Дата: 12.12.2007 г.
   По повод на постъпилите жалби на Анелия Димитрова Христова - кандидат за кмет на с. Петрово,община Сандански от коалиция "ИСО - 2007", Румен Стоянов Милев - кандидат за кмет на с. Петрово, община Сандански от ПП "Герб", Любомир Георгиев Терзиев - кандидат за кмет на кметство с. Петрово, община Сандански от ПП "НДСВ" против решение № 381/30.10.2007 г. на ОИК гр. Сандански, Административен съд - Благоевград постанови решение, с което ОТМЕНЯ решение № 381/30.10.2007 г. на ОИК гр. Сандански за избор на кмет на кметство с. Петрово и ОБЯВЯВА изборът на кмет на кметство с. Петрово, община Сандански, проведен на 28.10.2007 г. за НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН.
   Мотиви на съда:
   Допуснати са съществени нарушения на избирателния закон, които водят до недействителност на избора за кмет на кметство с. Петрово. Множество гласоподаватели в с. Петрово са били лишени от възможността да упражнят гарантираното им от конституцията на Република България право да участват в избора на кмет на кемтството, поради липса на бюлетини. Така на практика става невъзможно да се извлече действителната воля на мнозинството, при проведените местни избори, а съответно и да се обяви изборен резултат.


Дата: 11.12.2007 г.
   С решение № 426/11/12/2007 г. постановено по административно дело № 970/2007 год. по описа на Административен съд Благоевград е потвърдено решение от 30.10.2007 г. на ОИК Петрич, с което е обявен за избран за кмет на кметство с. Струмешница Никола Въчков, на проведените на 28.10.2007 г. местни избори.
   Мотиви на съда:
   В производството по ЗМИ съдът дължи отговор на въпроса, дали са налице закононарушения, които да водят до предположение за неправилно отчитане волята на избирателите за даден кандидат или партия и дали същите са такива, че да променят изборния резултат. С оглед анализа на доказателствата приложени към делото съдът е приел, че нито едно от нарушенията посочени от жалбоподателите не води до промяна на изборния резултат.


Дата: 07.12.2007 г.
   По повод на постъпилите жалби на Спас Петров Ненов , кандидат за общински съветник от ПП “Българско движение национален идеал за единство”, Емил Борисов Филипов, представител на ПП “Ред, законност и справедливост”, Васил Павлов Тинчев, председател на общинското ръководство на ПП “ДСБ”, Тони Стоянов Даскалов кандидат за общински съветник и председател на ПП “СДС”, Динко Евгениев Трайков, регионален координатор на ПП “Движение Гергьовден” за област Благоевград, Андон Йорданов Тодоров, координатор на ПП “Граждански съюз за Нова България”, Емил Генчов Стефанов, кандидат за независим общински съветник, Илко Стоянов Стоянов, кандидат за общински съветник от ПП “ДРОМ”, Паолина Евгениева Чаева, председател на ПП “ХДФ”, Йордан Янков Димитров, кандидат за общински съветник и председател на ПП “БЗНС”, Капка Ангелова Лекова-Салмова, кандидат за общински съветник от ПП “Новото време” и ПП “Атака”, представлявана от Николай Радойчев Тасков, против Решение № 273/29.10.2007 год. на Общинска избирателна комисия (ОИК) гр.Благоевград за избиране на общински съветници на проведените местни избори на 28.10.2007 год., Административен съд – Благоевград постанови решение, с което ПОТВЪРЖДАВА Решение № 273/29.10.2007 год. на Общинска избирателна комисия (ОИК) гр.Благоевград за избиране на общински съветници на проведените местни избори на 28.10.2007 год.
   Мотивите на съда са:
   Не са налице нарушения на изборния процес, така съществени, че да влияят на определения изборен резултат или да препятстват определянето му.


Дата: 06.12.2007 г.
   С решение № 422/06.12.2007 г. постановено по административно дело № 906/2007 г. по описа на Административен съд Благоевград е потвърдено решение № 01/30.10.2007 г. на ОИК Петрич за избиране на общински съветници на проведения избор на 28.10.2007 г.
   Мотиви:
   В настоящето производство съдът дължи отговор на въпроса, дали са налице закононарушения, които да водят до предположение за неправилно отчитане волята на избирателите за даден кандидат или партия и дали същите са такива, че да променят изборния резултат. С оглед анализа на доказателствата приложени към делото съдът е приел, че нито едно от нарушенията посочени от жалбоподателите не би довело до промяна на изборния резултат.


Дата: 05.12.2007 г.
   С решение по административно дело № 917/2007 г., Административен съд - Благоевград, обявява изборът на общински съветници за община Сандански, проведен на 28.10.2007 г. за недействителен.    Съдът приема, че допуснатите нарушения на изборния процес са съществени, тъй като правят невъзможен контролът за законосъобразност върху обявения изборен резултат и опорочават проведения избор. Установената липса на бюлетини в продължение на часове в редица избирателни секции е нарушение на гарантираното от Конституцията на Р.България право на всеки един гласоподавател да даде своя вот при стриктно спазване на изискванията на ЗМИ. След като часове наред са липсвали бюлетини и са си тръгвали гласоподаватели без да упражнят правото си на избор, това означава, че е нарушен принципа за всеобщо, равно и пряко избирателно право на избирателя.
   Продължаването на изборния ден далеч след устоновения краен час - 19:00 ч. е предпоставка за манипулация на избирателния процес и подмяна на действителния вот на избирателя. Протокол № 000022/28.10.2007 г. и решение № 000024/30.10.2007 г. са подписани с особено мнение от болшинството от членовете на ОИК и всъщност се определя обратен резултат за липса на действителен избор, тъй-като липсва изискуемото се от закона квалифицирано мнозинство - 2/3 от членовете на комисията.


Дата: 03.12.2007 г.
   С решение от 03.12.2007 г., на Административен съд - Благоевград, постановено по административно дело № 967/2007 г. по описа на съда, жалбата на Атанас Тодоров Башлиев, кандидат за кмет на с. Петрелик, Общ. Хаджидимово, издигнат от ПП "Съюз на демократичните сили", срещу решение № 303/05.11.2007 г. на ОИК Хаджидимово, с което е обявен изборния резултат от проведените на 04.11.2007 г. местни избори за кмет на кметство Петрелик е отхвърлена като неоснователна.
   Мотивите на съда са:
   При възникнал спор за действителността на избора, доказателствената тежест е на оспорващия, който черпи благоприятните правни последици от доказването.
   Жалбоподателя не е ангажирал доказателства в подкрепа на оплакването си за допуснато нарушение на изборната процедура.
   По делото няма никакви данни, от които да се съди, че изборът за кмет на кметство в село Петрелик, проведен на 04.11.2007 г. е опорочен.


Дата: 03.12.2007 г.
   С решение № 415/03.12.2007 г., на Административен съд - Благоевград, постановено по административно дело № 984/2007 г. по описа на съда, образувано по жалба на Иван Ламбрев, в качеството му кандидат за кмет на с. Мусомища, общ. Гоце Делчев е отменено решение на ОИК - Гоце Делчев от 04.11.2007 г., с което Анна Михова Донкова е обявена за избрана за кмет на кметство с. Мусомища и проведения избор е обявен за недействителен.
   Мотивите на съда са:
   При извършеното повторно ръчно преброяване се установи, че резултата от проведения на 04.11.2007 г. втори тур за избор на кмет е различен от този отразен в протокола на ОИК - Гоце Делчев и обжалваното негово решение. Действителните бюлетини за Анна Донкова са 615 бр., а за Иван Ламбрев - 620 бр. Налице е разлика с 5 (пет) действителни бюлетини в полза на Ламбрев, което води до промяна на крайния резултат обявен от ОИК. Констатираното несъответствие безспорно се отразява на действителния изборен резултат, поради което Донкова не е спечелила повече от половината действителни гласове. Касае се за такива съществени нарушения на закона, които, ако не бяха допуснати, резултатът би бил различен и затова, съдът приема, че изборният процес е опорочен.


Дата: 27.11.2007 г.
   С решение № 390/29.11.2007 г., постановено по административно дело № 971/2007 г. по описа на Административен съд Благоевград, е отхвърлена жалбата на Радослав Николов Тасков, кандидат за кмет на Община Благоевград, против решение №287/ 04.11.2007 г. на Общинска избирателна комисия - Благоевград, с което е обявен за избран за Кмет на Община Благоевград Костадин Стоянов Паскалев - издигнат от ПП "Българска социалистическа партия"
   Мотивите на съда са:
      Костадин Паскалев е получил на втория тур на изборите 20312 гласа, а Радослав Тасков - 13756 гласа, при 699 недействителни бюлетини, които не биха могли да променят крайния изборен резултат;
      По делото не са установени твърдените нарушения на ЗМИ и избирателите са упражнили свободно правото си на гласуване в изборния ден;


Дата: 28.11.2007 г.
   По повод постъпилата жалба на Иван Александров Секулов, Георги Христов Карамфилов, Кирил Стоименов Станковски, Пламен Тодоров Дачев, Анелия Асенова Гутева, Диана Илиева Каракичева и Величка Иванова Чиликова против решение №246/29.10.2007 г. на Общинска избирателна комисия - Струмяни за определяне на изборните резултати за общински съветници в Община Струмяни от проведените на 28.10.2007 г. местни избори, Административен съд - Благоевград постанови решение, с което остави жалбата без уважение. Мотивите на съда са, че не са налице съществени нарушения, които да водят до опорочаване на изборния процес.

   По жалбата на Надежда Миланова Стойчева от с. Черниче против решение на Общинска избирателна комисия - Симитли от 05.11.2007 г., с което е обявен за избран за кмет на кметство с. Черниче, община Симитли, Иван Вишанов Андонов, Административен съд - Благоевград постанови решение с което отмени решението на ОИК - Симитли и обяви избора за недействителен. Мотивите на съда са, че са допуснати нарушения от секционните избирателни комисии при отчитане на изборния резултат, които се приемат от съда за неточни и дават основание да се обяви изборния резултат за недействителен. Касае се за такива съществени нарушения на закона, които, ако не бяха допуснати, резултатът би бил различен.


Дата: 27.11.2007 г.
   С Решение № 369/27.11.2007 г., постановено по административно дело № 933 по описа на Административен съд - Благоевград за 2007 г., е отхвърлена жалбата срещу решение № 246/29.10.2007 г. на Общинска избирателна комисия - Струмяни, с което са обявени изборните резултати от проведените на 28.10.2007 г. местни избори за кмет на Oбщина Струмяни, като за избран на първи тур е обявен Валентин Андреев Чиликов, кандидат от коалиция "Успех за Община Струмяни".


Дата: 22.11.2007 г.
  С решение от 22.11.2007 г. постановено по административно дело № 983/2007 г. по описа на Административен съд – Благоевград е потвърдено решение 205/04.11.2007 г. на Общинска избирателна комисия с. Гърмен, с което е обявен за избран за кмет на кметство с. Скребатно, община Гърмен на втори тур Самуил Велинов Куйбишев.
  Мотивите за това са:
    Куйбишев е получил повече от половината от действителните гласове (108)     и е обявен за кмет на с. Скребатно от ОИК с. Гърмен, недействителните     бюлетини - 5 бр. са правилно определени от СИК.
  По делото не са установени твърдяните нарушения на ЗМИ, свързани с хора с увреждания, както и извършени заплахи в изборния ден.

  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 7 дневен срок.